Освіта

Доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти) Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка.

Кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання) Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка.

Управління та адміністрування. Менеджмент (магістр), Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Комп’ютерні науки (магістр), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Філологія, Германські мови та література (магістр) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

«Трудове навчання і основи підприємництва» (спеціаліст), Тернопільський державний педагогічний інститут.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2020 – по теперішній час – проректор з навчально-методичної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

2020 – по теперішній час – експерт для проведення акредитацій освітніх програм з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності: 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями), 011 – Освітні, педагогічні науки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2019–2020 – член галузевої експертної ради з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2017–2020 – завідувач кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

2016–2020 – член науково-методичної комісії з загальної, професійної освіти та спорту (НМК 1) зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

2011–2017 – заступник декана інженерно-педагогічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Громадська діяльність

З 2021 – член наукової ради Українського дослідницького соціального консорціуму.

З 2019 – член ГО «Інноваційний університет».

З 2015 – член Спілки освітян Тернопільщини.

З 2014 – член Всеукраїнської асоціації наукових і практичних працівників технологічної освіти.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Професійна підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V : комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Партнерство «університет – школа – роботодавець» в системі управління якістю підготовки сучасного фахівця».

Стажування

2019 – Туреччина, «Формування системи мережі закладів сфери послуг засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

2018 – Туреччина, «Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанної сфери».

2017 – Туреччина, «Менеджмент управління готельно-ресторанними комплексами».

2016 – Словаччина, «Роль викладача вищої школи в підготовці професійного випускника: професіоналізм і адаптація до сучасних викликів».