Наприкінці жовтня Тарас Фініков, президент Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», завітав до Житомирського державного університету імені Івана Франка з виступом «Інституційна акредитація: моделі та особливості».

До обговорення були залучені адміністрація університету, керівники підрозділів, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм та студенти – всі ті, хто включений до акредитаційного процесу освітніх програм університету.

У фокусі уваги, Тараса Фінікова, були наступні питання: «Чи можлива інституційна акредитація у світі та в Україні?», «Як би могла виглядати модель сучасної інституційної акредитації?»

Спікер представив огляд національних практик з впровадження інституційної акредитації в різних країнах світу, зокрема Естонії, Казахстані, Польщі, Німеччині, Бразилії, Індії, Нідерландах.

Крім того, під час свого виступу Тарас Володимирович представив макет інституційної акредитації в Україні, спираючись на світовий досвід та національні особливості. Окреслив склад експертної групи, вектори оцінювання, вагові коефіцієнти та категорії, які дають певні переваги. Зауважив, що важливою складовою є мотивація співпробітників до підвищення якості освіти шляхом запровадження чіткої системи заохочень закладів вищої освіти.

«Мені видається, що наша система оцінювання якості освіти знаходиться на початку свого становлення. Люди не зрозуміли, як ця система має функціонувати і діяти. Намагаються обійти експертів нацагенства і скласти  враження про заклад, яке не відповідає реальності… Для повного впровадження системи потрібно 8-10 років. Ми маємо ще 3-4 роки для повного розуміння. Має відбутися перехід від суто програмного підходу до, можливо, програмно-інституціонального, а в ідеалі до інституціонального. Заклад має свою систему забезпечення якості,  інфраструктуру, багато іншого, тому може бути оцінений один раз. І за результатами оцінки має отримати певний період, щоб спокійно розвиватися», – зауважив Тарас Фініков. Стандарт освіти має розглядатися як основа для росту, а не крайня межа, тоді будемо мати прогресивнішу систему вищої освіти.

Підготовлено за інформаціює сайту Житомирського державного університету імені Івана Франка, https://zu.edu.ua/science.html#id_5192