Курс «Актуальні питання підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти»

Для підвищення компетентності гарантів освітньо-наукових програм та наукових керівників аспірантів щодо сучасних тенденцій розвитку третього рівня вищої освіти в Україні та за кордоном, а також з метою якісної підготовки до акредитації спеціальностей, за якими здійснюється підготовка докторів філософії, організовано підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників шляхом започаткування й проведення в рамках Школи педагогічної майстерності курсу «Актуальні питання підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти», куратором якого виступила доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної фізики Меняйло В. І.

У рамках курсу Вікторія Меняйло провела декілька лекційних та тренінгових занять у дистанційному режимі (ZOOM), під час яких було висвітлено питання, присвячені європейській політиці щодо розвитку докторської освіти, професійному розвитку майбутнього доктора філософії, технології організації проектної діяльності, правилам тайм-менеджменту, вимогам до акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії та ін.

При цьому використано матеріали викладачів теоретичної частини курсу підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність».

З метою забезпечення належного інформаційно-методичного забезпечення проектних груп та гарантів освітньо-наукових програм щодо удосконалення освітньо-наукових програм, підготовки до їх акредитації Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти В. Меняйло, яку наказом ректора було призначено координатором PhD-програм в університеті, на платформі MOODLE розроблено інформаційний ресурс «Для гарантів освітньо-наукових програм». На ньому розташовані вся необхідна нормативно-правова база; методичні матеріали й рекомендації щодо розробки зазначених програм та документів, що необхідні для проходження акредитації та забезпечення якості третього рівня вищої освіти, приклади їх оформлення; запис вебінарів Національного агентства та посилання на онлайн-курси.

11 березня 2021 р. відбулось чергове заняття з гарантами освітньо-наукових програм ЗНУ, на якій Вікторія Іванівна представила розроблений ресурс (презентацію див. за лінком: ).

Деталі за лінком: .

Зазначені заходи було проведено В. І. Меняйло в рамках реалізації практичної складової курсу підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність», організованого Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, ГО «Інноваційний університет» та Благодійним фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики».