Освіта

2020 р. – присвоєне вчене звання професора кафедри історії та методики навчання.

2014 р. – доктор історичних наук.

2008 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри суспільних дисциплін.

2005 р. ‒ захист кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1994‒1999 рр. ‒ історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2020 р. – по теперішній час ‒ завідувач кафедри історії та методики навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

2019 р. – експерт з акредитації освітніх програм НАЗЯВО.

2018 р. – модератор Центру краєзнавства та туризму Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

2018–2020 рр. – професор кафедри  української філології та суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

2015–2018 рр. – доцент кафедри української філології та суспільних дисциплін Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.

2008–2015 рр. – завідувач кафедри історії України і соціальних дисциплін Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка.

2005–2009 рр. – проректор з виховної роботи, а згодом з наукової роботи Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність

2019 р. ‒ член ГО «Інноваційний університет і лідерство».

2019 р. – голова комісії з присвоєння почесного звання «Почесний громадянин Кременця» Кременецької міської ради.

1994 р. – по теперішній час ‒ член Кременецького районного товариства «Просвіта».

2018‒2020 рр. – голова громадської ради при голові Кременецької РДА.

2016–2020 рр. – радник голови Кременецької районної ради з питань освіти.

2010–2015 рр. – депутат Кременецької районної ради VI скликання.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Біографістика, українська еліта Волині, локальна історія, історія освіти, історія та філософія науки, неформальна освіта.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Краєзнавець».

Стажування

2020 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему: «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle» (History of Ukraine, Introduction to the Specialty (with Propaedeutic Practice’s Elements, History and Philosophy of Science) м. Люблін, Республіка Польща.

2019 р. – Болгарія, Університет «Проф., д-р Асен Златаров», «Україна, Болгарія, ЄС: тренди економічного та соціального розвитку».

2018–2019 рр. – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа», Республіка Польща.