Освіта

2003 р., бакалавр з менеджменту, Сумський національний аграрний  університет.

2004 р., магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Сумський національний аграрний університет.

2011 р., кандидат економічних наук, Сумський національний аграрний університет.

2016 р., доктор економічних наук, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2018 – по теперішній час – проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету.

2018 – заступник голови секції «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» наукової комісії Міністерства освіти і науки України.

2012–2018 – завідувач науково-дослідної частини Сумського національного аграрного університету.

2012 – по теперішній час – доцент, професор кафедри маркетингу та логістики (за сумісництвом).

Громадська діяльність

Заступник голови правління ГО «Краса та розум Сумщини».

Заступник голови правління ГО «Рада молодих вчених».

Член президії ГО «Інноваційний університет».

Член ГО «Платформа розвитку громад».

Член ГО «Українська асоціація маркетингу».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Формування конкурентоспроможності соціально-економічних систем на засадах сталого розвитку.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2015–2016 – ІІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Інтегральна оцінка діяльності науково-педагогічних працівників вищої школи».

Реалізовані грантові проєкти

Erasmus+ Jean Monnet Project N-620966-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT “Towards circular economy thinking & ideation in Ukraine according to the EU action plan”.

Erasmus+ КА2 CBHE Project INTERADIS “International Students Adaptation and Integration”.

Стажування

2019 – США, Університет Джорджия, досвід трансферу технологій.

Освіта

2005 р., доктор історичних наук, Запорізький державний університет.

1996 р., кандидат історичних наук, Запорізький державний університет.

1993 р., викладач історії, Запорізький державний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2010 – по теперішній час – координатор міжнародної діяльності Бердянського державного педагогічного університету.

2006 – по теперішній час – доктор історичних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету.

2016 – по теперішній час – завідувач кафедри історії та філософії Бердянського державного педагогічного університету.

Громадська діяльність

З 1997 – Голова Бердянського регіонального відділення Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького.

З 2007 – член Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Історія церкви, історична регіоналістика (історія півдня України), соціальна історія, усна історія, міська історія, морська історія, історія міжнародних відносин, історіографія, археографія, історія освіти, модернізація системи освіти в Україні.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Модернізація взаємин університету зі школою в організації наукової діяльності: імплементація польського досвіду».

Реалізовані грантові проєкти

Проєкт ЕРАЗМУС+ КА2 «QUAERE: Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій». Координатор проектної команди БДПУ.

Проєкт «Німецькі консули в Північному Приазов’ї» (Генеральне Консульство Федеративної Республіки Німеччина).

ТЕМПУС-ІV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями».

Участь у міжнародному проєкті «Чорне море і його портові міста, 1774–1914. Розвиток, конвергенція та зв’язки зі світовою економікою» (співфінансований Європейським Союзом (Європейський Соціальний Фонд – ЄСФ) та Грецьким національним фондом Операційної програми «Освіта та навчання протягом усього життя» Національної стратегічної бази – Програма фінансування досліджень: THALES. Інвестиції в суспільство знань через Європейський соціальний фонд), очолюваний Іонічним університетом в Корфу, Греція.

Стажування

Жовтень–листопад 2019 – Стипендіальна програма Фонду прусської культурної спадщини (Берлін).

Травень 2019 – Erasmus + KA107. Мобільність персоналу для викладання та навчання між програмними країнами та країнами-партнерами (Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach, Польща).

Лютий–березень 2018 – Міжнародний проєкт «Прогресивне управління університетом» (Університет Масарика, Брно, Чехія).

Жовтень – грудень 2017 – DAAD, Наукові дослідження для університетських вчених та науковців (приймаюча організація: Лейбніц-Інститут історії та культури Східної Європи, Лейпциг).

Жовтень 2014 – професійне стажування у Віденському університеті (Unviersität Wien).

Біографія

Випускник історичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Ступінь доктора філософії (кандидата наук) отримав в Інституті історії Національної академії наук України в 1977 р. 

Впродовж 1977–1990 рр. викладав в університетах міст Чернівці та Києва. Є фундатором Університету економіки та права КРОК (м. Київ), де обіймав посаду проректора з міжнародних проєктів та першого проректора. В 2009–2010 рр. працював заступником міністра освіти і науки України, в сферу відповідальності якого входили  розробка стратегій та програмних документів щодо реформи галузі вищої освіти в Україні, координація і гармонізація національної системи вищої освіти України з Європейським простором вищої освіти, організація процесу ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів України. 

