Освіта

2014 – доктор фізико-математичних наук (01.04.07 фізика твердого тіла), Інститут металофізики Національної академії наук України.

1999 – кандидат фізико-математичних наук (01.04.07 фізика твердого тіла), Інститут металофізики Національної академії наук України.

1995 – спеціаліст (Математика), Черкаський державний педагогічний інститут.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2020 – по теперішній час – професор кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

2018–2020 – начальник навчально-методичного відділу ЧНУ ім. Богдана Хмельницького.

2016–2018 – начальник центру фізико-хімічних досліджень ЧНУ ім. Богдана Хмельницького.

2014–2016 – проректор з освітньо-виховної роботи та міжнародних зв’язків ЧНУ ім. Богдана Хмельницького.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Термодинаміка та багатомасштабне моделювання контрольованих дифузією процесів у багатофазних наносистемах. Вплив вивчення природничих наук на розвиток мислення.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Платформа інформаційної підтримки розробки і реалізації університетських стратегій».

Реалізовані грантові проєкти

INTAS (USA, 2000), CRDF (USA, 2002 – 2006), «Дніпро» (Франції, 2008 – 2009), ДФФД (Україна, 2000–2012), Міністерства освіти і науки України.

Стажування

2015, 2017, 2018, 2019 – Університет Дебрецену (Debrecen, Hungarian) в рамках наукового проекту FP7-PEOPLE-2013-IRSES EXMONAN2019 – США, Університет Джорджия, досвід трансферу технологій.

2016 – Швейцарська федеральна лабораторія матеріалознавства і технологій EMPA (Zurich, Switzerland) в рамках наукового проекту FP7-PEOPLE-2013-IRSES EXMONAN (Experimental investigation and modelling of nanoscale solid state reactions with high technological impact), Grant agreement ID 612552.

2009 – Технологічний інститут Гренобля (France) в рамках Програми спільних дій між Україною та Францією в галузі науково-технічного співробітництва «Дніпро».

2004 – Університет Каліфорнії UCLA, Лос Анжелес (USA) підтримане Фондом цивільних досліджень та розвитку CRDF.

Освіта

1989 р., спеціальність «історія та суспільствознавство», Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. Пушкіна.

1998 р., аспірантура за спеціальністю «історія України»,  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

2013 р., докторантура за спеціальністю «історія України», Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2017 – по теперішній час – професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Громадська діяльність

З 2008 – членкиня Національної спілки краєзнавців України;

З 2019 – членкиня ВГО «Інноваційний університет»;

З 2021 – членкиня ГО «Українське товариство з дослідження XVIII cт.»

Сфера наукових та освітніх інтересів

Історія та генеалогія козацької старшини Гетьманщини (XVII-XVIII  ст.).

Історія неурядової старшини Гетьманщини (XVII-XVIII  ст.).

Історія повсякдення (XVII-XVIII  ст.).

Історія культури.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Реновація МІГуС Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: зацікавлення студентів студіями шляхом запровадження інтердисциплінарних курсів».

Стажування

2008, 2010, 2011, 2012, 2021 рр. – Польща, програми “Artes Liberales” (стажування, робота а архівах).

2023 рік – наукове стажування в Інституті історії імені Тадеуша Мантейфеля, Польська Академія наук.

Освіта

Магістр з обліку і аудиту, Уманська державна аграрна академія (1998–2003).

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 – дотепер – професор кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

2017 – дотепер – директор навчально-наукового центру «Інститут міжнародної освіти».

2014 – дотепер – учений секретар університету.

2016 – 2017 – завідувач кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Економічний розвиток регіонів зі збереженням екологічного балансу, «зелена економіка» за умов Індустрії Х.0. Особливості надання освітніх послуг іноземним громадянам в Україні та міжнародний досвід у цій сфері.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Листопад – грудень 2017 р. – ІІІ фаза проєкту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза ІІІ: Інноваційність і відносини з оточенням».

Тема проєкту: «Система професійної орієнтації протягом навчання».

Стажування

2017 – Туреччина, Стамбул, “Ozyegin University”, вивчення досвіду міжнародної діяльності університету та залучення іноземних студентів.

2016 – Грузія, Тбілісі, Європейський університет – вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освіти за умов англомовного навчання та здійснення акредитації міжнародними агенціями.