ОСВІТА

2000 р. – бакалавр за напрямом підготовки «Будівництво», Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ.

2001 р. – спеціаліст за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ.

2004 р. – аспірантура Київського національного університету будівництва і архітектури, м.Київ.

2020 р. – магістр за спеціальністю «Економіка», ВСП ІІНО КНУБА, м.Київ.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

2021 р. по теперішній час – проректор з навчально-методичної роботи Київського національного університету будівництва і архітектури.

2005 – 2022 рр. – доцент кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури.

2015 – 2021 рр. – начальник навчального відділу Київського національного університету будівництва і архітектури.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2019 р. – член ВГО «Інноваційний університет».

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Життєвий цикл організації, корпоративні структури управління, управління змінами, зелене будівництво.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

2019–2020 рр. – Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».