Освіта

 • Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів (бакалавр, магістр), Сумський державний університет.
 • Кандидат технічних наук (процеси та обладнання хімічної технології,  Сумський державний університет).

Робота

червень 2018 – теперішній час

Член робочої групи з доброчесності в науці, European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers, Brussels, Belgium.

травень  2018 – теперішній час

Керівник Групи сприяння академічній доброчесності, Сумський державний університет, Суми, Україна.

січень 2016 – теперішній час

Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

По теперішній час

Голова Комітету Національного агентства з питань етики.

червень 2011 – 2021  

Доцент, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, Сумський державний університет, Суми, Україна.

січень 2016 – січень 2019

Голова підкомісії «Академічна доброчесність», Міністерство освіти і науки України, Київ, Україна.

січень 2016 – січень 2018

Старший науковий співробітник Національного контактного пункту в рамках програми Horizon 2020 за тематичним напрямком «Здоров’я, демографічні зміни та добробут», Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2016 – липень 2018

Провідний науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія грануляційного та тепломасообмінного обладнання, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2010 – 2021

Член робочої групи з питань проведення педагогічного експерименту та розроблення інноваційних освітніх програм для студентів інженерних спеціальностей, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2013 – лютий 2018

Заступник проректора з наукової роботи, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2013 – лютий 2018

Начальник Центру науково-технічної та економічної інформації, Сумський державний університет, Суми, Україна.

січень 2013 – серпень 2016

Старший науковий співробітник, науково-дослідна лабораторія грануляційного та тепломасообмінного обладнання, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2011 – серпень 2016

Заступник завідувача кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв з міжнародних зв’язків, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень  2011 – серпень 2012

Заступник декана факультету підвищення кваліфікації та педагогічних інновацій, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень 2006 – серпень 2009

Асистент, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, Сумський державний університет, Суми, Україна.

вересень 2009 – травень 2011

Старший викладач, кафедра процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, Сумський державний університет, Суми, Україна.

Участь у громадських та професійних організаціях

Член організацій:

 • International Association of Engineers (IAENG) – Міжнародна асоціація інженерів; 
 • International Association of Online Engineering (IAOE) – Міжнародна асоціація онлайн-інженерії; 
 • International Society for Engineering Pedagogy (IGIP) – Міжнародне товариство інженерної педагогіки; 
 • Institute  of Research  Engineers and Doctors (theIRED) – Інститут інженерів-дослідників та лікарів; 
 • Європейська мережа академічної доброчесності (ENAI).

Програми та міжнародні курси

Жовтень 2014 – квітень 2015

“Innovation University and Leadership. Phase І”, Warsaw University (Poland).

Жовтень 2014 – Жовтень 2017

“Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge”, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (Sweden).

Лютий 2015

“Academic Integrity in the U.S.”, George Washington University,  University of Pittsburgh, Duquesne University, Carnegie Mellon University, University of Utah, Brigham Young University, Utah Valley University,  Western Governors University, Northeastern University, University of Massachusetts Boston, Suffolk University, Massachusetts Institute of Technology (USA).

Лютий 2017

“Information-analytical project on implementation of the principles of academic integrity and the development of scientific bases massive open online course “Academic integrity””, British Council in Ukraine.

Лютий 2018

“Innovative university management”, Masaryk University  (Czech Republic).

Вересень 2018

“Current Challenges of Local and Regional Development”, Baltic University Program, Adam Mickiewicz University (Poland).

Жовтень 2018

Exceptional  Ethics and Academic Integrity in Scientific Research and Teaching”, Stefan cel Mare University from Suceava (Romania).

Жовтень 2018 – теперішній час

“BUP Teachers course on ESD in Higher Education”,  Baltic University Program, Åbo Akademi University (Finland).

Жовтень 2018 – теперішній час

“Introduction of Academic Integrity Requirements into the Educational Process  in Colleges and Technical Schools”, Посольство США в Україні.

Січень  2018 – теперішній час

«Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції в вищій освіті»,  Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Міжнародний фонд «Відродження».

Січень  2018 – теперішній час

«Сприяння реформам у вищій освіті України з погляду розвитку академічної доброчесності»,  Міжнародний фонд «Відродження».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Процеси та обладнання хімічної технології, академічна доброчесність і доброчесність в науці, якість освіти, трансфер технологій, захист прав інтелектуальної власності, підготовка кадрів.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2014 – квітень 2015 рр.

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту: «Трансфер технологій від науки до виробництва».

Публікації 

У науковому доробку має більше 37 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності за напрямом моделювання систем забезпечення якості освіти та промоції освітніх послуг та хімічної інженерії, та понад 100 наукових публікацій, які індексуються в базі даних Scopus.

 • Академічна  чесність як  основа сталого  розвитку університету / Т.Фініков, А. Артюхов // Київ; Таксон, 2016. – 234 с.
 • Академічна доброчесність: проблеми дотримання  та пріоритети поширення серед молодих вчених/ Н. Сорокіна, А. Артюхов, І. Дегтярьова //  Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 170 с.
 • Academic integrity in conducting of scientific research / A. Artyukhov // in book Fundamentals of Formation of Modern Engineer. Sumy; Sumy State University, 2015. – 275 p.
 • Academic integrity in Ukrainian higher education: values, skills, actions / O. Liuta, A. Artyukhov // Business Ethics and Leadership, 2017, Vol. 1, Is. 1, pp. 34-39.
 • Масовий відкритий онлайн-курс «Академічна доброчесність: цінності, навички, дії / авторське свідоцтво на твір №3445, 2017, Україна.
 • Університетська система забезпечення принципів академічної доброчесності /  авторське свідоцтво на твір №72263, 2017, Україна.
 • Technology transfer from science to industry: improving the process of research results’ commercialization / A. Artyukhov // Warsaw: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2016. – pp. 31-46.
 • Center of Technology Transfer – a communication link in a system of relations “Scholar-Idea-Business”/ A. Artyukhov, V. Omelyanenko // Warsaw: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2017. – pp. 313-326.
 • Internationalization of technology transfer and commercialization of research results /                      V. Omelyanenko, A. Artyukhov // Warsaw: Fundacja “Instytut Artes Liberales”, 2017. – pp. 128-141
 • Research Integrity Dissemination System: “Science RIDS of Misconduct”  / A. Artyukhov , T.Vasilyeva // in book Ethics in Research Practice and Innovation.  IGI Global, 2019. – 373 p.

Лауреат нагород Tricia Bertram Gallant Award for Outstanding Service (International Center for Academic Integrity) та ENAI Exemplary Activism Award (European Network for Academic Integrity).