З 2009 є гостьовим науковим професором факультету Artes Liberales Варшавського університету.

Головною сферою наукових досліджень є:

У 2009–2010 та 2014–2020 був членом Колегії Міністерства освіти і науки України та Акредитаційної комісії України. 

У 2016 р. отримав почесне звання «Заслужений працівник освіти України»,

у 2014 р.- почесного професора Краківської Академії ім. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

З 2014 р. є координатором з української сторони міжнародного польсько-українського проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Публікації

Освіта

Робота

травень 2019 – теперішній час

Керівник відділу правового забезпечення секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

травень 2018 – травень 2019

Заступник начальника Управління – начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи і правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи і правової освіти Головного територіального управління юстиції у м. Києві.
Досягнення:
Ефективна реалізація всеукраїнського проекту «Я маю право!» у місті Київ. Створення інформаційних матеріалів проекту, зйомки соціальної реклами. Створення та проведення циклу програм «Я маю право» на ресурсі інформаційного агентства «Журналіст». Організація та проведення публічних правопросвітницьких заходів за участю органів державної влади, громадських організацій, засобів масової інформації та ін.

травень 2017 – травень 2018

Заступник начальника Управління – начальник відділу представництва держави в судах України Управління судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у м. Києві.
Досягнення:
Представництво в судах Головного територіального управління юстиції у місті Києві, Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України. Представництво позивачів в судах у справах відповідно до  Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей та Конвенції про міжнародне стягнення аліментів.

вересень 2013 – серпень 2017

Завідувач кафедри цивільного, господарського права та процесу ННІ права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету.
Досягнення:
Створення спеціалізації «Правове забезпечення підприємницької діяльності», впроваджено підготовку фахівців за освітнім рівнем «Магістр» на кафедрі. Організовано публікацію наукового журналу  «Актуальні проблеми юридичної науки і практики». Реалізовано грантовий проект «Україна-Норвегія «Перепрофілювання та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей»» 2016 – 2017 р.р.
Організовано та проведено міжнародні науково-практичні конференції на базі юридичного факультету ЧНТУ: «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» з 2013 по 2017 роки.

вересень 2004 – вересень 2013

Викладач та старший викладач кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права (Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці).
Досягнення:
Підготовлено та захищено дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидат юридичних наук. Забезпечено високий рівень викладання юридичних дисциплін. 2011 – 2017 роки – заступник декана юридичного факультету ЧНТУ.

Програми та міжнародні курси

Громадська діяльність

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Професійний досвід: управління та адміністрування персоналу; організація юридичного забезпечення адміністративно-господарської діяльності; представництво інтересів в судах та арбітражі; організація діяльності юридичного відділу, управління; аналітика законодавства; планування та провадження освітньої діяльності; розробка та проведення тренінгів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, адміністративне та організаційне забезпечення навчання; організація наукових і презентаційних заходів; розробка системи компетенцій персоналу та складання посадових інструкцій персоналу;
Сфера наукових інтересів: проблеми трудового та цивільного права, правового регулювання освітньої діяльності.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2015 – травень 2016 р.

Учасник проєкту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація»
Тема проєкту: «Визначення сучасних компетентностей юристів – крок до модернізації вищої юриддичної освіти».

Публікації 

Автор наукових публікацій в Україні та за кордоном з проблем трудового, цивільного, освітнього права, теорії держави і права. Одним із перших дослідників описав правову природу правовідносин з організації та управління працею, та правові аспекти академічної доброчесності і системи забезпечення якості правової освіти. Деякі приклади наукових публікацій:

Освіта

Юридична.

Робота

з 2018

Директор департаменту / Керівник відділу академічної доброчесності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2018

Працював за кордоном.

2014–2016

Директор Департаменту персоналу у Міністерстві освіти і науки України.

2002–2013

Керівник юридичної служби (компанія «Княжий Град», група компаній «Сван», концерн «BFI» на посадах).

1998–2002

Працював на юридичному факультеті КНУ ім. Т. Шевченко.

1999–2001

Науковий центр дослідження проблем захисту прав людини.

