ОСВІТА

2008 р. –  перший (бакалаврський) рівень ВО: вихователь дітей дошкільного віку, практичний психолог, Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ).

2010 р. –  другий (магістерський) рівень ВО: викладач дошкільної педагогіки та психології, БДПУ.

2014 р. – третій (освітньо-науковий) рівень ВО: кандидат психологічних наук (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія), Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

З 2015 р. по теперішній час – доцент кафедри прикладної психології та логопедії, БДПУ.

З 2020 р . по теперішній час – керівник центру викладацької майстерності БДПУ ArsDocendi.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВГО “Інноваційний університет”.

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Ментальне здоров’я університетської спільноти, освіта протягом життя.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО

2022-2023 рр. – VІ фаза проєкту «Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя».

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

2022 р. – індивідуальний грант “Documenting Ukraine” (Institute of Human Sciences).

2022 р. – колективний грант «Післявоєнна соціально-психологічна реабілітація» (Fulbright Program in Ukraine Funded by Public Affairs Section of US Embassy in Ukraine).

2023 р. – проєкт Мистецтво в (#ZMINA_2_0 “Субгранти для культурних проєктів” фонду ІЗОЛЯЦІЯ за фінансової підтримки Європейського Союзу).

2022 р. – Collective grant “Liquidity of the family situation of war refugees from Ukraine” (University of Warsaw).

2023-2024 рр. – проєкт з виконання наукових досліджень і розробок НФДУ «Дизайн інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти».

2023-2024 рр. – член робочої групи COST Action CA19117, Researcher Mental Health.

СТАЖУВАННЯ

2023 р. – CEFRES Ukraine non-residential fellowships in humanities and social sciences.

2023 р. – STYPENDIA NAUKOWE WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES” UW (Z FUNDUSZÓW NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA).

2024 р. – CEFRES residential fellowships for Ukrainian researchers in humanities and social sciences.