Освіта

1998 р. – спеціаліст «Економіка підприємства», Харківський державний економічний університет.

2013 р. – докторантура за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харківський національний економічний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

З 2019 р. по теперішній час – професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

2016-2019 рр. – завідувачка кафедри підприємницької діяльності Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

Громадська діяльність

З 2016 р. – Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості».

З 2019 р. – член ВГО “Інноваційний університет”.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Підприємництво: соціальний і економічний аспекти, підприємницька активність, інформаційно-комунікаційні технології, цифрова економіка, управління проєктами.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018-2019 рр. – Фаза IV: «Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Тема проєкту: «Модель комунікації з бізнес-середовищем».

Стажування

2017 р. – Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку / United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, Австрія) – участь у тренінгових програмах “Financial Analysis of Investment Project Scenarios with Application of COMFAR III Expert Software”.

2007 р. – в рамках проєкту TACIS програми підготовки менеджерів MTP4 – участь у тренінгах для тренерів “Methods and didactical tools of the trainers”, “Methods and didactical tools of providing In-company trainings and management coaching sessions”, “Marketing services for training providers”.