Доктор технічних наук, доцент

Освіта

В 2005р. завершила магістратуру за спеціальністю екологія та охорона навколишнього середовища – ІФНТУНГ

В 2006р. завершила магістратуру державної служби – ІФНТУНГ

Протягом 2010 – 2013рр. навчалася з відривом від виробництва в аспірантурі ІФНТУНГ за спеціальністю 21.06.01  «Екологічна безпека». В 2014 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення повітря при бурінні нафтогазових свердловин» та здобула науковий ступінь кандидати технічних наук.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2014 – 2016 рр. асистент Кафедри інженерної та комп’ютерної графіки ІФНТУНГ.

2014 – 2021 рр. доцент Кафедри екології ІФНТУНГ.

 2017 – 2020 рр. перебувала в докторантурі ІФНТУНГ за спеціальністю 21.06.01  «Екологічна безпека».

26.11.2020 присвоєно вчене звання доцента.

В лютому 2020 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно-небезпечних процесів нафтогазовидобувними об’єктами» та здобула науковий ступінь доктора технічних наук.

З 2021р. по даний час працюю на посаді професора кафедри «Технології захисту навколишнього середовища».

З вересня 2021р. є членом вченої ради Інституту природничих наук і туризму.

З лютого 2022р. обрана Головою ради молодих вчених ІФНТУНГ.

Є членом спеціалізованої докторської вченої ради в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 21.06.01 –  екологічна безпека (технічні науки).

З 2022 старший науковий співробітник Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України.

З 2022 координатор в «Офіс підтримки вчених».

Громадська діяльність

2018 – Член ГО «Інтернаціональна спілка інноваторів та дослідників».

2019 – Член ВГО «Інноваційний університет»;

2021 – Голова регіонального осередку ВГО «Інноваційний університет»,

2022 Волонтер благодійної організації «БФ «Людина»», Член ГО «Інтернаціональна спілка інноваторів та дослідників».

Сфера наукових інтересів

Дослідження життєвого циклу нафтових і газових свердловин з метою запобігання екологічно-небезпечним ситуаціям.

Еко-ефективні технології в нафтогазовій галузі.

Вивчення проблем поводження з твердими побутовими відходами.

Шляхи підвищення якості освіти у ЗВО.

Інноваційні підходи в роботі викладача технічного ЗВО.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2015–2016 – ІІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Система професійного розвитку науково-педагогічних працівників».

Реалізовані грантові проєкти

Есперт проєкту Energy Recovery from Municipal Solid Waste by Thermal Conversion Technologies in Cross-border Region (EnyMSW) (HUSKROUA) 2014-2020 https://nung.edu.ua/project/enymsw

Учасниця проєкт НФДУ 220.01/0417 «Підвищення рівня екологічної безпеки процесів видобування та транспортування енергетичних вуглеводнів» (2020-2022)

Учасниця проєкт Д-6-19-П “Прогнозування та запобігання деградації територій та об’єктів видобутку і транспортування корисних копалин” (2019-2020) (РК 0119U000473)

Учасниця проєкт РК 0118U006601 «Технології захисту навколишнього середовища шляхом контролю, моделювання та прогнозування стану довкілля» (2017-2020);

Учасниця міжнародного проєкту ERASMUS+ 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA EU-EaP FUTURE AVENUES: BOOSTING JOINT INITIATIVES OF ACADEMIA AND CIVIL SOCIETY IN UKRAINE

Експерт тижня-тренінгу в межах проєкту “EcoMining: Development of Integrated PhD Program for Sustainable Mining & Environmental Activities” 06 – 10.09.2021 & Workshop Innovative Technologies in Mining and Reclamation 06 – 10.09.2021 (TU Bergakademie Freiberg, Dnipro University of Technology)

Автор ініціативи «Forest training camp»,  реалізованої в рамах проєкту «Карпатські лісові школи – пілотне співробітництво для збереження природи  та екологічної освіти», виконаної Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини за співфінансування ЄС в рамках Програми прикордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2014-2020 роки.

Стажування і підвищення кваліфікації

2014-2015р. – курс підвищення кваліфікації «Педагогіка та психологія» (Організатор:ІФНТУНГ);

2021р.- курс підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність» (Організатори: Благодійний фонд “Міжнародний фонд досліджень освітньої політики”, Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Громадська організація “Інноваційний університет”);

2021р. – «Від абітурієнта до студента: маркетинг освітньої програми» (організатор: Сумський державний університет).

2021р. – слухач Осінньої школи «Стала енергетика та клімат: досвід ЄС для України»

2022р. – «Науково-педагогічні працівники: особистісний розвиток, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта»

Публікації

Є автором понад 100 публікацій, з яких 5 монографій (3 закордонні), 35 статей у фахових вітчизняних та закордонних наукових виданнях (16 в Scopus), 45 матеріалів та тез конференцій державного та міжнародного рівнів, 10 навчально-методичних праць, h-індекс у базі Scopus – 8. Співавторка 5 патентів України.

  1. Skitsa L., Yatsyshyn T., Liakh М., Sydorenko О. Ways of increasing the safety of pumping-circulatory system of the drilling rig. Mining of Mineral Deposits. 2018. Volume 12. Issue 3. P. 71-79.   URL:http://mining.in.ua/2018vol12_3_9.html
  2. Yatsyshyn T., Shkitsa L., Popov O., Liakh M. Development of mathematical models of gas leakage and its propagation in atmospheric air at an emergency gas well gushing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ECOLOGY. 2019. Vol 5, № 10 (101). P. 49-59. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179097 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/179097
  3. Shkitsa L., Yatsyshyn T., Lyakh M., Sydorenko O. Innovative approaches to the formation of environmental safety at the objects of oil and gas production. Materials Science and Engineering: IOP Conf. Series. 2020. №749 012009 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/749/1/0120092019
  4. Yatsyshyn, T.M., Lyakh, M.M., Orfanova, M.M., …Yu Gavryliv, S., Lyakh, V.-D.M. Decisions to prevent pollution and restore the environment within the impact of abandoned oil and gas wells IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciencethis link is disabled, 2022, 1049(1), 012017