ОСВІТА

2021 – Д-р. техн. наук., спеціальність 05.15.03 – «Відкрита розробка родовищ корисних копалин», НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

2021 – Магістр, спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, Дніпро, Україна

2012 – Доктор-інженер, спеціальність «Відкрита розробка родовищ корисних копалин», Технічний університет «Фрайберзька гірнича академія», Фрайберг, Німеччина

2012 – Канд. техн. наук., спеціальність 05.15.03 – «Відкрита розробка родовищ корисних копалин», Національний гірничий університет (НГУ) (тепер НТУ «Дніпровська політехніка»)

2005 – Магістр, спеціальність “Розробка родовищ корисних копалин” в НГУ

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

Професор кафедри відкритих гірничих робіт НТУ «Дніпровська політехніка»

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Експерт Незалежного агентства акредитації і рейтингу, Республіка Казахстан

Експерт заявок Основного конкурсу наукових проєктів МОН України

Експерт проектів Національного фонду досліджень

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВГО «Інноваційний університет»

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Напрям наукових досліджень полягає у розробці технологічних рішень зі збереження та поліпшення стану навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів при відкритій розробці родовищ корисних копалин.

“Інноваційний університет і лідерство. Фаза VI: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя”.

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

Хорватія – № EIT KIC 16233. EIT RawMaterials (складова програми «Горизонт – Європа»). Головний розпорядник коштів Факультет гірництва, геології та нафтової справи загребського університету, Хорватія. Тема Dubrovnik International ESEE Mining school/Міжнародна школа гірництва у м. Дубровник. (team member), 2020;

Координатор проекту Європейської Комісії за Програмою Erasmus+/Capacity Building in Higher Education ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2-101082621 «Magister Programme in Eco-Mining and Innovative Natural Resources Management» від НТУ «ДП» (Магістерська програма з інженерного еко-майнінгу та інноваційного управління природними ресурсами (EMINReM) 2023-2025 рр.

Координатор проекту Critical raw materials provision in the European Union в рамках гранту від ERASMUS Jean Monnet (101127415 – CRMPEU – ERASMUS-JMO-2023) 2023-2025 рр.

СТАЖУВАННЯ

Стажування у Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія» (ФРН) за грантовою програмою DAAD на тему «Розробка екологічнобезпечних технологій відкритої розробки при розробці обводнених родовищ», м. Фрайберг, 15.10.2016 – 14.11.2016 рр. (Сертифікат, 160 год.);

Курси з підвищення викладацької майстерності для проведення дисциплін на англійській мові, Бритиш Консил (Academic Teaching Excellence – English as the medium of instruction, British Council), м. Київ, 15 – 19.07.2017 р. (Сертифікат, 35 год.);

Стажування у Варшавському і Ягелонському університетах (Польща) з 08.10.2022 р. по 06.11.2022 р. участь у серії тренінгів «Інноваційний університет і лідерство. Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя», МОН України і МОН Республіки Польща (Сертифікат – 120 год.).