Освіта

2003 р., бакалавр з менеджменту, Сумський національний аграрний  університет.

2004 р., магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Сумський національний аграрний університет.

2011 р., кандидат економічних наук, Сумський національний аграрний університет.

2016 р., доктор економічних наук, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2018 – по теперішній час – проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету.

2018 – заступник голови секції «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» наукової комісії Міністерства освіти і науки України.

2012–2018 – завідувач науково-дослідної частини Сумського національного аграрного університету.

2012 – по теперішній час – доцент, професор кафедри маркетингу та логістики (за сумісництвом).

Громадська діяльність

Заступник голови правління ГО «Краса та розум Сумщини».

Заступник голови правління ГО «Рада молодих вчених».

Член президії ГО «Інноваційний університет».

Член ГО «Платформа розвитку громад».

Член ГО «Українська асоціація маркетингу».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Формування конкурентоспроможності соціально-економічних систем на засадах сталого розвитку.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2015–2016 – ІІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Інтегральна оцінка діяльності науково-педагогічних працівників вищої школи».

Реалізовані грантові проєкти

Erasmus+ Jean Monnet Project N-620966-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT “Towards circular economy thinking & ideation in Ukraine according to the EU action plan”.

Erasmus+ КА2 CBHE Project INTERADIS “International Students Adaptation and Integration”.

Стажування

2019 – США, Університет Джорджия, досвід трансферу технологій.

Освіта

Робота

травень 2019 – теперішній час

Керівник відділу правового забезпечення секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

травень 2018 – травень 2019

Заступник начальника Управління – начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи і правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи і правової освіти Головного територіального управління юстиції у м. Києві.
Досягнення:
Ефективна реалізація всеукраїнського проекту «Я маю право!» у місті Київ. Створення інформаційних матеріалів проекту, зйомки соціальної реклами. Створення та проведення циклу програм «Я маю право» на ресурсі інформаційного агентства «Журналіст». Організація та проведення публічних правопросвітницьких заходів за участю органів державної влади, громадських організацій, засобів масової інформації та ін.

травень 2017 – травень 2018

Заступник начальника Управління – начальник відділу представництва держави в судах України Управління судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у м. Києві.
Досягнення:
Представництво в судах Головного територіального управління юстиції у місті Києві, Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України. Представництво позивачів в судах у справах відповідно до  Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей та Конвенції про міжнародне стягнення аліментів.

вересень 2013 – серпень 2017

Завідувач кафедри цивільного, господарського права та процесу ННІ права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету.
Досягнення:
Створення спеціалізації «Правове забезпечення підприємницької діяльності», впроваджено підготовку фахівців за освітнім рівнем «Магістр» на кафедрі. Організовано публікацію наукового журналу  «Актуальні проблеми юридичної науки і практики». Реалізовано грантовий проект «Україна-Норвегія «Перепрофілювання та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей»» 2016 – 2017 р.р.
Організовано та проведено міжнародні науково-практичні конференції на базі юридичного факультету ЧНТУ: «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» з 2013 по 2017 роки.

вересень 2004 – вересень 2013

Викладач та старший викладач кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права (Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці).
Досягнення:
Підготовлено та захищено дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидат юридичних наук. Забезпечено високий рівень викладання юридичних дисциплін. 2011 – 2017 роки – заступник декана юридичного факультету ЧНТУ.

Програми та міжнародні курси

Громадська діяльність

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Професійний досвід: управління та адміністрування персоналу; організація юридичного забезпечення адміністративно-господарської діяльності; представництво інтересів в судах та арбітражі; організація діяльності юридичного відділу, управління; аналітика законодавства; планування та провадження освітньої діяльності; розробка та проведення тренінгів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, адміністративне та організаційне забезпечення навчання; організація наукових і презентаційних заходів; розробка системи компетенцій персоналу та складання посадових інструкцій персоналу;
Сфера наукових інтересів: проблеми трудового та цивільного права, правового регулювання освітньої діяльності.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2015 – травень 2016 р.

Учасник проєкту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація»
Тема проєкту: «Визначення сучасних компетентностей юристів – крок до модернізації вищої юриддичної освіти».

Публікації 

Автор наукових публікацій в Україні та за кордоном з проблем трудового, цивільного, освітнього права, теорії держави і права. Одним із перших дослідників описав правову природу правовідносин з організації та управління працею, та правові аспекти академічної доброчесності і системи забезпечення якості правової освіти. Деякі приклади наукових публікацій:

Освіта

Юридична.

Робота

з 2018

Директор департаменту / Керівник відділу академічної доброчесності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2018

Працював за кордоном.

2014–2016

Директор Департаменту персоналу у Міністерстві освіти і науки України.

2002–2013

Керівник юридичної служби (компанія «Княжий Град», група компаній «Сван», концерн «BFI» на посадах).

1998–2002

Працював на юридичному факультеті КНУ ім. Т. Шевченко.

1999–2001

Науковий центр дослідження проблем захисту прав людини.

Програми та міжнародні курси

жовтень 2014 – квітень 2015

Учасник українсько-польського проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Реформування юридичної освіти, в розрізі набуття здобувачами більших практичних компетенцій, відповідно до вимог стейкхолдерів.
Хотів би зайнятись благодійними проектами, спрямованими на:
– допомогу (психологічна, фінансова, соціальна) родинам бійців, які втратили годувальників у війні на Донбасі;
– допомогу (психологічну, фінансову, соціальну) пораненим бійцям, які повністю або частково втратили працездатність;
– надання доступу дітям та підліткам, які проживають у віддалених районах, до якісної освіти.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

жовтень 2014 – квітень 2015

учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту:
«Оптимізація системи документообігу в Міністерстві освіти і науки України».

Освіта

Робота

червень 2018 – теперішній час

Член робочої групи з доброчесності в науці, European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, Brussels, Belgium.

травень  2018 – теперішній час

Керівник Групи сприяння академічній доброчесності, Сумський державний університет, Суми, Україна.

січень 2016 – теперішній час

Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

По теперішній час

Голова Комітету Національного агентства з питань етики.

червень 2011 – 2021  

Доцент, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, Сумський державний університет, Суми, Україна.

січень 2016 – січень 2019

Голова підкомісії «Академічна доброчесність», Міністерство освіти і науки України, Київ, Україна.

січень 2016 – січень 2018

Старший науковий співробітник Національного контактного пункту в рамках програми Horizon 2020 за тематичним напрямком «Здоров’я, демографічні зміни та добробут», Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2016 – липень 2018

Провідний науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія грануляційного та тепломасообмінного обладнання, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2010 – 2021

Член робочої групи з питань проведення педагогічного експерименту та розроблення інноваційних освітніх програм для студентів інженерних спеціальностей, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2013 – лютий 2018

Заступник проректора з наукової роботи, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2013 – лютий 2018

Начальник Центру науково-технічної та економічної інформації, Сумський державний університет, Суми, Україна.

січень 2013 – серпень 2016

Старший науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія грануляційного та тепломасообмінного обладнання, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2011 – серпень 2016

Заступник завідувача кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв з міжнародних зв’язків, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2011 – серпень 2012

Заступник декана факультету підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень 2006 – серпень 2009

Асистент, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень 2009 – травень 2011

Старший викладач, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, Сумський державний університет, Суми, Україна.

Участь у громадських та професійних організаціях

Член організацій:

Програми та міжнародні курси

Жовтень 2014 – квітень 2015

“Innovation University and Leadership. Phase І”, Warsaw University (Poland).

Жовтень 2014 – Жовтень 2017

“Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge”, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (Sweden).

Лютий 2015

“Academic Integrity in the U.S.”, George Washington University,  University of Pittsburgh, Duquesne University, Carnegie Mellon University, University of Utah, Brigham Young University, Utah Valley University,  Western Governors University, Northeastern University, University of Massachusetts Boston, Suffolk University, Massachusetts Institute of Technology (USA).

Лютий 2017

“Information-analytical project on implementation of the principles of academic integrity and the development of scientific bases massive open online course “Academic integrity””, British Council in Ukraine.

Лютий 2018

“Innovative university management”, Masaryk University  (Czech Republic).

Вересень 2018

“Current Challenges of Local and Regional Development”, Baltic University Program, Adam Mickiewicz University (Poland).

Жовтень 2018

Exceptional  Ethics and Academic Integrity in Scientific Research and Teaching”, Stefan cel Mare University from Suceava (Romania).

Жовтень 2018 – теперішній час

“BUP Teachers course on ESD in Higher Education”,  Baltic University Program, Åbo Akademi University (Finland).

Жовтень 2018 – теперішній час

“Introduction of Academic Integrity Requirements into the Educational Process  in Colleges and Technical Schools”, Посольство США в Україні.

Січень  2018 – теперішній час

«Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції в вищій освіті»,  Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Міжнародний фонд «Відродження».

Січень  2018 – теперішній час

«Сприяння реформам у вищій освіті України з погляду розвитку академічної доброчесності»,  Міжнародний фонд «Відродження».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Процеси та обладнання хімічної технології, академічна доброчесність і доброчесність в науці, якість освіти, трансфер технологій, захист прав інтелектуальної власності, підготовка кадрів.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2014 – квітень 2015 рр.

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту: «Трансфер технологій від науки до виробництва».

Публікації 

У науковому доробку має більше 37 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності за напрямом моделювання систем забезпечення якості освіти та промоції освітніх послуг та хімічної інженерії, та понад 100 наукових публікацій, які індексуються в базі даних Scopus.

