Практичний семінар «Методологія підвищення рівня професійної компетентності в умовах гібридної та дистанційної моделей організації навчання»

29 березня 2021 року о 16:00 відбувся практичний семінар «Методологія підвищення рівня професійної компетентності в умовах гібридної та дистанційної моделей організації навчання» у Facebook live/ ГО «Міжнародна фундація розвитку».

Мета: ознайомлення з інноваційним досвідом та новітніми технологіями, а також поглиблення професійних компетентностей з урахуванням основних тенденцій сучасної державної освітньої політики та завдань розвитку Європейського простору вищої освіти та наукового дослідження.

Лектори:

Олеся ВАЩУК – доктор юридичних наук, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», голова правління ГО «Міжнародна фундація розвитку», голова правління ГО «Інноваційний університет», Голова Ради молодих учених при МОН України;

Кирило НІКОЛАЄВ – кандидат сільськогосподарських наук, заступник голови правління ГО «Інноваційний університет», секретар Ради молодих учених при МОН України.Учасники: всі бажаючі, цільова аудиторія – наукові та науково-педагогічні працівники.

Програма семінару:

1. Європейський досвід перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів третього рівня вищої освіти.

2. Інноваційний підхід до вдосконалення рівня професійної компетентності у період докторської та постдокторської підготовки.

3. Рефлексія підвищення професійної компетентності. Епізодична і планова самоосвітня діяльність.

4. Методи сучасних науково-методичних концепцій дистанційної моделі освіти.

5. Формування та проектування методичного середовища як інструмент підвищення рівня професійної компетентності