Освіта

Українська мова і література та іноземна мова (англійська), спеціаліст, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 1995–2000.

10.02.01 Українська мова, аспірантура, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2007–2010.

035 Філологія, докторантура, Дніпровський державний університет імені Олеся Гончара, 2016–2018.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2013–2020 – доцент кафедри журналістики та філології, начальник Навчально-методичного відділу змісту освіти та моніторингу навчального процесу, керівник Бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, Сумський державний університет.

2020 – нині – професор кафедри прикладної лінгвістики, Ніжинський державний університет.

З 2019 р. – експерт галузевої експертної ради 03 Гуманітарні науки (035 Філологія) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

З 2018 р. – експерт міжнародного центру “International Public Relations Center”, Польща.

Громадська діяльність

З 2019 – член громадської організації «Інноваційний університет».

З 2020 р. – член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, дискурсологія, медіалінгвістика, освітологія, англійська мова, країнознавство, сучасна українська мова, переклад.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – І фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Створення системи моніторингу якості навчальної діяльності університету».

Реалізовані грантові проєкти

2019 – “The DESTIN Course Design Conference” (грантова програма ЄС Еразмус + KA2 Capacity Building.

2018 – SUP 30017 GR 0236, за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

2015–2016 рр. – “ALIGN” (програма ЄС Темпус): «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками».

2012 – TEMPUS-6-2012 «Кросмедіа та якісна журналістика», Університет м. Пассау, Німеччина.

Стажування

2020 р. – Венеціанський університет Ка’ Фоскарі, тема стажування: «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС», Італія;2017, 2019 – Іспанія, Академічна мобільність Еразмус+.

2015 р. – університет «Гуманітас», програма «Стратегія та механізми забезпечення академічної мобільності студентів», Сосновець, Польща.

2013 р. – Інститут суспільних наук Вищої лінгвістичної школи, Літня філологічна школа, м. Ченстохова, Польща.

2011 р. – програма Європейського союзу «Розвиток медіанавичок в Україні», Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.