ОСВІТА

2000 р., спеціаліст з політології, НПУ імені М.П. Драгоманова.

2000-2003 рр., аспірантура за спеціальністю 23.00.03 – Політична культура та ідеологія, НПУ імені М.П. Драгоманова.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

2023 – дотепер – професор кафедри політичних технологій КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

2022-2023 – доцент кафедри політичних технологій імені Вадима Гетьмана.

2021-2022 – доцент кафедри політології Київського університету імені Бориса Грінченка.

2005-2021 – доцент кафедри політичних технологій КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

2023 – член ГЕР 05. Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 052 «Політологія». Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

2019 – експерт з акредитації освітніх програм, спеціальність 052 «Політологія», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

2022 – ВГО «Інноваційний університет».

2023 – ГО «Прогресильні».

2023 – експертка EENCE (Мережа громадянської освіти у Східній Європі), програма Східного партнерства.

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Політична влада, демократичні транзити, розвиток громадянського суспільства у країнах ЦСЄ, політика пам’яті (політологічний аспект), медіаграмотність та медіаосвіта.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

2022-2023 –  VI Фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза VI: Моделі університетської автономії та університет в системі освіти впродовж життя». Тема проєкту «Медіа- та громадянська освіта».

СТАЖУВАННЯ

2022 – Варшавський та Ягеллонський університети, «Інноваційний університет і лідерство. Фаза VI: Моделі університетської автономії та університет в системі освіти впродовж життя».

2023 – Міжнародне стажування «Digital Future: Blended Learning», Anhalt University.