01 квітня 2021 року о 10:00 відбувся Круглий стіл «Університет & Місто: разом до розвитку», інтерв’ю з представниками Університету Київського національного університету будівництва і архітектури.

Участь у заході взяли:

представники Київської міської державної адміністрації: Дмитро Кулібаба, перший заступник директора КП «Центр публічної комунікації та інформації» та Наталя Петрова, начальник відділу комунікації з громадськістю Департаменту суспільних комунікацій;

представники Київського національного університету будівництва і архітектури: Денис Чернишев, д.т.н., перший проректор КНУБА, Андрій Шпаков, к.т.н., начальник навчального відділу, координатор проєкту в КНУБА, Олександр Кащенко, д.т.н., декан архітектурного факультету, Алі Мамедов, д.т.н., декан факультету урбаністики та просторового планування, Григорій Іванченко, д.т.н., декан будівельного факультету, Руслана Тригуб, заступник декана факультету урбаністики та просторового планування, Микола Пристайло, к.т.н., начальник відділу ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації, Оксана Бєлозьорова, завідуюча організаційно-методичного відділу з виховної роботи, Євген Перегуда, д.пол.н., завідувач кафедри політичних наук і права, Дмитро Приходько, к.т.н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Ірина Івахненко, д.е.н., голова Ради Молодих Вчених КНУБА, Ганна Шпакова, д.е.н., професор кафедри будівельних технологій, Оксана Панченко, к.арх., доцент кафедри теорії архітектури, Костянтин Покатило, к.ф.н., заступник декана архітектурного факультету, Артем Приходько, голова Ради Студентського Самоврядування КНУБА, Анна Гурмаза, студентка факультету Урбаністики та просторового планування, Анна Смалій, студентка факультету Урбаністики та просторового планування, Ольга Тригуб, студентка факультету Урбаністики та просторового планування;

експерти: Оксана Удовик, доктор наук, голова експериментального напрямку Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні;

Олександр Андрійчук, декан факультету архітектури, будівництва та дизайну, к.т.н., доцент, професор кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету; Костянтин Павлов, завідувач кафедри підприємництва і маркетингу, д.екон.н., професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки;

члени ГО «Інноваційний університет»: Олеся Ващук, д.ю.н., голова правління ГО «Інноваційний університет», Юлія Єпіфанова, к.ю.н., доц., керівниця проєкту «Інноваційний потенціал взаємодії: місто і університет», Ірина Сліпухіна, д.п. н., проф., НАУ, Кирило Ніколаєв, к. с.-г.н., секретар Ради молодих учених МОН.

Були обговорені такі питання:

1. Місія й інтереси Університету з розвитку освіти, науки, інфраструктури ЗВО, співпраці зі стейкхолдерами, розвитку міста – Денис Чернишев, д.т.н., перший проректор КНУБА.

2. Потреби Університету з розвитку освіти, науки, інфраструктури ЗВО, співпраці зі стейкхолдерами, розвитку міста – Євген Перегуда, д.пол.н., завідувач кафедри політичних наук і права; Ганна Шпакова, д.е.н., професор кафедри будівельних технологій; Артем Приходько, голова Ради Студентського Самоврядування КНУБА; Анна Гурмаза, студентка факультету Урбаністики та просторового планування; Анна Смалій, студентка факультету Урбаністики та просторового планування.

3. Проблеми Університету з розвитку освіти, науки, інфраструктури ЗВО, співпраці зі стейкхолдерами, розвитку міста – Андрій Шпаков, к.т.н., начальник навчального відділу, координатор проєкту в КНУБА; Микола Пристайло, к.т.н., начальник відділу ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації; Оксана Бєлозьорова, завідуюча організаційно-методичного відділу з виховної роботи; Ольга Тригуб, студентка факультету Урбаністики та просторового планування.

4. Сильні сторони Університету. Які ініціативи вже реалізовані, позитивний досвід, історія успіху – Алі Мамедов, д.т.н., декан факультету урбаністики та просторового планування; Олександр Кащенко, д.т.н., декан архітектурного факультету; Григорій Іванченко, д.т.н., декан будівельного факультету; Руслана Тригуб, заступник декана факультету урбаністики та просторового планування.

5. Виклики взаємодії між Університетом і Містом. Які перешкоди наразі існують щодо такої ефективної взаємодії – Ірина Івахненко, д.е.н., голова Ради Молодих Вчених КНУБА; Дмитро Приходько к.т.н., доцент кафедри менеджменту в будівництві.

6. Пропозиції учасників і очікування від проєкту. Університет-Дизайн-Архітектура-Технології-Економіка-Право-Місто – Оксана Панченко, к.арх., доцент кафедри теорії архітектури; Костянтин Покатило, к.ф.н., заступник декана архітектурного факультету.

7. Біомімікрія для інноваційного і сталого розвитку міста – Оксана Удовик, доктор наук, голова експериментального напрямку Лабораторії інноваційного розвитку ПРООН в Україні.За результатами заходу сформовані рекомендації з питань подальшої співпраці міста та університету.