Програми та міжнародні курси

жовтень 2014 – квітень 2015

Учасник українсько-польського проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Реформування юридичної освіти, в розрізі набуття здобувачами більших практичних компетенцій, відповідно до вимог стейкхолдерів.
Хотів би зайнятись благодійними проектами, спрямованими на:
– допомогу (психологічна, фінансова, соціальна) родинам бійців, які втратили годувальників у війні на Донбасі;
– допомогу (психологічну, фінансову, соціальну) пораненим бійцям, які повністю або частково втратили працездатність;
– надання доступу дітям та підліткам, які проживають у віддалених районах, до якісної освіти.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

жовтень 2014 – квітень 2015

учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту:
«Оптимізація системи документообігу в Міністерстві освіти і науки України».

Освіта

Робота

червень 2018 – теперішній час

Член робочої групи з доброчесності в науці, European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, Brussels, Belgium.

травень  2018 – теперішній час

Керівник Групи сприяння академічній доброчесності, Сумський державний університет, Суми, Україна.

січень 2016 – теперішній час

Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

січень 2016 – теперішній час

Координатор проєкту “Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project” в Сумському державному університеті, Суми, Україна.

червень 2011 – теперішній час

Доцент, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, Сумський державний університет, Суми, Україна.

січень 2016 – січень 2019

Голова підкомісії «Академічна доброчесність», Міністерство освіти і науки України, Київ, Україна.

січень 2016 – січень 2018

Старший науковий співробітник Національного контактного пункту в рамках програми Horizon 2020 за тематичним напрямком «Здоров’я, демографічні зміни та добробут», Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2016 – липень 2018

Провідний науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія грануляційного та тепломасообмінного обладнання, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2010 – теперішній час

Член робочої групи з питань проведення педагогічного експерименту та розроблення інноваційних освітніх програм для студентів інженерних спеціальностей, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2013 – лютий 2018

Заступник проректора з наукової роботи, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2013 – лютий 2018

Начальник Центру науково-технічної та економічної інформації, Сумський державний університет, Суми, Україна.

січень 2013 – серпень 2016

Старший науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія грануляційного та тепломасообмінного обладнання, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2011 – серпень 2016

Заступник завідувача кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв з міжнародних зв’язків, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2011 – серпень 2012

Заступник декана факультету підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень 2006 – серпень 2009

Асистент, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень 2009 – травень 2011

Старший викладач, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, Сумський державний університет, Суми, Україна.

Участь у громадських та професійних організаціях

Член організацій:

Програми та міжнародні курси

Жовтень 2014 – квітень 2015

“Innovation University and Leadership. Phase І”, Warsaw University (Poland).

Жовтень 2014 – Жовтень 2017

“Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge”, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (Sweden).

Лютий 2015

“Academic Integrity in the U.S.”, George Washington University,  University of Pittsburgh, Duquesne University, Carnegie Mellon University, University of Utah, Brigham Young University, Utah Valley University,  Western Governors University, Northeastern University, University of Massachusetts Boston, Suffolk University, Massachusetts Institute of Technology (USA).

Лютий 2017

“Information-analytical project on implementation of the principles of academic integrity and the development of scientific bases massive open online course “Academic integrity””, British Council in Ukraine.

Лютий 2018

“Innovative university management”, Masaryk University  (Czech Republic).

Вересень 2018

“Current Challenges of Local and Regional Development”, Baltic University Program, Adam Mickiewicz University (Poland).

Жовтень 2018

Exceptional  Ethics and Academic Integrity in Scientific Research and Teaching”, Stefan cel Mare University from Suceava (Romania).

Жовтень 2018 – теперішній час

“BUP Teachers course on ESD in Higher Education”,  Baltic University Program, Åbo Akademi University (Finland).

Жовтень 2018 – теперішній час

“Introduction of Academic Integrity Requirements into the Educational Process  in Colleges and Technical Schools”, Посольство США в Україні.

Січень  2018 – теперішній час

«Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції в вищій освіті»,  Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Міжнародний фонд «Відродження».

Січень  2018 – теперішній час

«Сприяння реформам у вищій освіті України з погляду розвитку академічної доброчесності»,  Міжнародний фонд «Відродження».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Процеси та обладнання хімічної технології, академічна доброчесність і доброчесність в науці, якість освіти, трансфер технологій, захист прав інтелектуальної власності, підготовка кадрів.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2014 – квітень 2015

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту: «Трансфер технологій від науки до виробництва».

Публікації 

Освіта

Робота

2 січня 2017 р. – нині

Науковий співробітник Фундації польських ректорів.

