ОСВІТА

1994-1999 рр. – спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – економіст-організатор (диплом ТА №11907134), Полтавський державний сільськогосподарський інститут.

2007-2010 рр. –  диплом спеціаліста про перепідготовку, спеціальність «Економіка підприємства» (диплом 12 ДСК №200333), Полтавська державна аграрна академія.

2016-2017 рр. – спеціальність «Агрономія» кваліфікація – агроном (диплом С17 №039776), Полтавська державна аграрна академія.

2017-2019 рр. –  спеціальність «Філологія» спеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно)», кваліфікація – «Магістр з перекладу (англійська, німецька мови), викладач англійської та німецької мов» (диплом М19 № 061713), Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Полтавський інститут економіки і права).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

01.2020 р. – 05.2021 р. – директор Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії.

05.2021 р. – 06.2023 р. – перший проректор Полтавського державного аграрного університету.

06.2023 р. по теперішній час – ректор Полтавського державного аграрного університету.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член Полтавської обласної громадської організації «Офіційна сільськогосподарська дорадча служба». Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника № 0000503 на здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності з наданням соціально спрямованих дорадчих послуг з питань економіки, 30.05.2007 р.; 13.02.2017 р.

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Розвиток дорадництва в аграрній сфері, освіта впродовж життя; управлінський консалтинг.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

2022-2023 рр. — VІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство» — «Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя».

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

2020-2023 рр. – проєкт «Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості» (UniClaD). Програма Європейського Союзу ЕРАЗМУС+KA2 № 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP. Виконавець окремих розділів.

2023 р. – міжнародний проєкт «UK-Ukraine Twinning Initiative» Лестерського університету “Traceability in food supply chains for improved global and national competitiveness” / “Простежуваність у ланцюгах постачання харчових продуктів для підвищення глобальної та національної конкурентоспроможності”.

2023 р. – проєкт 101083023 – SULAWE – ERASMUS-EDU-2022-CBHE «Стале тваринництво та добробут тварин / / «Sustainable Livestock Production and Animal Welfare» (SULAWE)».

2023 р. – проєкт «Підтримка співпраці Опольського університету з українськими університетами в рамках Альянсу FORTHEM» (грантова угода № BPI/EU/2022/5-00).

2023 р. – Жан Моне «Citizen participation and social dialogue as key factors in the development of sustainable territorial communities: EU best practices for Ukraine» (SuTCom) / «Участь громадян та соціальний діалог як ключові фактори в розбудові сталих територіальних громад: успішні практики ЄС для України».

СТАЖУВАННЯ

03.06.2016 р. – Університет Менделя в Брно (Чеська республіка), сертифікат про підвищення кваліфікації № 534, тема «Інформаційно-консультаційна підтримка аграрних виробників», (150 годин).

28.08.2018 р. – Центр освітнього дорадництва в м. Кракові (Республіка Польща), свідоцтво про підвищення кваліфікації KR 180828/01, тема: «Організація дидактичного процесу, освітніх програм, інноваційних технологій та наукових досліджень», (108 годин).

Підвищення кваліфікації:

12.12.2018 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/007800-18, тема: «Підвищення кваліфікації деканів аграрних закладів вищої освіти»  (150 годин).

30.05.2007 р. та 13.02.2017 р. – Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника № 0000503 на здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності з наданням соціально спрямованих дорадчих послуг з питань економіки, (36 годин та 72 години відповідно).

09.06.2017 р. – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України, свідоцтво про підвищення кваліфікації директорів інститутів, деканів факультетів університетів, академій, інститутів СП 35830447/1318-17, тема: «Підвищення кваліфікації директорів інститутів, деканів факультетів університетів, академій, інститутів. Методика навчання фахівців економічного профілю у ВНЗ аграрного спрямування» (150 годин).

23.05.2014 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 076135, тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності. Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисципліни «Сільськогосподарське дорадництво» (72 години).

01.03.2013 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 886585, тема: «Підвищення кваліфікації викладачів з дорадчої освіти аграрних ВНЗ III-IV рівнів акредитації» (72 години).

09.12.2009 р. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, кафедра аграрного консалтингу та сервісу, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 668725, тема: «Удосконалення програми викладання курсів «Сільськогосподарське дорадництво» та «Основи управлінського консалтингу» (144 години).

27.01.2007 р. – Полтавська державна аграрна академія, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 349946, тема: «Професійна підготовка дорадників» (72 години).