ОСВІТА

2013 р. – отримав вчене звання доцента, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2008 р. – захист кандидатської дисертації. Кандидат економічних наук, 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, тема кандидатської дисертації: “Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліпшення”.

2003-2004 рр. – Тернопільська академія народного господарства. Магістратура, спеціальність «фінанси», диплом з відзнакою.

1999-2003 рр. – Тернопільська академія народного господарства. Бакалаврат, спеціальність «фінанси», диплом з відзнакою.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2023 р. по теперішній час – Член правління ВГО «Інноваційний університет».

З 2019 р. по теперішній час – Консультант Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

2018-2022 рр. – Координатор проєкту DOBRE – «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2014 р. по теперішній час – Голова правління ГО «Інститут реформування та розвитку міста».

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Сфера формування нової парадигми управління економічним і соціальним розвитком регіонів та громад в сучасних умовах, регіональне управління та місцеве самоврядування. Модернізації системи вищої освіти та впровадження інноваційних підходів в освіті.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

2017-2018 рр. –  ІІІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство» — «Впровадження інновацій і відносини з стейкхолдерами». Тема мікропроекту «Рекомендації щодо діяльності національного фонду досліджень України».

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

2019-2020 рр.  – «Інкубатор проєктів CiSEP» – проєкт «Як угода про асоціацію впливає на малі громади» – Інститут Європейської політики – ІЄП (Берлін, Німеччина).

2018-2022 рр. – Проєкт DOBRE – «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».

СТАЖУВАННЯ

2023 р. –  ІІІ Зимова школа підвищення кваліфікації «Бренд науковця та цифровізація освіти» (загальний обсяг 240 год. / 8 кредитів ЄКТС).

2023 р. – ІІ Літня школа підвищення кваліфікації “ШІ+освіта+наука” (загальний обсяг 240 год. / 8 кредитів ЄКТС) 2023.

2022 р. – ІІ Зимова школа ІУ «Науково-педагогічні працівники: психологічний розвиток особистості, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта», 4-6 лютого 2022 року.

2019 р. – Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, наукове стажування, 04.02.2019 р. – 12.04.2019 р. (довідка № 143 від 23.05.2019 р.). Тема стажування «Практики викладання дисциплін у закладах вищої освіти з орієнтацію на сучасні європейські стандарти освіти.»

2018 р. – Uniwersytet Ekonomsczny w Krakowie Malopolska Szkola Adminastracji publicznej 23-25 April. 2018 Decentralization Brings Better Results and Effectiveness (DOBRE) (13-14 вересня 2018 р.) 16 год.