2013 – 2016 рр.

Докторант кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

2013 рік

Доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей ДНУ ім. Олеся Гончара.

2007-2013 рр.

Доцент кафедри іноземних мов ДДІФКіС.

Членство у професійних організаціях

Завершені програми та міжнародні курси

Жовтень 2014 – травень 2015 р.

Учасник І фази проєкту  «Інноваційний університет і лідерство. Фаза I» (за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України, Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань). Протягом жовтня–листопада 2015 р. пройдено 4-тижневий тренінг на базі Варшавського університету (Польща).

Лютий – березень 2016 р.

Учасник програми «Open World» (відділ наукових досліджень та інновацій) уряду США (фінансується Центром лідерів бібліотеки Конгресу США та керується американськими радами), відвідавши університети США, зокрема Університет Співдружності Штату Вірджинія VCU).

Громадська діяльність

2018 р. – нині

Програмний координатор та керівник польсько-української дослідницької групи у проєкті Варшавської Політехніки – Міністерства науки та вищої освіти Польщі «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти».

2014 – нині

Консультативно-дорадча діяльність у рамках Ради молодих учених при МОН (участь у формуванні пропозицій до нормативно-правових актів у сфері освіти і науки).

2014 р. – 2018 р.

Співорганізатор та координатор з українського боку польсько-українських проєктів у Фундації польських ректорів (з польсько-української академічної співпраці та питань урядування у вищій освіті).

2011 р. – нині

Співзасновниця громадської організації «Рада молодих вчених Дніпропетрловської області».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Публічна політика у сфері вищої освіти і науки, державне управління, академічна кар’єра, докторська підготовка, партиципація, активне громадянство, академічна дипломатія, міжнародні відносини, європейська інтеграція, європейська політика

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2014 – травень 2015 р.

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту: «Формування та розвиток академічної кар’єри українських науковців».

Публікації

Освіта

Робота

Із січня 2019

Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2011 – до сьогодні

Запрошений професор Університет Ліверпулю / Laureate Online Education.

2010-до сьогодні

Член Наукової ради МОНУ, секція «Економіка».

2013 – 28 грудня 2018

Декан факультету міжнародної економіки Дніпровський національний університет ім. О. Гончара.

2016-2017 рр.

Т.в.о. директора Бізнес та менеджмент школи Університет Рохемптон Онлайн (Лондон) / Laureate Online Education.

2015–2019 рр.

Член Науково-методичної підкомісії 292 «Міжнародні економічні відносини» МОНУ.

2013-2016 рр,

Член експертної ради МОНУ з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку.

2011-2014 рр.

Зав.кафедрою міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

2009-2011 рр.

Професор кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

2001-2009 рр.

Заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

1998-2001 рр.

Викладач/старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

Участь у громадських та професійних організаціях

Завершені програми та міжнародні курси

1998, 1999 рр.

Університет Амстердаму (Нідерланди), TEMPUS/TACIS проєкт.

2001 р.

Гарвардський університет (США), Гарвардська літня школа.

2002 р.

Католицький університет Льовену (Бельгія), TEMPUS/TACIS проєкт.

2007 р.

Рада Європи (Страсбург, Франція), Літній університет демократії.

2009 р.

Болонський університет (Італія), Erasmus-Mundus.

2011, 2012 рр.

Корвінус університет Будапешту (Угорщина), науковий проєкт.

2014 р.

Варшавський університет (Польща), проект «Інноваційний університет та лідерство», фаза І.

2015, 2016 рр.

Вільний університет Брюсселю (Бельгія), Erasmus+ Staff Mobility for Training.

2018 р.

Міжнародна тренінгова програма “Italy Business Week” (Італія),  International Fund for Academic Cooperation.

Громадська діяльність

2017 – до сьогодні

Управляючий редактор журналу “Problems and Perspectives in Management journal”, що входить до SCOPUS.

2017 – 2019 рр.

Відповідальний редактор журналу “European Journal of Management Issues”.

2016 р.

Член організаційного комітету міжнародної конференції “International Relations 2016: Current issues of world economy and politics” (Словакія).

2000 – 2018 рр.

Спів-голова організаційного комітету щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні МЕВ: виклики розвитку та драйвери успіху».

2007 р.

Випускниця проєкту «Українська школа політичних студій».

2000-2003 рр.

