Члени Президії

Члени Правління

Тарас Володимирович Фініков

Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет»

Олеся Петрівна Ващук

Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет»

Володимир Володимирович Стефінін

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Олена Тимофіївна Поліщук

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анастасія Олексіївна Сімахова

Національний авіаційний університет

Кирило Дмитрович Ніколаєв

Національний авіаційний університет

Марина Валентинівна Литвин

Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”

Сергій Якович Касян

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Ігор Ігорович Лиман

Бердянський державний педагогічний університет

Тетяна Юріївна Акімова

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Ірина Вячеславівна Гонтарева

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Учасники

Члени ГО «Інноваційний університет»

Тарас Володимирович Фініков

Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет»

Олеся Петрівна Ващук

Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет»

Тетяна Миколаївна Димань

Білоцерківський національний аграрний університет

Лариса Володимирівна Шаульська

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анастасія Олексіївна Сімахова

Національний авіаційний університет

Костянтин Михайлович Покотило

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кирило Дмитрович Ніколаєв

Національний авіаційний університет

Неля Костянтинівна Лебідь

Київський університет імені Бориса Грінченка

Ірина Іванівна Доброскок

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Олена Антонівна Грішнова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ірина Андріївна Сліпухіна

Національний центр “Мала академія наук України”.

Ірина Гурамівна Губеладзе

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Інна Андріївна Семенець-Орлова

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Еллана Юріївна Молчанова

Державний торговельно-економічний університет

Олександр Анатолійович Хименко

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Ігор Олександрович Кабанов

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Подивитися ще