ОСВІТА

2013 р. – отримав вчене звання доцента, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2008 р. – захист кандидатської дисертації. Кандидат економічних наук, 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, тема кандидатської дисертації: “Якість праці: чинники забезпечення та напрями поліпшення”.

2003-2004 рр. – Тернопільська академія народного господарства. Магістратура, спеціальність «фінанси», диплом з відзнакою.

1999-2003 рр. – Тернопільська академія народного господарства. Бакалаврат, спеціальність «фінанси», диплом з відзнакою.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2023 р. по теперішній час – Член правління ВГО «Інноваційний університет».

З 2019 р. по теперішній час – Консультант Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

2018-2022 рр. – Координатор проєкту DOBRE – «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність». Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2014 р. по теперішній час – Голова правління ГО «Інститут реформування та розвитку міста».

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Сфера формування нової парадигми управління економічним і соціальним розвитком регіонів та громад в сучасних умовах, регіональне управління та місцеве самоврядування. Модернізації системи вищої освіти та впровадження інноваційних підходів в освіті.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

2017-2018 рр. –  ІІІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство» — «Впровадження інновацій і відносини з стейкхолдерами». Тема мікропроекту «Рекомендації щодо діяльності національного фонду досліджень України».

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

2019-2020 рр.  – «Інкубатор проєктів CiSEP» – проєкт «Як угода про асоціацію впливає на малі громади» – Інститут Європейської політики – ІЄП (Берлін, Німеччина).

2018-2022 рр. – Проєкт DOBRE – «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».

СТАЖУВАННЯ

2023 р. –  ІІІ Зимова школа підвищення кваліфікації «Бренд науковця та цифровізація освіти» (загальний обсяг 240 год. / 8 кредитів ЄКТС).

2023 р. – ІІ Літня школа підвищення кваліфікації “ШІ+освіта+наука” (загальний обсяг 240 год. / 8 кредитів ЄКТС) 2023.

2022 р. – ІІ Зимова школа ІУ «Науково-педагогічні працівники: психологічний розвиток особистості, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта», 4-6 лютого 2022 року.

2019 р. – Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, наукове стажування, 04.02.2019 р. – 12.04.2019 р. (довідка № 143 від 23.05.2019 р.). Тема стажування «Практики викладання дисциплін у закладах вищої освіти з орієнтацію на сучасні європейські стандарти освіти.»

2018 р. – Uniwersytet Ekonomsczny w Krakowie Malopolska Szkola Adminastracji publicznej 23-25 April. 2018 Decentralization Brings Better Results and Effectiveness (DOBRE) (13-14 вересня 2018 р.) 16 год.

ОСВІТА

Cпеціальність «Облік і аудит», кваліфікація магістр з обліку і аудиту, економіст з обліку і аудиту (2006 рік).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

З 2016 року по теперішній час – доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса;

З 2023 року – доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. Член Правління ВГО “Інноваційний університет” (з 2023 року);

2. Член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (асоційований член з 2021 року);

3. Заступник Голови Офісу підтримки вченого (з 2022 року);

4. Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) (з 2021 року);

5. Член комісії ВМР з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені /знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (з 2023 року);

6. Член колегії Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (з 2022 року);

7. Член громадської ради при Вінницькій обласній державній адміністрації (комітети освіти та гуманітарного напряму, охорони здоров’я, свободи слова) (з 2021 року).

8. Член робочої групи з питань формування проєкту рішення міської ради про бюджет Вінницької об’єднаної територіальної громади (2019, 2020, 2021,2023 рр.);

9. Член групи по публічному обговоренню Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2019, 2023 рр.;

10. Член Антикорупційної ради АРМА (2023 рік).

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами, публічні закупівлі.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

Фаза IV: КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА ВІДНОСИНИ УНІВЕРСИТЕТ-ШКОЛА  (листопад-грудень 2018).

