Освіта

ОКР «Спеціаліст». Кваліфікація: фахівець з агрохімії і ґрунтознавство.

ОКР «Спеціаліст» Менеджмент організацій і адміністрування. Кваліфікація: Економіка та управляння бізнесом.

ОС «Магістр» Публічне управління та адміністрування». ОП: Менеджмент в органах публічного управління.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2008–2013 – методист вищої категорії, науковий співробітник, ст. викладач, доцент кафедри освіти дорослих, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

2013–2016 – в.о. директора Навчально-методичного Центру «Інноваційних технологій в освіті впродовж життя».

2008–2016 – перший заступник з приймальної комісії Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації.

2016–2017 – заступник начальника міжнародного відділу, доцент кафедри екології, Національний авіаційний університет.

2017–2018 – заступник директора навчально-наукового інституту Екологічної безпеки (т.в.о. директора), доцент кафедри екології, старший науковий співробітник, Національний авіаційний університет.

2018–2021 – заступник декана факультету Екологічної безпеки, інженерії та технологій, доцент кафедри екології, старший науковий співробітник, Національний авіаційний університет.

2016–2018 – перший заступник відповідального секретаря приймальної комісії Національного авіаційного університету.

2018–2020 – відповідальний секретар приймальної комісії Національного авіаційного університету.

Громадська діяльність

2015–2018 – асоційований член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

2018 – член Президії Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

2019 – член ГО «Інноваційний університет».

2020 – секретар Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

2021 – заступник Голови Правління ГО «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Раціональне використання природних ресурсів. Сталий розвиток.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018–2019 – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV : комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Стажування

2018 р. – Міжнародне стажування з наукових досліджень Occupational Health and Safety Management System ( ISO 45001), Central European Education Institute (Bratislava, Slovak Republic).

2017 р. – проєкт Жана Моне «Інструменти, політика та кращі практики захисту довкілля у Європейському Союзі: виклики до України».

2016 р.– Міжнародне стажування з наукових досліджень та викладання в Uniwersytet Rzeszowski.

2015 р. – Академічна мобільність. Доповідач на “Coaching zespolu – motywowanie czlonkow do osiagania wspolnych celow” Politehnika Lodzka.