Вебінар «Розвиток систем внутрішнього забезпечення якості в українських закладах вищої освіти» (Fulbright Ukraine)

15 січня 2021 року відбувся вебінар «Розвиток систем внутрішнього забезпечення якості в українських закладах вищої освіти», що присвячений результатам аналітичного дослідження систем внутрішнього забезпечення якості освіти в українських університетах та рекомендаціям з їхнього подальшого розвитку.

В рамках вебінару були розглянуті такі питання:

Результати дослідження

1. Загальна інформація про заклади вищої освіти, що взяли участь в опитуванні.

2. Наявність системи внутрішнього забезпечення якості.

3. Якість освітніх програм.

4. Якість викладання.

5. Якість результатів навчання.

6. Якість робіт здобувачів.

7. Якість інфраструктури.

8. Студентоцентрованість.