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

1. Керівник проєкту «Посилення конкурентоспроможності та інтеграція внутрішньо-переміщених осіб до економічної діяльності регіону в сучасних реаліях у Київській та Івано-Франківській областях» за підтримки Представництва Центру міжнародного приватного підприємництва в Україні (CIPE) (2023 рік);

2.Відповідальний виконавець у міжнародному проєкті Посольства США в Україні «Громадянська освіта у сфері публічних закупівель» (2021 рік).

СТАЖУВАННЯ

1. ІІ Літня школа ВГО “Інноваційний університет” на базі ЗУНУ (2023 рік);

2. ІІІ Зимова школа ВГО «Інноваційний університет» (2023 рік);

3. ІІ Зимова школа ВГО «Інноваційний університет» на базі Національного університету «Львівська політехніка» (2022 рік);

4. Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова (2019 рік).

 

Освіта

2010 р. – магістр з міжнародних економічних відносин, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

З 2021 р. по теперішній час – професор кафедри бізнес-адміністрування та цифрової економіки Національного авіаційного університету.

2019-2021 рр. – доцент кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету.

2015-2019 рр. – доцент кафедри економіки та управління національним господарством Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

2017-2018 рр. – заступник декана факультету міжнародної економіки з навчальної роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Громадська діяльність

З 2021 р. – Перша заступниця Голови Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

З 2020 р. – заступниця Голови Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

З 2019 р. – член ГО «Інноваційний університет».

З 2021 р. – заступниця Голови Правління ГО «Інноваційний університет».

З 2019 р. – член Польського економічного співтовариства.

З 2020 р. – Віце-Президент ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників».

З 2017 р. – член ГО «Україно-Американська асоціація працівників вищої школи».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Глобальна соціалізація, модель соціальної економіки, «зелена» економіка, діджиталізація, інноваційно-інвестиційні фактори, молоді вчені, екологія Космосу, гібридне навчання, брендування.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018-2019 рр. – Фаза ІV: «Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Тема проєкту: «Брендування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара».

Реалізовані грантові проєкти

2017 р. – проєкт «Молоді вчені – Дніпропетровщині».

2018-2020 рр. – стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Стажування

2018-2019 рр. – ІV фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство» (м. Варшава та Краків, Польща).

2019 р. – Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради України.

2019 р. – Erasmus for Young Enterpreneurs in Ukraine.

Освіта

ОКР «Спеціаліст». Кваліфікація: фахівець з агрохімії і ґрунтознавство.

ОКР «Спеціаліст» Менеджмент організацій і адміністрування. Кваліфікація: Економіка та управляння бізнесом.

ОС «Магістр» Публічне управління та адміністрування». ОП: Менеджмент в органах публічного управління.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2008-2013 рр. – методист вищої категорії, науковий співробітник, ст. викладач, доцент кафедри освіти дорослих, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

2013-2016 рр. – в.о. директора Навчально-методичного Центру «Інноваційних технологій в освіті впродовж життя».

2008-2016 рр. – перший заступник з приймальної комісії Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації.

2016-2017 рр. – заступник начальника міжнародного відділу, доцент кафедри екології, Національний авіаційний університет.

2017-2018 рр. – заступник директора навчально-наукового інституту Екологічної безпеки (т.в.о. директора), доцент кафедри екології, старший науковий співробітник, Національний авіаційний університет.

2018-2021 рр. – заступник декана факультету Екологічної безпеки, інженерії та технологій, доцент кафедри екології, старший науковий співробітник, Національний авіаційний університет.

2016-2018 рр. – перший заступник відповідального секретаря приймальної комісії Національного авіаційного університету.

2018-2020 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії Національного авіаційного університету.

Громадська діяльність

2015-2018 рр. – асоційований член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

2018 р. – член Президії Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

2019 р. – член ГО «Інноваційний університет».

2020 р. – секретар Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

2021 р. – заступник Голови Правління ГО «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Раціональне використання природних ресурсів. Сталий розвиток.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018-2019 рр. – Фаза ІV :«Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа».

Стажування

2018 р. – Міжнародне стажування з наукових досліджень Occupational Health and Safety Management System ( ISO 45001), Central European Education Institute (Bratislava, Slovak Republic).

