Освіта

 • Державне управління (магістр); закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України.
 • Філогія (магістр з української мови і літератури та мови і літератури (англійської); закінчила Дніпропетровський національний університет.
 • Кандидат філологічниїх наук (Інститут української мови НАН України) PhD з політичних наук та адміністрування (Варшавський економічний університет SGH).

Робота

2 січня 2017 р. – нині

Науковий співробітник Фундації польських ректорів.

2013 – 2016 рр.

Докторант кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

2013 рік

Доцент кафедри іноземних мов для гуманітарних спеціальностей ДНУ ім. Олеся Гончара.

2007-2013 рр.

Доцент кафедри іноземних мов ДДІФКіС.

Членство у професійних організаціях

 • Заступник голови Ради молодих учених при МОН
 • Радник Європейської ради аспірантів і молодих учених Eurodoc, голова Робочої групи з питань дослідницької доброчесності
 • Член Експертної групи Європейської Комісії з питань моніторингу випускників
 • Член Редакційного комітету та Секретар Комісії зі стратегічних питань розвитку вищої освіти Конференції ректорів академічних шкіл Польщі

Завершені програми та міжнародні курси

Жовтень 2014 – травень 2015 р.

Учасник І фази проєкту  «Інноваційний університет і лідерство. Фаза I» (за підтримки Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща, Міністерства освіти і науки України, Міжнародного благодійного Фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань). Протягом жовтня–листопада 2015 р. пройдено 4-тижневий тренінг на базі Варшавського університету (Польща).

Лютий – березень 2016 р.

Учасник програми «Open World» (відділ наукових досліджень та інновацій) уряду США (фінансується Центром лідерів бібліотеки Конгресу США та керується американськими радами), відвідавши університети США, зокрема Університет Співдружності Штату Вірджинія VCU).

Громадська діяльність

2018 р. – нині

Програмний координатор та керівник польсько-української дослідницької групи у проєкті Варшавської Політехніки – Міністерства науки та вищої освіти Польщі «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти».

2014 – нині

Консультативно-дорадча діяльність у рамках Ради молодих учених при МОН (участь у формуванні пропозицій до нормативно-правових актів у сфері освіти і науки).

2014 р. – 2018 р.

Співорганізатор та координатор з українського боку польсько-українських проєктів у Фундації польських ректорів (з польсько-української академічної співпраці та питань урядування у вищій освіті).

2011 р. – нині

Співзасновниця громадської організації «Рада молодих вчених Дніпропетрловської області».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Публічна політика у сфері вищої освіти і науки, державне управління, академічна кар’єра, докторська підготовка, партиципація, активне громадянство, академічна дипломатія, міжнародні відносини, європейська інтеграція, європейська політика

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2014 – травень 2015 р.

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту: «Формування та розвиток академічної кар’єри українських науковців».

Публікації

 • Iryna Degtyarova, Olha Hryhorash and Victor Chentsov (2018). The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective. Investment Management and Financial Innovations, 15(3), 223-236. doi:10.21511/imfi.15(3).2018.19
 • Iryna Degtyarova, Jerzy Woźnicki. Competition vs. Searching as a Mechanism of the Rector’s Selection in Higher Education Institutions in Poland // Journal of Intercultural Management, Vol. 10, No. 2, June 2018, DOI 10.2478/joim-2018-0007
 • Woźnicki J., Benchmarking in Higher Education: Polish experience / J. Woznicki, R.Z. Morawski, M.Luterek, I. Degtyarova // International Journal of Innovation and Learning. – 2015, 17(2), pp. 147–161.
 • Yurii Krashchenko, Halyna Sorokina, Iryna Degtyarova, The Conditions of Adaptation of “Internally Displaced Persons” to University Environment by Means of Students’ Self-Government, Studia Warmińskie, t. 54 (2017), s. 385-393
 • Дегтярьова І.О. Міністерство освіти і науки України у системі державного управління вищою освітою: правовий статус та сфера компетенцій // Вісник НАДУ при Президентові України (Серія “Державне управління”). – 2018. – № 1.
 • Дегтярьова І.О. Нормативно-правове забезпечення та інституційні умови розвитку академічної кар’єри в Україні // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – №5
 • Degtyarova I. Zarządzanie, governance i polityka publiczna w systemie szkolnictwa wyższego: Polska–Ukraina // Studia z polityki publicznej, nr 3 (11) 2016, str. 159-172.
 • Woźnicki J., Benchmarking in Higher Education: Polish experience / J. Woznicki, R.Z. Morawski, M. Luterek, I. Degtyarova // International Journal of Innovation and Learning. – 2015, 17(2), pp. 147–161
 • Degtiarowa I., Dybaś M. Analiza doświadczeń ze współpracy uczelni polskich i ukraińskich. Prezentacja wybranych przypadków bilateralnej współpracy / Iryna Degtiarowa, Magdalena Dybaś // Woźnicki J., Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich na tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje, Fundacja Rektorów Polskich. – Warszawa, 2015. – S. 71-130. (також є україномовна версія цього збірника).
 • Дегтярьова І.О. Децентралізація та демократизація управління вищою освітою у Чеській Республіці // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – № 2, С. 184-192.
 • Прокопенко Л.Л., Дегтярьова І.О. Досвід державно-громадського управління вищою освітою в Польщі // Аспекти публічного управління. – 2014. – Вип.7, С. 99-106