Освіта

2005 р., магістр з міжнародної економіки, Дніпропетровський національний університет.

2011 р., захист кандидатської дисертації, спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

2012 р., вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

2018–2020 рр., докторантура за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», ДНУ ім. О. Гончара.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 – по теперішній час – заступник голови 29 Галузевої експертної ради «Міжнародні відносини» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

2019 – по теперішній час – доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка».

2014–2018 – завідуюча кафедрою міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

2014–2016 – заступник декана з наукової роботи факультету міжнародної економіки ДНУ ім. О. Гончара.

2016 – по теперішній час – керівник Ресурсного центру зі сталого розвитку та координатор освітньої мережі сприяння сталому розвитку проекту ПРООН/ЄС.

Громадська діяльність

З 2019 – член ГО «Інноваційний університет».

З 2007 – член правління Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація європейських студій».

З 2017 – член громадської організації «Рада молодих вчених Дніпропетровської області».

З 2020 – асоційований член Ради молодих вчених при МОН України.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Інтернаціоналізація вищої освіти, глобальні виклики сталого розвитку світового господарства, міжнародні економічні відносини, міжнародні стандарти банківської діяльності.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2015–2016 – ІІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Стратегія інтернаціоналізації факультету міжнародної економіки».

Реалізовані грантові проєкти

UNDP/EU Project “Community Based Approach to Local Development” (CBA).

Project NGO “Public organization centre for the development of education, science and innovations”, organized under the Empowered Partnership for Sustainable Development project funded by the government of Sweden and implemented by UNDP.

Стажування

2015 – Варшавський університет (Польща), проект «Інноваційний університет та лідерство»

2016 – European Forum of Young Innovators (Польща, Лодзь).