Освіта

Національний гірничий університет. З 1997 по 2002 рік. Спеціальність: «Програмне забезпечення автоматизованих систем». Інженер-програміст.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

З 2016 – завідувачка кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Громадська діяльність

Член ГО «Українське освітньо-наукове ІТ-товариство».

Член ІТ-асоціації України.

Член ГО «Інноваційний університет та лідерство».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Розпізнавання образів, комп’ютерний зір, Data Stream Mining, Big Data, Deep Learning, Evolving Systems.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Центр міжгалузевих та інтердисциплінарних наукових досліджень».

Реалізовані грантові проєкти

Проєкт ERASMUS+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій» (562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-QUAERE QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE: DEVELOPMENT ON THE BASE OF ENQA STANDARDS AND GUIDELINES). З 2016 по 15 жовтня 2018 р.: http://quaere.nmu.org.ua/#/workGroup

Проєкт TEMPUS «Східноєвропейська кваліфікаційна рамка з напрямів підготовки «Інформатика» та «Менеджмент» (530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHESHES-SM – INARM: EASTERN-EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK IN THE FIELD OF INFORMATICS AND MANAGEMENT). З 2012 р. по 2014 р.: http://inarm.nmu.org.ua/index.php/uk/

Проєкт TEMPUS «Інтегрована система університетського менеджменту: Запозичення Європейського досвіду країнами партнерами» (530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR Integrated University Management System: EU Experienceon NIS Countries’ Ground) 1.10.2012 р. – 14.10.2015 р.: http://inure.nmu.org.ua/index.php/uk/

Стажування

2016 р. – стажування в університеті Кобленц-Ландау, Німеччина.

2018 р. – стажування в університеті Вроцлавська політехніка, Польща.

2019 р. – стажування в Ягелонському університеті, Польща.