Освіта

1987–1992 рр., Донецький державний університет, економіст.

1992–1995 рр., аспірантура, спеціальність 08.09.01 – економіка промисловості, Донецький державний університет.

1995 – кандидат економічних наук, Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень, м. Одеса.

2002–2005 рр., докторантура, спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика, Інститут економіки промисловості НАН України.

2006 – доктор економічних наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені В.М. Птухи, м. Київ.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2020 – нині – професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2017 – нині – професор кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса.

2014–2020 – декан економічного факультету, Донецький національний університет імені Василя Стуса.

2014–2017 – завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Громадська діяльність

Голова галузевої експертної ради 05 «Соціальні та поведінкові науки» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Член громадської організації «Інноваційний університет».

Член громадської організації «Українська асоціація розвитку менеджменту та бізнес-освіти».

Тренер, методолог Освітнього хабу м. Київ (КМДА).

Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса та в Харківському національному університеті імені Семена Кузнеця (спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика).

Член редакційних колегій журналів «Економіка і організація управління», «Соціально-трудові відносини».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Людський капітал, ринок праці, менеджмент персоналу;
стратегічне управління, економіка міст, нова економіка, креативна економіка; освіта в новій економіці, якість освіти, культура якості, університетський менеджмент, бізнес-освіта; менеджмент і управлінська компетентність.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2019–2020 – V фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету».

Тема проєкту: «Оцінювання результатів діяльності працівників як інструмент стратегічного менеджменту ДонНУ імені Василя Стуса».

Реалізовані грантові проєкти

Fulbright UA, Institute of International Education, NY, USA
Консультант проєкту з розробки та реалізації стратегій розвитку закладів вищої освіти та формування внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти.

GIZ UA Німецьке товариство міжнародного співробітництва
Експерт проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні» з економіки та зайнятості, розробка концепції інтегрованого розвитку міста Вінниця; керівник рекрутингової навчальної програми «Школа молодого посадовця».

PLEDDG, Канада Проєкт міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС)
Тренер з місцевого економічного розвитку (для органів місцевого самоврядування, ОТГ).

Посольство Королівства Нідерланди в Україні, програма MATRA
Керівник методичної ради проєкту «Освітня онлайн платформа розвитку підприємницьких та соціальних компетенцій населення Донбасу».

TACISTEMPUSCD-JEP-21135-2000 «Нова економічна спеціальність для класичних університетів України».

Грант Президента України на науково-дослідну роботу
«Стратегія збереження і розвитку трудового потенціалу в умовах реформування господарського механізму».

TEMPUS 530534-1-2012-1 UK- TEMPUS-SMGR IMPRESS «Підвищення ефективності студентських служб. Розвиток Soft skills».

Стажування

Проєкт «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету»
Систематизація кращих європейських та польських практик модернізації університетської освіти; розробка і реалізація ідеї імплементації системи KPI в університетське середовище «Оцінювання результатів діяльності працівників як інструмент стратегічного управління університетом».

Вінницька обласна державна адміністрація, Вінницька міська рада
Ідея, розробка та проведення навчальної тренінгової програми «Smile-філософія сервісу» для керівників ЦНАП, комунальних підприємств області.

Болгарія, Свіштов, Господарській Академії імені Ценова – стажування за програмою викладацької академічної мобільності ERASMUS.