2017 р. – проєкт Жана Моне «Інструменти, політика та кращі практики захисту довкілля у Європейському Союзі: виклики до України».

2016 р.– Міжнародне стажування з наукових досліджень та викладання в Uniwersytet Rzeszowski.

2015 р. – Академічна мобільність. Доповідач на “Coaching zespolu – motywowanie czlonkow do osiagania wspolnych celow” Politehnika Lodzka.

Освіта

2005 р. –  магістр з міжнародної економіки, Дніпропетровський національний університет.

2011 р. –  захист кандидатської дисертації, спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

2012 р. – вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки і світових фінансів.

2018-2020 рр. – докторантура за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», ДНУ ім. О. Гончара.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 р. по теперішній час – заступник голови 29 Галузевої експертної ради «Міжнародні відносини» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2019 р. по теперішній час – директор ресурсного центру зі сталого розвитку, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка».

2022-2023 рр. – заступник декана з міжнародної роботи факультету менеджменту НТУ “Дніпровська політехніка”.

2014-2018 рр. – завідуюча кафедрою міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

Громадська діяльність

З 2019 р. по теперішній час – член ВГО «Інноваційний університет».

З 2007 р. по теперішній час – член правління ВГО «Українська асоціація європейських студій».

З 2017 р. по теперішній час – член громадської організації «Рада молодих вчених Дніпропетровської області».

З 2020 р. по теперішній час – асоційований член Ради молодих вчених при МОН України.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Інтернаціоналізація вищої освіти, глобальні виклики сталого розвитку світового господарства, міжнародні економічні відносини, якість освіти в контексті досягнення Цілей Сталого Розвитку.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2015-2016 рр. – ІІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство». Тема проєкту: «Стратегія інтернаціоналізації факультету міжнародної економіки».

Реалізовані грантові проєкти

2017-2018 рр. – UNDP / EU Project “Community-Based Local Development”, project UNDP. Project Coordinator of the internal team.

2022-2024 рр. – HIVE – HEI Innovation for Knowledge Intensive Entrepreneurship (EU Horizon Europe 2021 – 2027 programme). Project Partner (Coordinator of the internal team and one of the WP).

2023-2024 рр. – Project coordinator of international project: Erasmus+ project KA2.  Capacity building in High Education “Universities – Communities: strengthening cooperation”, UNICOM.

Стажування

2022-2024 рр. – University of Konstanz (Germany, Konstanz).

2023 р. – 4th Workshop Research Group  “Reform Universities, Society and Entrepreneurship: Current views and future research agenda”, University of the Aegean, Chios Island, ERUA.

2023 р. –  5th Workshop for Early Career Researchers (ECRs), “Entrepreneurship in Science & Arts”,  The University of the Aegean, Chios Island, ERUA.

2023 р. – International Conference “Intercultural Education: daily life and crisis time, 13-15 April 2023, «Sustainable Development Goals in Ukrainian HEIs during the Wartime», Genova, Italy.

2022 р. – University of Latvia (Riga, Latvia).

2022 р. – Polish-Ukrainian Summer Camp for Young Scientists (Warsaw, Poland).

2022 р. – Eurodoc Conference 2022 (Vilnius, Lithuania).

2021 р. – University of Latvia, The Young Professional school «European studies – Foreign and Domestic Affairs», project (Riga, Latvia).

2020 р. –  International Symposium of Earth, Energy, Environmental Science and Sustainable Development, JESSD 2020 (Indonesia).

2019 р. – Regional and Economic Diplomacy Summit in Poland (Warsaw, Poland).

2016 р. – European Forum of Young Innovators, Eurodoc Conference (Lodz, Poland).

2015 р. – University of Warsaw, Project «Innovative University and Leadership. Internationalization» (Warsaw, Poland).

 

Освіта

1998 р., спеціаліст з економіки підприємства, Український державний хіміко-технологічний університет.

2011 р., захист кандидатської дисертації на отримання наукового ступеня кандидат економічних наук нa тeму «Управління ресурсами промислових підприємств», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет менеджменту і маркетингу, спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

1999–2001 рр., аспірантура, Український державний хіміко-технологічний університет.

16.IX.2009 – 30.VI.2010 рр., Стипендіат стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда Польсько-американської комісії Фулбрайта, Польсько-американського Фонду Свободи, навчання у Вроцлавському університеті, м. Вроцлав (Польща) факультет права, адміністрування та економіки, спеціальність Економіка. Захист дипломної роботи на тему «Економічні аспекти організації великих спортивних заходів – шанс чи загроза для розвитку міста i регіону (на прикладі організації чемпіонату Європи у Вроцлаві i Києві)», науковий керівник, професор, dr hab. Witold Kwaśnicki. – м. Вроцлав, Польща. – 105 с.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2019 – по теперішній час – завідувач кафедри маркетингу фінансово-економічного факультету Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

28.08.2019 р. – 27.09.2022 р. – член Галузевої Експертної Ради 07 Управління та адміністрування зі спеціальності 075 Маркетинг Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Українська асоціація маркетингу України – дійсний член з 06.2021 р., свідоцтво №602

Керівник Департаменту сприяння розвитку науково-освітнього співробітництва Україна-Польща, ГО SPACETIME з 2019 р.

ГО «Українська Асоціація дослідників освіти», дійсний член з 01.2019 р.

Агент Офісу підтримки вченого, згідно з розпорядженням №6 від 01.09.2022 р.

2019 – участь у тренінгу для членів ГЕР, перший етап у м. Дніпро на базі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», другий етап тренінгу у м. Київ на базі Київського національного університету технологій та дизайну за підтримки Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2016–2019 – доцент кафедри економічної теорії та маркетингу, економічний факультет, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

2014–2017 – заступник декана економічного факультету з навчальної роботи та міжнародного співробітництва, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

Громадська діяльність

З 2019 – керівник Департаменту сприяння розвитку науково-освітнього співробітництва Україна-Польща, ГО “SPACETIME”

З 2019 – член ГО «Інноваційний університет та лідерство»

З 2021 – Дійсний член Української асоціації маркетингу (свідоцтво №602)

З 2010 – The member of Editorial Board Wroclaw Economic Review, Editorial Committee Witold Kwaśnicki – chief editor, Mariusz Dybał – subject editor – finance, Mateusz Machaj – subject editor – theory of economics, Poland: https://wuwr.pl/ekon/scientific-board

З 2010 – The member of Editorial Board Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Uniwersytet Wrocławski, Poland. Editorial Board Dr Sergiusz J. Kasian: https://wuwr.pl/sppae/editorial-board

З 2016 – The member of Scientific Board Journal Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, czasopismo wydawane w Katedrze Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa Instytut Inżynierii Produkcji, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Poland: http://www.qpij.pl/o-czasopismie2

З 2017 – The member of Scientific Board Institute of Economic, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland: Research http://economic-research.pl/index.php/team

з 2017 – The member of Reviewing Committee of journal Oeconomia Copernicana, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland: http://oeconomia.pl/index.php/reviewing

З 2017 – The member of Reviewing Committee of journal Oeconomia Copernicana, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland: http://oeconomia.pl/index.php/reviewing

З 2016 – The member of organizing committee international conference “Education, Science, Economics and Technologies”, June, 2021. – Burgas, University of doctor, professor Asen Zlatarov, Bulgaria, http://www.conference-burgas.com/orgen.html

З 2016 – The member of Scientific Board, Guest Editors and Reviewers “Management and Education: Management, Marketing, Tourism”. Academic Journal. University “Prof. Dr Assen Zlatarov”. Editor-in-chief: Prof. Dr. Ivan Dimitrov, Technical Editor: Ivan Dimitrov, Penka Peeva. Scientific Board: http://www.conference-burgas.com/volumes_mae.html, http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol15/b2_v15ed.pdf. ISSN 13126121

З 2020 – Член редколегії журналу: Вісник Львівського університету. Серія економічна, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/about/editorialTeam