Координатор Центру «Освітні студії» в рамках Мегапроекту Міжнародного фонду «Відродження».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Академічне лідерство та освітній менеджмент; онлайн освіта та цифрові компетенції; виключні організаційні здібності та вміння вести зовнішні комунікації; стратегічне, креативне та гнучке мислення; орієнтація на досягнення результату, вміння керувати змінами; створення команд, у тому числі мультинаціональних, мотивація та розвиток співробітників; вміння ефективно планувати час та наявні ресурси, працювати й приймати рішення в стислі терміни; навички проектного менеджменту, розробки положень, стандартів та інших документів.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2014 – квітень 2015

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту: «Імператив онлайн освіти в інноваційному університеті».

Публікації

Автор та співавтор понад 150 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. монографій «Зелена економіка»: від глобальної концепції до реалій місцевого розвитку (2018), «Beyond the Borders: Ukraine and the European Neighbourhood Policy» (Польща, 2007), «Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono?» (2013), тощо.

Автор та співавтор публікацій присвячених проблемам освіти, у т.ч.  «Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти» (Варшава, 2016),  «Компаративний аналіз підходів до регулювання розвитку онлайн освіти» (2015), «Сучасні тренди глобального ринку онлайн освіти» (2015), «Унікальні освітні продукти як основа міжнародної конкурентоспроможності українських університетів» (2017).

Освіта

Робота

1 серпня 2019 р. – нині

Голова Правління Всеукраїнської громадської організації «Інноваційний університет».

2011 – нині

Професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія».

2018 – нині

Голова правління громадської організації «Міжнародна фундація розвитку».

2016-2018 рр.

Директор Центру організації освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи Національного університету «Одеська юридична академія».

2014-2016 рр.

Начальник відділу координування інформаційно-аналітичного забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія».

2007 – 2013 рр.

Юрист юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія».

Членство у професійних організаціях

Завершені програми та міжнародні курси

2016 р.

Підвищення кваліфікації в галузі юридичних наук, з правових та соціальних аспектів захисту прав інтелектуальної власності в інформаційній сфері (Інститут національної безпеки Приморської академії, Слупськ, Польща).

2017–2018 р.

Учасник проекту  «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІІІ: впровадження інновацій і відносини з стейкхолдерами» (за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України, Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань). Протягом жовтня-листопада 2017 р. пройдено 4-тижневий тренінг на базі Варшавського та Ягелонського університетів (Польща).

2017 р.

Опанувала програму стажування в Університеті Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва).

2017 р.

Опанувала програму стажування в Центрі судових експертиз (Вільнюс, Литва).

2017 р.

Учасник Літньої академії лідерства (м. Одеса, Україна).

2017 р.

Розпорядженням Президента України призначено грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік щодо проведення дослідження під назвою «Теоретико-практичні засади отримання та використання невербальної інформації в кримінальному провадженні».

Громадська діяльність

2016 р.

Cпіворганізатор міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд в майбутнє».

2016 р.

Організатор опитування «Підготовка до розробки стратегії модернізації правничої освіти в Україні».

2016–2017 рр.

Формування та публічне обговорення пропозицій до Концепцій вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки професії правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії.

2007 р. – нині

Співзасновник та член правління БФ «Людина».

2018 р. – нині

Cпівзасновник та голова правління ГО «Міжнародна фундація розвитку».

2019 р. – нині

Співзасновник та голова правління ВГО «Інноваційний університет».

2012–2019 рр.

Співорганізатор круглого столу «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Управління та координація; стратегія та тактика; оптимізація на макро- та мікрорівнях; розвиток; освіта; інновації; інформація; технологічне забезпечення; інформаційне забезпечення досудових і судових процесів; вербальна і невербальна інформація; процесуальні та криміналістичні проблеми використання вербальної та невербальної інформації; онлайнізація; мережа Інтернет.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2017 – травень 2018 р.

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІІІ: впровадження інновацій і відносини з стейкхолдерами».
Теми проєктів:
1. Афілійований працівник;
2. Бізнес-інкубатор;
3. Інформаційна платформа.

Публікації

Автор понад 160 публікацій (монографій – 5, посібників – 7, 1 енциклопедії (у співавторстві), 2 підручника (у співавторстві), 1 довідник (у співавторстві), фахових статей – понад 50, тез доповідей – понад 95 та ін.), основними серед яких є: