Семінар “Code of Ethics for a Researcher: European Dimension”

26 березня 2021 року професор кафедри іноземної та української філології Луцького національного технічного університету Олена Ковальчук провела для аспірантів 1-го курсу навчання семінар у форматі Blended Learning на тему: “Code of Ethics for a Researcher: European Dimension”.

До семінару долучилися аспіранти спеціальностей: 051 Економіка, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 113 Прикладна математика як онлайн, так і офлайн.

Учасники семінару обговорили загальні етичні принципи, яких у своїй роботі має дотримуватися кожен з науковців і викладачів, а також основні засади для оцінки вченими своєї власної роботи та діяльності колег під моральним кутом.

Олена Ковальчук навела приклади основних принципів етичної підготовки молодих науковців у Європейських країнах, зокрема в британських університетах Оксфорда та Бергінгему, берлінського Університету Гумбольдта, французької Сорбони у порівнянні з цінностями українських молодих дослідників. PhD студент Вадим Назарук підготував віртуальний тур по системі та етичним принципам навчання в ірландському Трініті коледжі (Trinity College).

А на заключення учасники розглянули англомовні терміни, які можна включити до глосарію кодексу честі науковця, та обговорили їх варіанти перекладу й українські еквіваленти. В подальшому аспіранти запропонували укласти україномовний глосарій кодексу честі науковця.

Під час семінару були використані матеріали виступів Ігора Олексіва – доктора економічних наук, члена Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, проф. Національний університет «Львівська політехніка» та Юрія Рашкевича – д.т.н., члена Національного агентства кваліфікацій, професор Національного університету «Львівська політехніка», Артема Артюхова – к.т.н, доц., ст. наукового дослідника, Члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, члена робочої групи “Research Integrity” (EURODOC), керівника групи сприяння академічній доброчесності СумДУ; Юрія Волка – кандидат фізико-математичних наук, Керівника лабораторії дослідження академічної доброчесності СумДУ, заступника керівника групи сприяння академічній доброчесності СумДУ, що були зроблені під час реалізації теоретичної частини курсу підвищення кваліфікації 6 лютого 2021 року (смт. Славське).

Семінар був проведений в рамках реалізації практичної складової курсу підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність».

Організатори курсу підвищення кваліфікації: Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, ГО «Інноваційний університет» та Благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики».