Освіта

Французька мова (спеціаліст), Київський національний лінгвістичний університет, (1986–1991).

Соціальна педагогіка (магістр), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», (2009).

Професійної освіта (магістр), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», (2017–2019 р.).

Кандидат педагогічних наук (13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки),  аспірантура, Київський національний лінгвістичний університет.

Доктор педагогічних наук (13.00.09 – теорія навчання (2011 р.).

Професор кафедри управління та моніторингу якості освіти (2013 р.).

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2018 – нині – керівник навчально-наукового Центру інноваційного навчання та трансферу технологій ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Переяслав, Україна.

2012 – нині – завідувач, професор кафедри професійної освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Переяслав, Україна.

2010 – 2012 – професор кафедри управління та моніторингу якості освіти, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Переяслав, Україна.

2002 – 2010 – викладач, доцент кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою, заступник декана педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Переяслав, Україна.

Громадська діяльність

Член ГО «Інноваційний університет» (з 2019 р.).

Співзасновник і голова правління БФ імені Марії Буряк (з 2011 р.).

Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України (з 2016  р.).

Член Науково-методичної комісії № 1 із загальної, професійної освіти та спорту сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (з 2016 р.).

Член спеціалізованих вчених рад Д 27.053.03 у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Д 26.452.05 в Інститут педагогіки НАПН України.

Член редакційної колегії міжнародного наукового рецензованого журналу “Professional Studies: Theory and Practice” (Литва), вітчизняних фахових наукових видань «Український педагогічний журнал», «Проблеми сучасного підручника»; редактор збірника наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технології».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Інноватика в освіті і науці; гібридна освіта; гейміфікація; дидактика; інноваційне навчання; підготовка і професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних кадрів (дидактичний, управлінський соціально-педагогічний, порівняльний аспекти); підвищення досконалості викладачів у викладанні та навчанні здобувачів освіти. Формування конкурентоспроможності соціально-економічних систем на засадах сталого розвитку.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Тема проєкту: «Створення Центру інноваційного навчання».

Реалізовані грантові проєкти

Course of study offered by UIcelandX an online learning initiative of University of Iceland «Intercultural Competency in Education», University of Iceland (edX) (10-11.2020).

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України за сприяння Британської  Ради в Україні, МОН України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (з 2020 р.).

Міжнародний проєкт програми ЄС Erasmus+ KA2 № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED».

Україно-польський проєкт «Інноваційний університет і лідерство»,  Варшава – Краків – Київ; (2018–2019 рр.).

Проєкт «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти»,  (2019 р.).

Стажування

Проєкт «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» (2019).

Україно-польський проєкт «Інноваційний університет і лідерство» (2018–2019), Варшава–Краків–Київ.

Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України за сприяння Британської  Ради в Україні, МОН України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти (2020 р.).