II Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України»

Запрошуємо Вас до участі у II Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України, яка відбудеться 04 червня 2020 року

в рамках роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум–2020: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (04–07 червня 2020 р.)

До участі у конференції запрошуються науковці, представники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших підприємств і організацій, діяльність яких дотична до порушених на конференції проблем.

04 червня 2020 р.
Програма роботи конференції:

9:00–10:00 – зустріч та реєстрація учасників конференції

10:00 – урочисте відкриття конференції (приміщення вченої ради, ауд. 5-107) 

10:30–14:00 – секційні засідання

15:00 – закриття конференції 

Тематичні напрями:

  • Молодь як конструктивна сила громадянського суспільства за умов кризових ситуацій.
  • Соціально-педагогічні особливості формування громадянської активності молоді.
  • Формування патріотизму сучасної молоді як чинник соціальної безпеки.

У рамках роботи конференції будуть проведені пленарне та секційні засідання.

Робочі мови конференції: українська, англійська
Форма участі в роботі конференції: очна / заочна. 

Додаткова інформація:

Публікація тез безкоштовна.

Усі витрати по відрядженню, проживанню та харчуванню здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила.

У разі заочної участі в конференції учасники замовляють доставку матеріалів конференції за власний рахунок.

Збірник матеріалів конференції буде виданий до початку роботи конференції і вручений під час її проведення, а у разі заочної участі – надісланий поштою протягом 10 днів після закінчення роботи конференції.

Для участі в роботі конференції просимо до 10 травня 2020 року надіслати на електрону пошту tanjaskiba@gmail.com текст тез доповіді  відповідно до вимог (дод.1) та заповнити гугл-форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWNDQ-ZsPlRODmQXVFQz7rZpS4qmrL4zJ-YthJ-W6U8MMttQ/viewform

Відповідальний секретар конференції:
Акімова Тетяна Юріївна
Тел.: 0976778370E-mail: tanjaskiba@gmail.com


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Текст виконаний у Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.doc, *.docx;
обсяг – 2-3 сторінки книжкового формату А4;
посилання на використані джерела робити по тексту в квадратних дужках;
УДК;
список джерел подається в кінці тез доповіді автора;
поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
шрифт – Times New Roman. Кегль – 12;
інтервал між рядками – 1,5.

До друку приймаються тези, які містять результати власного дослідження та не містять логічних, стилістичних і друкарських помилок. За зміст тексту тез та наявність помилок несуть відповідальність автори. Тези доповідей, оформлених належним чином, будуть опубліковані до початку конференції.

УВАГА! Дотримання вимог до оформлення тез доповіді є обов’язковим.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

УДК: 316.346.32(477:4-672ЄС)(043.2)

Орел М. В.,
к.п.н.,викладач кафедри політичних наук, ЧНУ імені Петра Могили
(м. Миколаїв)

ВПЛИВ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Питання стосовно інтеграції України у світове співтовариство є одним із важливих кроків для всього суспільства, але найактуальнішим воно є для молоді, її становлення та подальшого розвитку. [2, с. 14]. Далі текст доповіді…

Список використаної літератури:

1. Платонов А. В. Нелегальна міграція та її вплив на міжнародну і національну безпеку // Стратегічна Панорама: Щоквартальний науково-практичний журнал РНБО України. – 2020. – № 2. – С. 164–168.