Освіта

1998 р. – бакалавр економіки, Університет економіки, управління та господарського права, м. Київ.

1999 р. – спеціаліст економіки, Університет економіки, управління та господарського права, м. Київ.

2005 р. – аспірантура за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні відносини»,  ВНЗ «Університет економіки та права КРОК».

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2021 р. по теперішній час – керівник відділу грантових проєктів Державного торговельно-економічного університету.

2020–2022 рр. – доцент кафедри міжнародного менеджменту Державного торговельно-економічного університету.

2019–2020 рр. – керівник відділу по роботі з галузевими експертними радами та незалежними агенціями.

2016, 2017 рр. – викладання в університеті Редленс, Каліфорнія, США.

2009–2019 рр. – доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

2013–2019 рр. – заступник декана факультету міжнародної економіки і менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Громадська діяльність

з 2019 р. – член ВГО «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Новий економічний порядок. Глобалізація, глобальна інтеграція. Інклюзивна освіта.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 рр. – І фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство». Тема мікропроєкту: «Набуття ВНЗ ролі центрів незалежної думки».

Реалізовані грантові проєкти

2023-2026 рр. – координаторка проєкту Еразмус+ Жан Моне ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH submitted for ERASMUS-JMO-2023-MODULE: 101126455 – EUPFM4UA “Європейська інтеграція України в систему управління державними фінансами”.

2023 р. – стипендіат грантової програми DAAD.

2022-2023 рр. – стипендіат грантової програми VolkswagenStiftung.

2022-2025 рр. – виконавець в проєкті Еразмус+ Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 – Partnerships for transformation in higher education TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 «Providing of Academic Freedom and Inclusion through Digitalization.

2022- 2025 рр. – керівниця проєкту Еразмус+ Жан Моне ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH submitted for ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH / 01 Mar 2022  «Creating Inclusive University Climate».

2018-2020 рр. – проєктний менеджер в проєкті Американського посольства Public Diplomacy Small Grants Program, Project 074-EDU-2019-2 “Coming home: Education development and opportunities for veteran women in business”.

Стажування

2003 р. – Університет «NOVI», Голландія.

2013 р. – Карлов університет Чеська Республіка.

2014 р. – Варшавський університет (Польща).

2019 р. – програма підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти».

2019 р. – Інститут вищої освіти НАПН України. Centre for Higher Studies Education Studies (Прага, Чеська Республіка). Formation of a Network of Higher Education Quality Assurance Experts.

2019 р. – British Council. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Ukraine’s new accreditation system: building on UK best practice Train the Trainers Programme. 

2019 р. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Інститут післядипломної освіти. «Дистанційні технології в освітньому просторі університету». 

2020 р. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Інститут післядипломної освіти. «ІТ-платформа освітньої діяльності викладача».

2021 р. – Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities”/ EXTECH Spring school “Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience”, (1 кредит ЄКТС, 30 год).

2023 р. – Офіс підтримки вченого. Вебінар «Європейські програми – грантові можливості та практичні рекомендації». Сертифіκατ № 972 від 26.04.2023 (0,1 кредити ЄКТС).

2023 р. – НМД науково-методичний центр вищої та фахової ПЕРЕДВИЩОї освіти. Програма підвищення кваліфікаці науково-педагогічних працівників щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ, а саме дистанційний експрес-курс «Основи тестології та розробки тестових завдань і практичну частину: розробку та експертизу завдань ЄФВВ предметного тесту з економіки та міжнародної економіки, наказ МОН України від 15.09.2021 №171-л,  СЕРТИФІКАТ від 30 червня 2023, (1 кредит ЄКТС/30 годин).

2023 р. – International Autumn School chip «Engagement and Wide Inclusion in University-Community Cooperation» CERTIFICATE certificate № 2023_AS-000240  30 October – 14 November, 2023, 101083077 UNICOM ERASMUS-EDU-2022-CBНЕ Jean Monnet Centre of Excellence ESSIERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-COE,  (6,0 ECTS credits, 180 hours).