Освіта

 • Право (бакалавр, магістр), Київський національний університет імені Т. Шевченка.
 • Кандидат юридичних наук (спеціалізація 120005 «Трудове право та право соціального забезпечення», Київський національний університет імені Т. Шевченка).

Робота

травень 2019 – теперішній час

Керівник відділу правового забезпечення секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

травень 2018 – травень 2019

Заступник начальника Управління – начальник відділу систематизації законодавства, правової роботи і правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи і правової освіти Головного територіального управління юстиції у м. Києві.
Досягнення:
Ефективна реалізація всеукраїнського проекту «Я маю право!» у місті Київ. Створення інформаційних матеріалів проекту, зйомки соціальної реклами. Створення та проведення циклу програм «Я маю право» на ресурсі інформаційного агентства «Журналіст». Організація та проведення публічних правопросвітницьких заходів за участю органів державної влади, громадських організацій, засобів масової інформації та ін.

травень 2017 – травень 2018

Заступник начальника Управління – начальник відділу представництва держави в судах України Управління судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у м. Києві.
Досягнення:
Представництво в судах Головного територіального управління юстиції у місті Києві, Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України. Представництво позивачів в судах у справах відповідно до  Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей та Конвенції про міжнародне стягнення аліментів.

вересень 2013 – серпень 2017

Завідувач кафедри цивільного, господарського права та процесу ННІ права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету.
Досягнення:
Створення спеціалізації «Правове забезпечення підприємницької діяльності», впроваджено підготовку фахівців за освітнім рівнем «Магістр» на кафедрі. Організовано публікацію наукового журналу  «Актуальні проблеми юридичної науки і практики». Реалізовано грантовий проект «Україна-Норвегія «Перепрофілювання та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей»» 2016 – 2017 р.р.
Організовано та проведено міжнародні науково-практичні конференції на базі юридичного факультету ЧНТУ: «Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина» з 2013 по 2017 роки.

вересень 2004 – вересень 2013

Викладач та старший викладач кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права (Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці).
Досягнення:
Підготовлено та захищено дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидат юридичних наук. Забезпечено високий рівень викладання юридичних дисциплін. 2011 – 2017 роки – заступник декана юридичного факультету ЧНТУ.

Програми та міжнародні курси

 • Cемінар по розробці навчального курсу з добросовісності, проведеного міжнародною британською організацією “Integrity Action”. 28–30 травня 2015, м. Кишинів, Молдова.
 • Польсько–український проєкт «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація» (3–31  жовтня 2015, м. Варшава, Польща).
 • Проєкт «Україна-Норвегія “Перепрофілювання та соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей”» (2016–2017 рр., м. Чернігів).
 • Делегат проєкту лідерських обмінів Open World «Освіта» (8–18 лютого 2017 р., Вашингтон–Олбані, США).

Громадська діяльність

 • Голова координаційної ради молодих юристів Головного управління юстиції у Чернігівській області (2007–2014 рр.).
 • Член громадської організації «Чернігів Європейський» (2015–2017 рр.).

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Професійний досвід: управління та адміністрування персоналу; організація юридичного забезпечення адміністративно-господарської діяльності; представництво інтересів в судах та арбітражі; організація діяльності юридичного відділу, управління; аналітика законодавства; планування та провадження освітньої діяльності; розробка та проведення тренінгів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, адміністративне та організаційне забезпечення навчання; організація наукових і презентаційних заходів; розробка системи компетенцій персоналу та складання посадових інструкцій персоналу;
Сфера наукових інтересів: проблеми трудового та цивільного права, правового регулювання освітньої діяльності.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2015 – травень 2016 р.

Учасник проєкту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація»
Тема проєкту: «Визначення сучасних компетентностей юристів – крок до модернізації вищої юриддичної освіти».

Публікації 

Автор наукових публікацій в Україні та за кордоном з проблем трудового, цивільного, освітнього права, теорії держави і права. Одним із перших дослідників описав правову природу правовідносин з організації та управління працею, та правові аспекти академічної доброчесності і системи забезпечення якості правової освіти. Деякі приклади наукових публікацій:

 • Хименко О.А. Відносини з організації та управління працею як складова предмета трудового права Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки. – Випуск 54. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С.371–375;
 • Хименко О.А. Зміст правовідносин з організації та управління працею Вісник Одеського національного університету. – Правознавство. – 2011. – Т. 16. – Випуск 15. – С. 219–224;
 • Хименко О.А. Свобода об’єднання як одне із основних прав роботодавців Держава і право: зб. наук. пр. : Юрид. і політ. науки. – Вип. 56. – К.: ІДП НАН України, 2012. – С. 325−329.
 • Хименко О.А. Щодо сутності та значення нормування праці у відносинах з організації та управління працею [Електронний ресурс] Форум права. – 2014. – № 2. – С. 467-472. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2014_2_81.pdf;
 • Хименко О.А. Проблеми правового регулювання спадкових відносин щодо дітей, народжених за допомогою застосування допоміжних репродуктивних технологій Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 4. – Т. 1. – С.171–174;
 • Хименко О.А. Компетентісний підхід, як основа сучасної юридичної освіти в Україні // Ukraine-EU. Modern Technology, Business and law collection of international scientific papers: in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of social Work, philosophy, psychology, sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Eurointegration. Current Issues of Legal Science and Practice – Chernihiv: CNTU, 2016. – С. 375–378;
 • Хименко О., Рудик В. До проблеми правового регулювання академічної доброчесності в українському праві. Ukraine- EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : U31 in 2 parts. Part 2. Current Issues of Legal Science and Practice. Management and Public Administration. Innovation in Education. Environmental Protection. Engineering and Technologies – Chernihiv : CNUT, 2017. – 208 p.;
 • Хименко О.А. Рудик В.А. Визначення сучасних компетентностей юристів – крок  до модернізації вищої юриддичної освіти // Інноваційний університет і лідерство: проект і мікопроекти – ІІ. – Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2017. – С. 347–358.