Освіта

2005 р. –  магістр з міжнародної економіки, Дніпропетровський національний університет.

2011 р. –  захист кандидатської дисертації, спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

2012 р. – вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

2018-2020 рр. – докторантура за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», ДНУ ім. О. Гончара.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 р. по теперішній час – заступник голови 29 Галузевої експертної ради «Міжнародні відносини» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2019 р. по теперішній час – директор ресурсного центру зі сталого розвитку, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка».

2022-2023 рр. – заступник декана з міжнародної роботи факультету менеджменту НТУ “Дніпровська політехніка”.

2014-2018 рр. – завідуюча кафедрою міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

Громадська діяльність

З 2019 р. по теперішній час – член ВГО «Інноваційний університет».

З 2007 р. по теперішній час – член правління ВГО «Українська асоціація європейських студій».

З 2017 р. по теперішній час – член громадської організації «Рада молодих вчених Дніпропетровської області».

З 2020 р. по теперішній час – асоційований член Ради молодих вчених при МОН України.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Інтернаціоналізація вищої освіти, глобальні виклики сталого розвитку світового господарства, міжнародні економічні відносини, якість освіти в контексті досягнення Цілей Сталого Розвитку.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2015-2016 рр. – ІІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство». Тема проєкту: «Стратегія інтернаціоналізації факультету міжнародної економіки».

Реалізовані грантові проєкти

2017-2018 рр. – UNDP / EU Project “Community-Based Local Development”, project UNDP. Project Coordinator of the internal team.

2022-2024 рр. – HIVE – HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship (EU Horizon Europe 2021 – 2027 programme). Project Partner (Coordinator of the internal team and one of the WP).

2023-2024 рр. – Project coordinator of international project: Erasmus+ project KA2.  Capacity building in High Education “Universities – Communities: strengthening cooperation”, UNICOM.

Стажування

2022-2024 рр. – University of Konstanz (Germany, Konstanz).

2023 р. – 4th Workshop Research Group  “Reform Universities, Society and Entrepreneurship: Current views and future research agenda”, University of the Aegean, Chios Island, ERUA.

2023 р. –  5th Workshop for Early Career Researchers (ECRs), “Entrepreneurship in Science & Arts”,  The University of the Aegean, Chios Island, ERUA.

2023 р. – International Conference “Intercultural Education: daily life and crisis time, 13-15 April 2023, «Sustainable Development Goals in Ukrainian HEIs during the Wartime», Genova, Italy.

2022 р. – University of Latvia (Riga, Latvia).

2022 р. – Polish-Ukrainian Summer Camp for Young Scientists (Warsaw, Poland).

2022 р. – Eurodoc Conference 2022 (Vilnius, Lithuania).

2021 р. – University of Latvia, The Young Professional school «European studies – Foreign and Domestic Affairs», project (Riga, Latvia).

2020 р. –  International Symposium of Earth, Energy, Environmental Science and Sustainable Development, JESSD 2020 (Indonesia).

2019 р. – Regional and Economic Diplomacy Summit in Poland (Warsaw, Poland).

2016 р. – European Forum of Young Innovators, Eurodoc Conference (Lodz, Poland).

2015 р. – University of Warsaw, Project «Innovative University and Leadership. Internationalization» (Warsaw, Poland).