1 серпня 2019 року було створено громадську організацію «Інноваційний університет»

1 серпня 2019 року було створено громадську організацію «Інноваційний університет», що є добровільним об’єднанням експертів та фахівців в освітній сфері, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх, наукових та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб. 

Наші цінності – особистість – освіта – наука – інновації – сприятимуть розвитку освіти, науки та інновацій шляхом підготовки та комунікації академічних лідерів, що мають бажання та здатні впроваджувати інноваційні освітні та управлінські технології в практики освітянських та наукових сфер.