Освіта

2000 р., бакалавр з фінансів та кредиту, Дніпропетровська академія  управління, бізнесу та права.

2001 р., спеціаліст з фінансів та кредиту, Дніпропетровська академія  управління, бізнесу та права.

2015 р., кандидат економічних наук, Дніпропетровський Університет економіки та права.

2017 р., спеціаліст з філології, перекладач з англійської та російської мов, Університет імені Альфреда Нобеля.

2020 р., магістр з міжнародних економічних відносин, Університет імені Альфреда Нобеля.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2018 – по теперішній час – проректор із забезпечення якості вищої освіти Університету імені Альфреда Нобеля.

2015 – 2018 начальник департаменту дидактики Університету імені Альфреда Нобеля.

2015 – по теперішній час – доцент кафедри глобальної економіки Університету імені Альфреда Нобеля.

2012–2015 – доцент кафедри оподаткування, Дніпропетровська державна фінансова академія.

Громадська діяльність

Член ГО «Асоціація економістів-міжнародників».

Член ГО «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Якість вищої освіти. Соціально відповідальне інвестування.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проекту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V:​ інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Розробка моделі запровадження міжгалузевих та міждисциплінарних програм (на базі державного та приватного ЗВО)».

Реалізовані грантові проєкти

Жовтень 2015, 2016, 2017, 2018 – гранти на участь у програмах викладацької мобільності Erasmus+, Катовіце, Польща.

Вересень, 2019 – грант Фундації лідери змін  на участь у міжнародній конференції WROFIN (Вроцлав, Польща).

Вересень 2012 – грант на участь у ХХІІ Економічному Форумі від Інститут Східних Досліджень, 4-6 вересня 2012 р., Криниця, Польща.

Липень 2011 грант на участь у 4-й конференції випускників програми Л. Кіркланда «Польська резиденція в ЄС та співпраця в регіоні» від Польсько-Американської комісії Фулбрайта, 1–3 липня 2011 р. Варшава, Польща.

2003–2005 рр. – грант на участь в проєкті «Бізнес менеджмент освіта в Україні». Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні (CEUME) при фінансуванні Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID).

Стажування

2009 – США, Університет Мічігану, Elen and Ronald Wiser Scholarship, аналіз фондового ринку.

2007–2008 – Польща, Університет ім. А. Міцкевича, стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда.