Про організацію

Наші цінності

Особистість — освіта — наука — інноваціїНаша мета

Сприяння розвитку особистості, освіти, науки та впровадження інновацій.

Напрями діяльності

Діяльність у сфері формальної освіти.

Діяльність у сфері неформальної освіти.

Діяльність у сфері інформальної освіти.

Діяльність у сфері розвитку особистості, інституцій громадського суспільства, державних органів та органів місцевого самоврядування.

Діяльність у сфері інклюзії та вразливих верств населення.

Діджиталізація.

Діяльність у сфері організації та розвитку наукових досліджень.

Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет» є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх, наукових та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

Громадську організацію «Інноваційний університет» було створено 16 серпня 2019 р. прогресивними освітянами та науковцями країни для сприяння розвитку, підтримки освітніх й наукових ініціатив в Україні, розвитку партнерства між різними інституціями на основі принципів відкритості, прозорості, законності, професійності та ефективності.

Ідея створення ГО «Інноваційний університет» виникла під час круглого столу 20-21 березня 2019 р., проведеного на базі Сумського національного аграрного університету.

12 грудня 2019 р. відбулися загальні збори ГО «Інноваційний університет», на яких було затверджено концепцію та стратегію розвитку організації.

Членство у ВГО «Інноваційний університет» набувається виключно учасниками міжнародного освітньо-наукового проєкту «Інноваційний університет та лідерство» та іншими бажаючими шляхом подання заяви про вступ та за рекомендацією двох дійсних членів ВГО «Інноваційний університет». Неучасникам проєкту «Інноваційний університет та лідерство» обов’язковою умовою для вступу в ВГО «Інноваційний університет» є впровадження окремого проєкту.