Міжнародна конференція «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження»

Час проведення: 25–26 червня 2020 року (форма проведення заочна).
Місце проведення: Одеський Національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Шампанський провулок, 2. 

Конференція присвячується аналізу кращих міжнародних та вітчизняних практик створення та реалізації міждисциплінарних, крос- та трансдисциплінарних освітніх та освітньо-наукових програм.

До участі запрошуються представники вищих закладів освіти, наукових установ, професійних та громадських об’єднань, установ неформальної освіти, які зацікавлені запропонованою проблематикою.

Основні теми панельних засідань:

 • ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
 • МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗВО
 • РОЛЬ ОСВІТИ У МАЙБУТНЬОМУ УКРАЇНИ
 • РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
 • ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
 • РОЗВИТОК ОСВІТИ ЯК ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДСЬКІЙ КАПІТАЛ

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська

Оргкомітет  конференції: 

проф. Ігор Коваль – ректор ОНУ імені І. І. Мечникова, голова оргкомітету; 

проф. Тарас Фініков – Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики;

проф. Роберт Сухарський –  декан факультету Artes Liberales Варшавського університету;

проф. Богдан Шляхта – професор факультету міжнародних відносин та політичних наук Ягеллонського університету;

проф. Олеся Ващук – голова Громадської організації «Інноваційний університет»;

проф. Вадим Хмарський –  проректор з навчальної та виховної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова;

доц. Віктор Гриневич – начальник відділу міжнародного співробітництва ОНУ імені І. І. Мечникова;

проф. Євгеній Черкез – декан геолого-географічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова;

проф. Вікторія Яворська – заступник декана з навчальної роботи геолого-географічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, секретар оргкомітету;

проф. Богдан Буяк – ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка;

проф. Ігор Гевко – проректор з навчально-методичної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка;

проф. Ірина Біскуб – завідувач кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

проф. Оксана Жерновникова – завідувач кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;

доц. Ірина Удовик – завідувач кафедрою програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Для участі у конференції необхідно подати до Оргкомітету:

Заявку на участь у конференції в електронному вигляді:
назва файлу – прізвище автора: наприклад, Ivanenko_zayavka.docх.
У заявці вказати:

 • Прізвище, ім’я та по батькові.
 • Місто, ВНЗ та його адреса.
 • Факультет, кафедра, курс.
 • Контактний телефон, е-mail, поштова адреса для відправлення збірника поштою
 • Назва наукового напряму конференції.
 • Назва доповіді.
 • Науковий керівник (для студентів та аспірантів).

Матеріали доповіді:

Обсяг – до 5 сторінок. Редактор Microsoft Word, формат А4, орієнтація книжкова, всі поля по 2 см; шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.

Для участі у конференції тези приймаються до 10 червня. Матеріали надіслані після зазначеного терміну не будуть розглядатись оргкомітетом.

Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, праворуч на тому ж рядку – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – електронна адреса автора (авторів), нижче – науковий ступінь і вчене звання, ініціали та прізвище наукового керівника, курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – повна назва організації, місто, країна. Через рядок – назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Нижче через рядок після відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках. Під текстом через рядок з відступом подається список використаних джерел курсивом розміром 12 пт.

Бажано не розміщувати у тексті складний графічний матеріал та великі таблиці. Матеріали та заявка надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання Оргкомітетом. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, Petrenko.docх). Статті повинні бути ретельно відредаговані та перевірені науковим керівником. Приймаються лише ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам.

Квитанцію про сплату організаційного внеску

Після підтвердження прийняття Оргкомітетом матеріалів конференції необхідно оплатити організаційний внесок у розмірі 250 гривень, який включає витрати на публікацію матеріалів (збірник матеріалів конференції видається на 1 статтю) та виготовлення сертифікату учасника конференції. За додатковий примірник збірника сплачується 150 гривень (у разі необхідності). 

У разі відправки збірника на адресу університету або іншої установи прохання коректно вказувати адресу і адресата. За бажанням авторів можлива пересилка «Новою поштою».

Оргвнески надсилати єдиним платежем на картку Monobank 5375 4141 1905 0804 на ім’я Нос Аріни Олексіївни, призначення платежу – Участь у конференції, вказати ім`я та прізвище учасника

Заявки, матеріали та відскановану квитанцію (або фотокопію) про оплату оргвнеску надсилати на електронну адресу: miznarodna.conf@gmail.com.

Запрошення, план і програму проведення конференції буде розіслано додатково згідно з поданими заявками. Відеоконференція відбудеться на платформі «ZOOM».   Контактний тел.+380673154660 –  Вікторія Яворська – секретар оргкомітету.