II Міжнародна конференція «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження»

Запрошуємо до участі у II Міжнародній конференції «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження».

Дата проведення: 5–6 липня 2021 року.

Місце: Одеський Національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Шампанський провулок, 2. ГГФ ауд. 86.

Деталі:

Конференція присвячується аналізу кращих міжнародних та вітчизняних практик створення та реалізації міждисциплінарних, крос- та трансдисциплінарних освітніх та освітньо-наукових програм.

До участі запрошуються представники вищих закладів освіти, наукових установ, професійних та громадських об’єднань, установ неформальної освіти, які зацікавлені запропонованою проблематикою.

Основні теми панельних засідань:

1. Інтеграція системи освіти і науки: виклики і перспективи.

2. Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх фахівців у ЗВО.

3. Роль освіти у майбутньому України.

4. Ринок освітніх послуг, сучасні трансформації.

5. Освітні послуги в контексті іншомовної підготовки.

6. Розвиток освіти як інвестиції у людській капітал.

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Оргкомітет конференції:

проф. Вячеслав Труба – ректор ОНУ імені І. І. Мечникова, голова оргкомітету;

проф. Тарас Фініков – Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, голова оргкомітету;

проф. Роберт Сухарський – декан факультету Artes Liberales Варшавського університету;

проф. Богдан Шляхта – професор факультету міжнародних відносин та політичних наук Ягеллонського університету;

проф. Олеся Ващук – голова Громадської організації «Інноваційний університет»;

проф. Вікторія Яворська – декан геолого-географічного факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, секретар оргкомітету;

проф. Людмила Токарчук – виконуюча обов’язки декана економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова;

проф. Богдан Буяк – ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка;

проф. Ігор Гевко – проректор з навчально-методичної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка;

проф. Ірина Біскуб – завідувачка кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

проф. Оксана Жерновникова – завідувачка кафедри математики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;

доц. Ірина Удовик – завідувачка кафедрою програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Для участі у конференції необхідно подати до Оргкомітету:

 заявку на участь у конференції в електронному вигляді: назва файлу – прізвище автора: наприклад, Ivanenko_zayavka.docх.

У заявці вказати:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • місто, ВНЗ та його адреса;
 • факультет, кафедра, курс;
 • контактний телефон, е-mail, поштова адреса для відправлення збірника поштою;
 • назва наукового напряму конференції;
 • назва доповіді;
 • науковий керівник (для студентів та аспірантів);
 • форма участі (очна, заочна);
 • потреба в розміщені;

 матеріали доповіді:

 • обсяг – до 5 сторінок;
 • редактор Microsoft Word, формат А4;
 • орієнтація книжкова, всі поля по 2 см;
 • шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.

Для участі у конференції тези приймаються до 30 червня 2021. Матеріали надіслані після зазначеного терміну не будуть розглядатись оргкомітетом.

Розміщення на сторінці:

 • у лівому верхньому куті УДК, праворуч на тому ж рядку – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом курсивом, вирівнювання по правому краю;
 • на наступному рядку – електронна адреса автора (авторів), нижче – науковий ступінь і вчене звання, ініціали та прізвище наукового керівника, курсивом, вирівнювання по правому краю;
 • на наступному рядку – повна назва організації, місто, країна.
 • серез рядок – назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру;
 • нижче через рядок після відступу розміщується текст доповіді;
 • посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках.
 • під текстом через рядок з відступом подається список використаних джерел курсивом розміром 12 пт;
 • бажано не розміщувати у тексті складний графічний матеріал та великі таблиці.

Матеріали та заявка надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання Оргкомітетом. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, Petrenko.docх).

Статті повинні бути ретельно відредаговані та перевірені науковим керівником.

Приймаються лише ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам.