Освіта

1995 р. Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність «правознавство», кваліфікація – юрист.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

Професор кафедри цивільно-правових дисциплін, заступник декана економіко-правового факультету

З 2021 – декан економіко-правового факультету.

Громадська діяльність

З 2011 року – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України» (Код ЄДРПОУ 38005251).

З 2018 року – член громадської організації «Союз юристів Одеської області» (Код ЄДРПОУ 38297037).

З 2019 року – член громадської організації «Інноваційний університет»(Код ЄДРПОУ 43177204).

З 2021 року – член координаційного бюро з сімейного права НАПрН України.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Форми влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ, що торкаються прав дітей. Міждисциплінарність.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – І фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Створення інтердисциплінарного факультету за моделлю Liberal Arts and Scitnce (на базі класичного університету)».

Стажування

2007 р. – стажування в Регенсбургському університеті, Німеччина (програма DAAD).

2011 р. – участь у міжнародних німецько-українсько-польських семінарах «Захист прав особистості з конституційно-, цивільно- та міжнародно-правової точки зору: в Німеччині, Україні та Польщі (право ЄС, Європейська Конвенція з прав людини)» (Німеччина, Регенсбург).

2014 р. – учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство» (Польща, Варшава).

2017 р. – Празький інститут підвищення кваліфікації, Тема: Публікаційна та проектна діяльність в країнах Євросоюзу: від теорії до практики (Чехія), Наказ ОНУ імені І. І. Мечникова № 720-18 від 30.03.2017 р. програма і звіт. Посвідчення ОДЕУ № 1480  від 7 грудня 2017 р.

2019 р. – підвищення кваліфікації в Міністерстві освіти та науки України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою: «Основи текстології та розробки тестових завдання» 2020 рік – педагогічна майстерня «На шляху вдосконалення якості національної юридичної освіти», організована Національною академією правових наук України і Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя», загальний обсяг програми 2 кредити ЄКТС (60 годин). Сертифікат – серія 01 00065028/000027-20.