Члени Президії

Члени Правління

Учасники

Члени ГО «Інноваційний університет»

Тетяна Юріївна Акімова

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Наталя Михайлівна Андрійчук

Державний університет «Житомирська політехніка»

Наталія Олександрівна Андрусяк

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Артем Євгенович Артюхов

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Артем Володимирович Бардась

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Марія Миколаївна Бойко

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Олеся Петрівна Ващук

Громадська організація «Інноваційний університет»

Ігор Васильович Гевко

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Ірина Вячеславівна Гонтарева

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Олена Антонівна Грішнова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ірина Гурамівна Губеладзе

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Юрій Іванович Данько

Сумський національний аграрний університет

Ірина Олександрівна Дегтярьова

Фундація польських ректорів

Світлана Василівна Делеган-Кокайко

Ужгородський національний університет

Тетяна Миколаївна Димань

Білоцерківський національний аграрний університет

Олександр Володимирович Длугопольський

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

Подивитися ще