Дискусійна онлайн платформа з міждисциплінарного діалогу

 Хочете більше дізнатися про нові можливості та переваги, виклики та перспективи щодо запровадження міждисциплінарних освітніх програм в Україні❓

Приєднуйтеся до дискусійної онлайн платформи з міждисциплінарного діалогу!

Мета заходу – залучення широкого кола стейкхолдерів до обговорення актуальних проблем міждисциплінарності у вищій освіті; обмін кейсами та реальним досвідом; напрацювання персональних контактів, пошук партнерів для міждисциплінарних наукових та освітніх колаборацій.

Запрошуємо зацікавлених стейкхолдерів: керівників закладів вищої освіти, гарантів освітніх програм, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти і всіх, кому цікава проблематика міждисциплінарності.

Тематичні напрямки дискусійної платформи:

Типи міждисциплінарної інтеграції та напрями їх реалізації в освітньому процесі

Запровадження міждисциплінарних освітніх програм в Україні: презентація результатів аналітичного дослідження

Моделі розгортання міждисциплінарних освітніх програм: зарубіжний досвід vs кейси в Україні

Виклики реалізації та акредитації міждисциплінарних програм в Україні (з досвіду БДПУ)

23 листопада 2021 року

16:00 год.

 Zoom ID повідомимо додатково

Для участі в заході необхідно до 19 листопада 2021 р. заповнити Google-форму за посиланням: https://forms.gle/ruNKh6DxwmSFwM4z7

Контактні особи:

 Наталія Кравчук –

(067) 340 33 71

 Оксана Залюбівська – o.zaliubivska@vntu.edu.ua