Члени Президії

Члени Правління

Тетяна Юріївна Акімова

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Олеся Петрівна Ващук

Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет»

Ірина Вячеславівна Гонтарева

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Сергій Якович Касян

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Ігор Ігорович Лиман

Бердянський державний педагогічний університет

Марина Валентинівна Литвин

Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”

Кирило Дмитрович Ніколаєв

Національний авіаційний університет

Олена Тимофіївна Поліщук

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анастасія Олексіївна Сімахова

Національний авіаційний університет

Володимир Володимирович Стефінін

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Тарас Володимирович Фініков

Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет»

Учасники

Члени ГО «Інноваційний університет»

Артем Євгенович Артюхов

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Олеся Петрівна Ващук

Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет»

Олена Антонівна Грішнова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ірина Гурамівна Губеладзе

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Ірина Олександрівна Дегтярьова

Фундація польських ректорів

Тетяна Миколаївна Димань

Білоцерківський національний аграрний університет

Ірина Іванівна Доброскок

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Ігор Олександрович Кабанов

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Неля Костянтинівна Лебідь

Київський університет імені Бориса Грінченка

Еллана Юріївна Молчанова

Державний торговельно-економічний університет

Кирило Дмитрович Ніколаєв

Національний авіаційний університет

Костянтин Михайлович Покотило

Київський національний університет будівництва і архітектури

Інна Андріївна Семенець-Орлова

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Анастасія Олексіївна Сімахова

Національний авіаційний університет

Ірина Андріївна Сліпухіна

Національний центр “Мала академія наук України”.

Наталія Вадимівна Стукало

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Подивитися ще