Лауреат нагород Tricia Bertram Gallant Award for Outstanding Service (International Center for Academic Integrity) та ENAI Exemplary Activism Award (European Network for Academic Integrity).

Освіта

Робота

2 січня 2017 р. – нині

Науковий співробітник Фундації польських ректорів.

2013 – 2016 рр.

Докторант кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

2013 рік

Доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей ДНУ ім. Олеся Гончара.

2007-2013 рр.

Доцент кафедри іноземних мов ДДІФКіС.

Членство у професійних організаціях

Завершені програми та міжнародні курси

Жовтень 2014 – травень 2015 р.

Учасник І фази проєкту  «Інноваційний університет і лідерство. Фаза I» (за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України, Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань). Протягом жовтня–листопада 2015 р. пройдено 4-тижневий тренінг на базі Варшавського університету (Польща).

Лютий – березень 2016 р.

Учасник програми «Open World» (відділ наукових досліджень та інновацій) уряду США (фінансується Центром лідерів бібліотеки Конгресу США та керується американськими радами), відвідавши університети США, зокрема Університет Співдружності Штату Вірджинія VCU).

Громадська діяльність

2018 р. – нині

Програмний координатор та керівник польсько-української дослідницької групи у проєкті Варшавської Політехніки – Міністерства науки та вищої освіти Польщі «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти».

2014 – нині

Консультативно-дорадча діяльність у рамках Ради молодих учених при МОН (участь у формуванні пропозицій до нормативно-правових актів у сфері освіти і науки).

2014 р. – 2018 р.

Співорганізатор та координатор з українського боку польсько-українських проєктів у Фундації польських ректорів (з польсько-української академічної співпраці та питань урядування у вищій освіті).

2011 р. – нині

Співзасновниця громадської організації «Рада молодих вчених Дніпропетрловської області».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Публічна політика у сфері вищої освіти і науки, державне управління, академічна кар’єра, докторська підготовка, партиципація, активне громадянство, академічна дипломатія, міжнародні відносини, європейська інтеграція, європейська політика

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2014 – травень 2015 р.

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту: «Формування та розвиток академічної кар’єри українських науковців».

Публікації

Освіта

Робота

Участь у громадських та професійних організаціях

Завершені програми та міжнародні курси

Університет Амстердаму (Нідерланди), TEMPUS/TACIS проєкт.

Гарвардський університет (США), Гарвардська літня школа.

Католицький університет Льовену (Бельгія), TEMPUS/TACIS проєкт.

Рада Європи (Страсбург, Франція), Літній університет демократії.

Болонський університет (Італія), Erasmus-Mundus.

Корвінус університет Будапешту (Угорщина), науковий проєкт.

Варшавський університет (Польща), проект «Інноваційний університет та лідерство», фаза І.

Вільний університет Брюсселю (Бельгія), Erasmus+ Staff Mobility for Training.

Міжнародна тренінгова програма “Italy Business Week” (Італія),  International Fund for Academic Cooperation.

Громадська діяльність

Управляючий редактор журналу “Problems and Perspectives in Management journal”, що входить до SCOPUS.

2017 – 2019 рр.

Відповідальний редактор журналу “European Journal of Management Issues”.

2016 р.

Член організаційного комітету міжнародної конференції “International Relations 2016: Current issues of world economy and politics” (Словакія).

2000 – 2018 рр.

Спів-голова організаційного комітету щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні МЕВ: виклики розвитку та драйвери успіху».

2007 р.

Випускниця проєкту «Українська школа політичних студій».

2000-2003 рр.

Координатор Центру «Освітні студії» в рамках Мегапроекту Міжнародного фонду «Відродження».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Академічне лідерство та освітній менеджмент; проблеми якості вищої освіти; онлайн освіта та цифрові компетенції; виключні організаційні здібності та вміння вести зовнішні комунікації; стратегічне, креативне та гнучке мислення; орієнтація на досягнення результату, вміння керувати змінами; створення команд, у тому числі мультинаціональних, мотивація та розвиток співробітників; вміння ефективно планувати час та наявні ресурси, працювати й приймати рішення в стислі терміни; навички проектного менеджменту, розробки положень, стандартів та інших документів.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту: «Імператив онлайн освіти в інноваційному університеті».

Публікації

Автор та співавтор понад 200 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. монографій «Зелена економіка»: від глобальної концепції до реалій місцевого розвитку (2018), «Beyond the Borders: Ukraine and the European Neighbourhood Policy» (Польща, 2007), «Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono?» (2013), тощо.

Автор та співавтор публікацій присвячених проблемам освіти, у т.ч.  «Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти» (Варшава, 2016),  «Компаративний аналіз підходів до регулювання розвитку онлайн освіти» (2015), «Сучасні тренди глобального ринку онлайн освіти» (2015), «Унікальні освітні продукти як основа міжнародної конкурентоспроможності українських університетів» (2017).