Члени Президії

Члени Правління

Учасники

Члени ГО «Інноваційний університет»

Тетяна Юріївна Акімова

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Наталя Михайлівна Андрійчук

Державний університет «Житомирська політехніка»

Наталія Олександрівна Андрусяк

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Артем Євгенович Артюхов

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Артем Володимирович Бардась

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Олена Олександрівна Біла

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Марія Миколаївна Бойко

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Світлана Степанівна Бульбенюк

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Олеся Петрівна Ващук

Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет»

Ігор Васильович Гевко

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Ірина Вячеславівна Гонтарева

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ольга Степанівна Гринькевич

Львівський національний університет імені Івана Франка

Олена Антонівна Грішнова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ірина Гурамівна Губеладзе

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Юрій Іванович Данько

Сумський національний аграрний університет

Ірина Олександрівна Дегтярьова

Фундація польських ректорів

Подивитися ще