26 березня 2021 року доцент кафедри підприємництва та маркетингу Сергій Побігун Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в межах програми підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ЗВО і наукових установ України «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність» провів лекцію-тренінг на тему «Академічна доброчесність – основа соціальної відповідальності усіх учасників освітнього процесу» для студентів-магістрів Інституту економіки та менеджменту усіх спеціальностей.

Лекція-тренінг була підготовлена на основі матеріалів тренінгу СумДУ на тему: «Дослідницька доброчесність: Praemonitus praemunitus». Серед ключових питань, які були розглянуті: прояви дослідницької недоброчесності; наслідки порушень академічної доброчесності в контексті соціальної відповідальності усіх учасників освітнього процесу.