Про проєкт.

Під егідою ВГО «Інноваційний університет» та за ініціативи колективу науковців та освітян, які є учасниками міжнародного проєкту «Інноваційний університет і лідерство» (Фаза VI. «Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя») було започатковано Всеукраїнський проєкт «Студії інноваційного наукового керівництва». У межах проєкту відбулося підвищення кваліфікації наукових керівників PhD за пілотною програмою «Інноваційний науковий керівник».

Мета програми підвищення кваліфікації: професійний розвиток наукових керівників PhD.

Особливості програми.

Учасниками Програми є наукові керівники аспірантів таких 5-ти ЗВО та 2-х наукових установ:

●       Львівського державного університету внутрішніх справ,

●       Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»,

●       Інституту цифровізації освіти НАПН України,

●       Донецького національного університету імені Василя Стуса,

●       Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,

●       ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;

●       Національного університету «Львівська Політехніка».

Реалізація пілотної Програми підвищення кваліфікації для наукових керівників PhD «Інноваційний науковий керівник» тривала
8-31.05.2023 року.

Покликання на гугл-диск з матеріалами.

  1. Папка з матеріалами (Програма, презентації, фото, постери):
https://drive.google.com/drive/folders/1VN5TpR88eAt2kQkbK8a_3DRzxbDk75OH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/109gFRTxk7L55GtvkG74x3-LUQzSRYWNA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LVm_N4o2fTG3jfjM8pCxkm4oUln1vgug?usp=drive_link

Розробники програми підвищення кваліфікації: Наталія АВШЕНЮК (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України), Ірина ГЛОВЮК (Львівський державний університет внутрішніх справ), Лариса КОЛІСНИК (Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”), Ганна МУЗИЧЕНКО (Державний заклад “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського”), Анна ОСМОЛОВСЬКА (Донецький національний педагогічний університет імені Василя Стуса), Уляна САДОВА (Національний університет “Львівська політехніка”), Анна ЯЦИШИН – (Інститут цифровізації освіти НАПН України, Офіс підтримки вченого).