Освіта

2020 р. – вчене звання професора кафедри історії та методики навчання.

2014 р. – доктор історичних наук.

2008 р. – вчене звання доцента кафедри суспільних дисциплін.

2005 р. ‒ захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1994-1999 рр. ‒ історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

З 2020 р. по теперішній час – завідувач кафедри історії та методики навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

З 2024 р. по теперішній час –  завідувач науково-дослідної лабораторії з локальної історії та музеєзнавства.

Членство в редакційній колегії наукових журналів категорії Б «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія» та «Літопис Волині».

Громадська діяльність

2019 р. –  член ВГО «Інноваційний університет».

2022 р. – голова громадської ради при Кременецькій районній військовій адміністрації.

2024 р. – голова Науково-краєзнавчої ради Кременецького краєзнавчого музею.

2024 р. – член комісії з присвоєння почесного звання «Почесний громадянин Кременця» Кременецької міської ради.

2024 р. – член ГО ПРОГРЕСИЛЬНІ.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 рр. – ІV фаза проєкту: «Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Тема проєкту: «Краєзнавець».

Стажування

2023 р. – підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі-тренінгу «Новітній порядок здобуття наукових ступенів» (15 год.). Сертифікат №54/23 від 19.11.2023 р. Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

30.07-20.09.2023 р. – ІІ Літня школа за програмою підвищення кваліфікації «ШІ+ОСВІТА+НАУКА». 240 год/ 8 кредитів ЄКТС. ВГО «Інноваційний університет». № 1872.

2022 р. – пройдено курс Philosophy of Science запропонований University of Pennsylvania на освітній платформі COURSERA (СЕРТИФІКАТ). Verif y at: https://coursera.org/verif y/AAU42RXNLANK

2022 р. – Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою. Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 30.03.2022 р. N 97 УМД N 00122781.

2020 р. – міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle» (History of Ukraine, Introduction to the Specialty (with Propaedeutic Practice’s Elements, History and Philosophy of Science) м. Люблін, Республіка Польща.

2019 р. – Болгарія, Університет «Проф., д-р Асен Златаров», «Україна, Болгарія, ЄС: тренди економічного та соціального розвитку».

2018-2019 рр. – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа», Республіка Польща.