Освіта

2003 – доктор сільськогосподарських наук (генетика).

1994 – кандидат сільськогосподарських наук (технологія виробництва продукції тваринництва).

1988 – інженер-технолог молочної промисловості.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2018 – нині – проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет.

2003‒2018 – завідувач кафедри екотрофології, Білоцерківський національний аграрний університет.

Громадська діяльність

Член ГО «Інноваційний університет».

Член ГО «Платформа Європейських Студій для Сталого Розвитку».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Екологія харчування, екотрофологія. ДНК-технології в тваринництві і рослинництві. Збереження біорізноманіття в агроекосистемах. Забезпечення якості вищої освіти.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Стратегічний план розвитку Білоцерківського національного аграрного університету на 20020-2025 рр.».

Реалізовані грантові проєкти

2005 – Європейський грант індивідуальної мобільності, Гіссенський університет ім. Ю. Лібіха, Німеччина.

2005–2006 – грант уряду США ім. В. Фулбрайта. Назва проєкту: «Екотрофологія як нова система гуманістичних знань у вищій школі», Університет Каліфорнія-Девіс (США).

2010 – Європейський грант ENDURE. Назва проєкту: «Адаптація методології ОЖЦ у сільськогосподарській практиці в Україні для оцінювання впливу пестицидів на біорізноманіття».

2009–2012 – проєкт Сьомої Рамкової програми ЄС «ВІО-ВІО – Індикатори біорізноманіття в системах органічного та низьковитратного сільського господарства», координатор в Україні.

2013–2017 – проєкт Темпус IV «QANTUS – Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів», відповідальна особа.

2019–2021 – проєкт МОН «Розроблення системи санітарно-гігієнічних заходів в індустріальних форелевих господарствах за замкнутого водопостачання», науковий керівник.

2019 – українсько-чеський проєкт «Підтримка потенціалу університетської молоді України в освітній та дослідницькій діяльності», відповідальна особа.

2019–2020 – українсько-чеський проєкт «Міжуніверситетське співробітництво як інструмент підвищення якості в університетах України», відповідальна особа.

2019–2022 – проєкт Еразмус+ Жана Моне Посилення студій та досліджень Європейського Союзу зі смарт, стійкого та інклюзивного зростання в українських університетах, виконавець.

2020–2021 – українсько-чеський проєкт «AgriScience – Розширення наукового потенціалу та співпраці українських університетів у сфері аграрних наук», відповідальна особа.

2020–2023 – проєкт Еразмус+ КА2 «ClimEd – Навчання на місцевому, національному та регіональному рівнях з питань кліматичного обслуговування, адаптацій до кліматичних змін та пом’якшення їх впливу», відповідальна особа.

Стажування

2001 – Гіссенський університет ім. Ю. Лібіха, Німеччина, проєкт Темпус-Тасіс «Стале управління харчовим ланцюгом в Україні».

2002 – Ліонська ветеринарна школа, Франція, проєкт Темпус-Тасіс «Стале управління харчовим ланцюгом в Україні».

2009 – Празький Університет природничих наук (Чехія), проєкт Темпус ІІІ «Концепція сталого розвитку у підготовці фахівців аграрного сектору».

2010, 2012 ‒ Науково-дослідна станція з агроекології і сільського господарства «Агроскоп» (м. Цюрих, Швейцарія), проєкт FP7 EC «ВІО-ВІО – Індикатори біорізноманіття в системах органічного та низьковитратного сільського господарства».

2010 – Університет Екстрамадура(Іспанія), проєкт FP7 EC “ВІО-ВІО”.

2011 – Національний науково-дослідний інститут сільського машинобудування, водного та лісового господарства INRGREF (Туніс), проєкт FP7 EC “ВІО-ВІО”.

2012 – Програма Балтійських Університетів, семінар «Добробут екосистем і стале сільське господарство» (Рогов, Польща).

2014 – Університет природничих наук життя BOKU (Відень, Австрія), проєкт Темпус ІV «QANTUS – Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів».

2016, 2017 – Ягеллонський університет (Краків, Польща), проєкт Темпус ІV QANTUS.

2017 – Варшавський університет природничих наук (Польща), проєкт Темпус ІV QANTUS.

2019 – Варшавський університет, Ягеллонський університет (Польща), проєкт «Інноваційний університет і лідерство» фаза V.

Освіта

1987–1992 рр., Донецький державний університет, економіст.

1992–1995 рр., аспірантура, спеціальність 08.09.01 – економіка промисловості, Донецький державний університет.

1995 – кандидат економічних наук, Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень, м. Одеса.

2002–2005 рр., докторантура, спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика, Інститут економіки промисловості НАН України.

2006 – доктор економічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені В.М. Птухи, м. Київ.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2020 – нині – професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2017 – нині – професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса.

2014–2020 – декан економічного факультету, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

2014–2017 – завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Громадська діяльність

Голова галузевої експертної ради 05 «Соціальні та поведінкові науки» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Член громадської організації «Інноваційний університет».

Член громадської організації «Українська асоціація розвитку менеджменту та бізнес-освіти».

Тренер, методолог Освітнього хабу м. Київ (КМДА).

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса та в Харківському національному університеті імені Семена Кузнеця (спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

Член редакційних колегій журналів «Економіка і організація управління», «Соціально-трудові відносини».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Людський капітал, ринок праці, менеджмент персоналу;
стратегічне управління, економіка міст, нова економіка, креативна економіка; освіта в новій економіці, якість освіти, культура якості, університетський менеджмент, бізнес-освіта; менеджмент і управлінська компетентність.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Оцінювання результатів діяльності працівників як інструмент стратегічного менеджменту ДонНУ імені Василя Стуса».

Реалізовані грантові проєкти

Fulbright UA, Institute of International Education, NY, USA
Консультант проєкту з розробки та реалізації стратегій розвитку закладів вищої освіти та формування внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти.

GIZ UA Німецьке товариство міжнародного співробітництва
Експерт проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні» з економіки та зайнятості, розробка концепції інтегрованого розвитку міста Вінниця; керівник рекрутингової навчальної програми «Школа молодого посадовця».

PLEDDG, Канада Проєкт міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС)
Тренер з місцевого економічного розвитку (для органів місцевого самоврядування, ОТГ).

Посольство Королівства Нідерланди в Україні, програма MATRA
Керівник методичної ради проєкту «Освітня онлайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу».

TACISTEMPUSCD-JEP-21135-2000 «Нова економічна спеціальність для класичних університетів України».

Грант Президента України на науково-дослідну роботу
«Стратегія збереження і розвитку трудового потенціалу в умовах реформування господарського механізму».

TEMPUS 530534-1-2012-1 UK- TEMPUS-SMGR IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб. Розвиток Soft skills».

Стажування

Проєкт «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету»
Систематизація кращих європейських та польських практик модернізації університетської освіти; розробка і реалізація ідеї імплементації системи KPI в університетське середовище «Оцінювання результатів діяльності працівників як інструмент стратегічного управління університетом».

Вінницька обласна державна адміністрація, Вінницька міська рада
Ідея, розробка та проведення навчальної тренінгової програми «Smile-філософія сервісу» для керівників ЦНАП, комунальних підприємств області.

Болгарія, Свіштов, Господарській Академії імені Ценова – стажування за програмою викладацької академічної мобільності ERASMUS.

Освіта

2010 р. – магістр з міжнародних економічних відносин, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

З 2021 р. по теперішній час – професор кафедри бізнес-адміністрування та цифрової економіки Національного авіаційного університету.

2019-2021 рр. – доцент кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету.

2015-2019 рр. – доцент кафедри економіки та управління національним господарством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

2017-2018 рр. – заступник декана факультету міжнародної економіки з навчальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Громадська діяльність

З 2021 р. – Перша заступниця Голови Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

З 2020 р. – заступниця Голови Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

З 2019 р. – член ГО «Інноваційний університет».

З 2021 р. – заступниця Голови Правління ГО «Інноваційний університет».

З 2019 р. – член Польського економічного співтовариства.

З 2020 р. – Віце-Президент ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників».

З 2017 р. – член ГО «Україно-Американська асоціація працівників вищої школи».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Глобальна соціалізація, модель соціальної економіки, «зелена» економіка, діджиталізація, інноваційно-інвестиційні фактори, молоді вчені, екологія Космосу, гібридне навчання, брендування.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018-2019 рр. – Фаза ІV: «Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Тема проєкту: «Брендування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара».

Реалізовані грантові проєкти

2017 р. – проєкт «Молоді вчені – Дніпропетровщині».

2018-2020 рр. – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Стажування

2018-2019 рр. – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство» (м. Варшава та Краків, Польща).

2019 р. – Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України.

2019 р. – Erasmus for Young Enterpreneurs in Ukraine.

Освіта

1992–1997 рр., Київський університет імені Тараса Шевченка.

1997–2000 рр., аспірантура, 09.00.01 – онтологія, гносеологія, феноменологія., Київський національний університет будівництва і архітектури кафедра філософії.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2006 – по теперішній час – заступник декана архітектурного факультету Київського національного університету будівництва і архітектури.

2015 – по теперішній час – доцент кафедри філософії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Громадська діяльність

З 2018 – співорганізатор громадської організації «Простір вільної освіти».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Метафізика, методологія науки, естетика, філософія мистецтва та архітектури.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – І фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Створення міждисциплінарного інтерактивного курсу методології науки».

Реалізовані грантові проєкти

Німецько-український молодіжний проект історико-мистецького воркшопу «Свідчення нацистської примусової праці – пленер в міському середовищі» Берлін – Київ; 2018–2019 рр.

Освіта

ОКР «Спеціаліст». Кваліфікація: фахівець з агрохімії і ґрунтознавство.

ОКР «Спеціаліст» Менеджмент організацій і адміністрування. Кваліфікація: Економіка та управляння бізнесом.

ОС «Магістр» Публічне управління та адміністрування». ОП: Менеджмент в органах публічного управління.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2008-2013 рр. – методист вищої категорії, науковий співробітник, ст. викладач, доцент кафедри освіти дорослих, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

2013-2016 рр. – в.о. директора Навчально-методичного Центру «Інноваційних технологій в освіті впродовж життя».

2008-2016 рр. – перший заступник з приймальної комісії Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації.

2016-2017 рр. – заступник начальника міжнародного відділу, доцент кафедри екології, Національний авіаційний університет.

2017-2018 рр. – заступник директора навчально-наукового інституту Екологічної безпеки (т.в.о. директора), доцент кафедри екології, старший науковий співробітник, Національний авіаційний університет.

2018-2021 рр. – заступник декана факультету Екологічної безпеки, інженерії та технологій, доцент кафедри екології, старший науковий співробітник, Національний авіаційний університет.

2016-2018 рр. – перший заступник відповідального секретаря приймальної комісії Національного авіаційного університету.

2018-2020 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії Національного авіаційного університету.

Громадська діяльність

2015-2018 рр. – асоційований член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

2018 р. – член Президії Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

2019 р. – член ГО «Інноваційний університет».

2020 р. – секретар Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

2021 р. – заступник Голови Правління ГО «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Раціональне використання природних ресурсів. Сталий розвиток.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018-2019 рр. – Фаза ІV :«Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Стажування

2018 р. – Міжнародне стажування з наукових досліджень Occupational Health and Safety Management System ( ISO 45001), Central European Education Institute (Bratislava, Slovak Republic).

2017 р. – проєкт Жана Моне «Інструменти, політика та кращі практики захисту довкілля у Європейському Союзі: виклики до України».

2016 р.– Міжнародне стажування з наукових досліджень та викладання в Uniwersytet Rzeszowski.

2015 р. – Академічна мобільність. Доповідач на “Coaching zespolu – motywowanie czlonkow do osiagania wspolnych celow” Politehnika Lodzka.

Освіта

2004 р., бакалавр психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2005 р., магістр психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2010 р., кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.04 «Медична психологія», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2019 р., доцент кафедри практичної психології, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 – по теперішній час – заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

2018 – по теперішній час – співзасновниця та керівниця програм Тренінгового центру T-Update.

2017–2019 – доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

2012–2017 – старший науковий співробітник (до 2014 р.), завідувач відділу психологічних досліджень (до 2016 р.), заступник завідувача Науково-дослідної лабораторії культури лідерства, доцент кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Громадська діяльність

З 2019 – член громадської організації «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Психологія особистості, психодіагностика, ефективна комунікація, ефективна взаємодія в команді, розвиток команд та їх лідерів, інноваційні технології у викладанні: тренінг, фасилітація, коучинг; інтерактивні методи у викладанні.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV : комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Вибір професії: погляд на профорієнтаційну діяльність ЗВО».

Реалізовані грантові проєкти

2020 – по теперішній час – Програма САМ (House of Europe, British Counsil), координатор від Київського університету імені Бориса Грінченка.

2021 р. – проєкт «Онлайн-освіта як інструмент розвитку громади», реалізовувався ГО «Розвиток та Ініціатива» за підтримки програми «COVID-19: Civil Society Resilience and Sustainability» від Black Sea Trust for Regional Cooperation, тренерка.

жовтень 2020 – лютий 2021 р. – проєкт «Сприяння розвитку активного громадянства, толерантності та порозуміння в освітніх закладах та громадах України» ГО «ІДЦ «Інтеграція та розвиток» за підтримки Посольства Норвегії в Україні, тренерка тренерів курсу «Культура сусідства».

2020 р. – якісне дослідження «Ставлення до системи професійно-технічної освіти (ПТО) та пов’язаної з нею реформи в Україні», реалізовано на замовлення GIZ, член команди проєкту.

2018–2019 р. – проєкт «Університетські центри медіації» в переміщенних ЗВО, реалізовувався ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні, розробниця програми та тренерка.

2016–2019 – програма «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» (British Counsil, Leadership Foundation for Higher Education, Інститут віщої освіти НАПН України), учасниця команди Київського університету імені Бориса Грінченка (2016), фасилітаторка програми (2017–2019), тренерка блоку програми «Майбутні лідери» (2018–2019).

2013–2017 – проєкт “ELITE” програми  TEMPUS, експертка проєкту в команді Київського університету імені Бориса Грінченка.

Стажування

2018 р. – Варшавський та Ягелонський університети, м. Варшава, м. Краків, Польща в межах проекту «Інноваційний університет та лідерство».

2018 р.  – Фундації лідерства для вищої освіти, м. Лондон Велика Британія в межах програми «Розвиток лідерського потенціалу університетів України».

2016 р. – Інституційний візит до Бат Спа Університет, м. Бат, Велика Британія в межах програми «Розвиток лідерського потенціалу університетів України».

2015 р. – Інституційний навчальний візит в Університет Тампере, м. Тампере, Фінляндія в межах проекту “ELITE” програми TEMPUS.

Освіта

Французька мова (спеціаліст), Київський національний лінгвістичний університет, (1986–1991).

Соціальна педагогіка (магістр), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», (2009).

Професійної освіта (магістр), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», (2017–2019 р.).

Кандидат педагогічних наук (13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки),  аспірантура, Київський національний лінгвістичний університет.

Доктор педагогічних наук (13.00.09 – теорія навчання (2011 р.).

Професор кафедри управління та моніторингу якості освіти (2013 р.).

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2018 – нині – керівник навчально-наукового Центру інноваційного навчання та трансферу технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Переяслав, Україна.

2012 – нині – завідувач, професор кафедри професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Переяслав, Україна.

2010 – 2012 – професор кафедри управління та моніторингу якості освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Переяслав, Україна.

2002 – 2010 – викладач, доцент кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою, заступник декана педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Переяслав, Україна.

Громадська діяльність

Член ГО «Інноваційний університет» (з 2019 р.).

Співзасновник і голова правління БФ імені Марії Буряк (з 2011 р.).

Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (з 2016  р.).

Член Науково-методичної комісії № 1 із загальної, професійної освіти та спорту сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (з 2016 р.).

Член спеціалізованих вчених рад Д 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Д 26.452.05 в Інститут педагогіки НАПН України.

Член редакційної колегії міжнародного наукового рецензованого журналу “Professional Studies: Theory and Practice” (Литва), вітчизняних фахових наукових видань «Український педагогічний журнал», «Проблеми сучасного підручника»; редактор збірника наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технології».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Інноватика в освіті і науці; гібридна освіта; гейміфікація; дидактика; інноваційне навчання; підготовка і професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних кадрів (дидактичний, управлінський соціально-педагогічний, порівняльний аспекти); підвищення досконалості викладачів у викладанні та навчанні здобувачів освіти. Формування конкурентоспроможності соціально-економічних систем на засадах сталого розвитку.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Створення Центру інноваційного навчання».

Реалізовані грантові проєкти

Course of study offered by UIcelandX an online learning initiative of University of Iceland «Intercultural Competency in Education», University of Iceland (edX) (10-11.2020).

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України за сприяння Британської  Ради в Україні, МОН України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (з 2020 р.).

Міжнародний проєкт програми ЄС Erasmus+ KA2 № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED».

Україно-польський проєкт «Інноваційний університет і лідерство»,  Варшава – Краків – Київ; (2018–2019 рр.).

Проєкт «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти»,  (2019 р.).

Стажування

Проєкт «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» (2019).

Україно-польський проєкт «Інноваційний університет і лідерство» (2018–2019), Варшава–Краків–Київ.

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України за сприяння Британської  Ради в Україні, МОН України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (2020 р.).

Освіта

1982 р., спеціаліст з економіки, Київський державний університет імені Тараса Шевченка.

1990–1993 рр., аспірантура, кандидат економічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

1998–2002 – докторантура, доктор економічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

Професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність

З 2019 – член громадської організації «Інноваційний університет».

З 2004 – член спеціалізованих вчених рад Д.26.001.12 (КНУ імені Тараса Шевченка) та Д.26.247.01 (ІДСД НАН України).

Член редколегії наукових видань «Демографія та соціальна економіка», «Теоретичні та прикладні питання економіки», «Соціально-трудові відносини: теорія та практика», «Economics & Education» (Латвія), “Innjvative Economics and Management” (Грузія) та ін.

З 2018 – головний редактор журналу «Ринок праці та зайнятість населення».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Економіка персоналу, людський капітал, соціоекономіка, соціальна відповідальність, соціальна безпека, людський розвиток.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Розвиток співпраці з роботодавцями на економічному факультеті».

Стажування

2018, 2020 – Польща, Академічна мобільність (викладання, стажування).

2019 – США, участь у циклі наукових семінарів, присвячених вивченню соціо-економічних особливостей міграції українців до США, організованих Центром Демографічних і соціо-економічних досліджень українців у США Наукового товариства імені Шевченка в Америці.

Освіта

1991 р. – спеціаліст, фізико-математичний факультет, Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького.

1996 р. – аспірантура, спеціалізація – фізика напівпровідників і діелектриків, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

2013 р. – докторантура, спеціалізація – теорія та методика навчання, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2015 р. – професор кафедри загальної та прикладної фізики Національного авіаційного університету.

2020 р. – головний науковий співробітник відділу створення навчально-тематичних систем знань Національного центру «Мала академія наук України».

Наразі працює в Національному центрі “Мала академія наук України”.

Громадська діяльність

З 2019 р. – член ВГО «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Інноваційні, інтердисциплінарні технології навчання, STEM/ STEАM освіта.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019-2020 рр. – V фаза проєкту: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету». Тема проєкту: «Магістерська програма “STEM едукація” (проєктна пропозиція)».

Освіта

2006 р., спеціаліст, Практичний психолог та вчитель англійської мови та літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

2009 р., магістр, Педагогіка вищої школи, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

2012 р., аспірантура за спеціальністю «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»,  Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

2020 р., докторантура за спеціальністю «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»,  Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2011 – по теперішній час – старший науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

2009 – по теперішній час – психолог-консультант, тренер соціально-психологічних та особистісних тренінгів.

Громадська діяльність

З 2020 – президент Асоціації політичних психологів України (віце-президент з 2017; член з 2010).

З 2020 – член ГО «Інноваційний університет».

З 2020 – Bologna Follow Up Group Officer та Plan S Officer в Європейській раді молодих дослідників та аспірантів Eurodoc.

З 2019 ­– член робочої групи «Психічне здоров’я», «Підготовка докторів філософії» Eurodoc.

З 2020 – заступниця станичної та новацька виховниця Національної скаутської організації України «Пласт».

З 2020 – співзасновник освітнього проекту з надання психологічної підтримки в умовах поширення пандемії COVID-19 «Онлайн-Коло».

З 2019 – член Української Асоціації Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції.

З 2019 – голова Ради молодих вчених Національної академії педагогічних наук України (з 2016 – заступник голови).

З 2018 – член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

З 2017 – голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

З 2016 – співзасновниця просвітницького проекту «Сімейна академія».

З 2019 року – співзасновниця просвітницького проекту «Інститут критичного мислення».

З 2021 року – співзасновниця просвітницького проекту «Політична гречка».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Соціальна, політична, економічна психологія, поведінкова економіка, сімейна та дитяча психологія, таймменеджмент.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Вдосконалення нормативної бази для ефективної системи внутрішнього забезпечення реалізації міждисциплінарних наукових досліджень».

Реалізовані грантові проєкти

The Eurasian Peace Studies Exchange Networking (2017–2019).

Курс з наукової дипломатії 2020 AAAS-TWAS Course on Science Diplomacy (21-24 вересня 2020 р.) American Association for the Advancement of Science (AAAS), The World Academy of Sciences (TWAS), (м. Трієста, Італія).

Стажування

2017, 2019 – Державний університет Іллі, Тбілісі, Грузія (викладання, стажування).

2018 – Гамбургський університет, Німеччина (викладання, стажування).

2019 – Арктичний університет в Тромсо, Норвегія (викладання, стажування).

2019 – Американський університет Центральної Азії, Бішкек, Киргизстан (стажування).