1 квітня 2021 року к.т.н., доцент кафедри електронних обчислювальних машин Львівської політехніки Анатолій Ігнатович виступив з доповіддю «Академічна доброчесність: lifehacks».

У межах семінару Анатолій Оленксандрович поділився знаннями, отриманими в межах програми підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність», та розповів колегам про Європейський кодекс поведінки щодо доброчесності досліджень (https://allea.org/code-of-conduct/), який використовується європейським науковим співтовариством як інструкції для керівництва під час здійснення досліджень, а також про Етичний кодекс ученого України, схвалений Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.2009 №2.

Учасники семінару обговорили загальні етичні принципи роботи вчених, приклади маніпулювання авторством або зневаги до ролі інших дослідників в публікаціях, випадки вибіркового цитування задля покращення власних показників тощо. В межах обговорення також йшлося про підготовку матеріалів до публікацій, «хижацькі» видання та видавництва тощо.

Під час семінару були використані матеріали виступів Юрія Рашкевича, доктора технічних наук, члена Національного агентства кваліфікацій, професора Національного університету «Львівська політехніка», а також Артема Артюхова – члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Докладіше: https://bit.ly/31EhJTR