ГО «Інноваційний університет» – партнер проєкту «Дослідницька доброчесність: цінності та виклики»

З 1 червня 2015 р. стартував проєкт «Дослідницька доброчесність: цінності та виклики» за підтримки Посольства Нідерландів у рамках програми «Культура законності» та за інформаційного партнерства Ради молодих учених Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, ГО «Інноваційний університет».

Метою проєкту є популяризація проведення наукових досліджень у чесний спосіб. Серія вебінарів у невимушеній формі із практичними кейсами дає змогу розглянути проблему дослідницької доброчесності з різних ракурсів і запобігти неправильним крокам науковця на шляху до легкого, але безперспективного результату.

✔️12 червня 2020 року відбувся перший вебінар «Прояви дослідницької недоброчесності: хто попереджений, той озброєний». Вебінар стосувався документів та організацій, що регламентують цінності дослідницької доброчесності. Було розглянуто типи порушень доброчесності в наукових роботах, обговорено гучні випадки зі світової практики.

Украй важливо, щоб учені оволодівали знаннями, методологією досліджень та етичними практиками у сфері їхньої діяльності. Нездатність йти за кращими науковими практиками призводить до порушень у виконанні своїх професійних обов’язків. Усе це шкодить дослідницьким процесам, погіршує стосунки між колегами, підриває довіру до дослідження та його авторитетність, витрачає ресурси і може завдати непотрібної шкоди предметам наукової праці, користувачам, суспільству або оточенню.

Запобігання корупції як прояву дослідницької недоброчесності в науковій сфері – дуже важлива річ. Тут дослідницька доброчесність тісно переплітається з можливістю здобути незаслужену винагороду й переваги. Залучення науковців до списку авторів статті за певну плату, необ’єктивне (зокрема й за гроші) рецензування статей, публікація в «хижацьких» журналах і конференціях тощо – ті прояви, без подолання яких вихід вітчизняних науковців на міжнародну арену з конкурентними розробками неможливий.

Цикл вебінарів «Дослідницька доброчесність: цінності та виклики» включає:

Вебінар 1: Прояви дослідницької недоброчесності: хто попереджений, той озброєний.

Вебінар 2: «Хижацькі» видавництва та конференції: зміст неважливий, тільки плати.

Вебінар 3: Як не загинути в хащах журнальних видань.

Вебінар 4: Видавнича недоброчесність та маніпуляції з наукометрією: прокачати Хірш і не втратити обличчя

Вебінар 5: Плагіат та його похідні: чому відсотки нічого не означають.

Вебінар 6: Хострайтинг у науці: уникнути не можна користуватись

Вебінар 7: Псевдонаука і псевдонауковці – анамнез та діагноз

Вебінар 8: Вчимося на помилках: гучні кейси порушення дослідницької доброчесності

У кожному з вебінарів акцентуватимуть увагу на тому, що використовуючи матеріальні й нематеріальні можливості та ресурси, а також несанкціоновану співпрацю, можна досягти неконкурентних переваг у науковій діяльності.

Дослідницьку доброчесність не розглядали раніше окремо від академічної доброчесності. Така серія вебінарів буде першим прикладом ознайомлення з цією проблематикою та її розглядом на теренах України.

Анонси щодо вебінарів будуть розміщуватися поступово на сторінці ФБ – ГО «Інноваційний університет».