З 2021 – Член редколегії журналу: Економічний простір: збірник наукових праць, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/about/editorialTeam

Сфера наукових та освітніх інтересів

Інтернет маркетингові комунікації, маркетинг високотехнологічних підприємств, міжнародний інноваційний маркетинг, маркетингова взаємодія економічних агентів в електронному бізнесі, формування якості товарів і послуг на ринках, електронна логістика та діяльність віртуальних логістичних операторів, інтегрування маркетингу і логістики, цифрові стратегії розвитку інноваційного університету та академічна доброчесність в Україні, моделі, структура, специфіка та цифрові інструменти під час організації гібридного навчання.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – І фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Оцінювання якості міждисциплінарних освітніх програм в українських та польських ВНЗ».

Реалізовані грантові проєкти

 

Professional Development Online Training Course “DIGITAL TEACHING”, that is organized according to the international staff mobility framework and aimed to improve professional skills in the field of digital teaching and covers 90 academic hours (= 3 ECTS) in the period from 18th October to 14th December 2022. The Professional Development Online Training Course “DIGITAL TEACHING” is designed by the project team of TUD within the framework of the International Project “Establishment of German-Ukrainian University Network for Securing Successful Education in Ukrainian Universities in Time of War and Crisis”
and supported by the German Academic Exchange Service (DAAD) within the Funding Program “Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis, 2022”. Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service. Technische Universität Dresden, Dresden, Deutschland, UE. Certificate Number: DT2022098

IX.2021 – XI.2021 – Участь у підвищенні кваліфікації в межах міжнародного проєкту «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку», що реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США, в Університеті державної фіскальної служби України. 90 годин / 3 кредити ЄКТС, м. Ірпінь, Дніпро. Сертифікат № 13-21/25.11.2021

 

01.XІ.2020 – 05.VІ.2021 – міжнародний проєкт «Навчаємо польської в Україні / Uczymy polskiego na Ukrainie», організований Школою польської мови і культури для іноземців Університету імені Адама Міцкевича в Познані / Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu у партнерстві з Університетом імені Альфреда Нобеля. Проєкт фінансований ЄС в рамках Європейського соціального фонду / Europejski Fundusz Społeczny і Національного Агентства Академічного Обміну Польщі / Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej у рамках програми «Підтримка польської мови» / “Promocja Języka Polskiego”

2020 – тренінг з підготовки проєктних заявок на освітні проєкти в рамках проєкту Жана Моне за програмою ЄС ERASMUS+ «Європейська проектна культура» (EUROPROC), номер проєкту: 587321-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE.

2019 – The ERASMUS+ PROGRAMME – JEAN MONNET PROJECT 599865-EPP-12018-1-UA-EPPJMO-PROJECT.

2019 – міжнародний проєкт ADRA Словаччини «Покращення управління громадянським суспільством, комунікації та фандрейзинг в Україні» № 21830081 за підтримки Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ Республіки Корея.

2018–2019 – The Active Citizens 2018/2019, Британська Рада.

2018 – міжнародний проєкт «Лабораторія американського варіанта англійської мови», Посольство США в Україні, Запорізький національний університет.

2014–2015 – кooрдинатор міжнародного проєкту, що фінансований Європейським Союзом та Європейським Соціальним Фондом на тему «Формування якості товарів та послуг на ринках Центральної і Східної Європи», що реалізований спільно з Познаньським економічним університетом (м. Познань, Польща).

2013 – EU Tempus PROSET (Promotion of Sustainable Excellence in Testing and Assessment of English)презентація на семінарі, Technische Universitat Dresden, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.

2009–2010 – Стипендіат стипендіальної програми імені Лейна Кіркланда Польсько-американської комісії Фулбрайта, Польсько-американського фонду свободи, стажування у Вроцлавському університеті, м. Вроцлав (Польща). Учасник Професійної практики в Бюро зі справ EURO 2012 Міського уряду м. Вроцлава (Польща).

Стажування і підвищення кваліфікації

 

 

University of Latvia. Faculty of Social Science. Certificate nr 047221. Continuing Education Programme. European Union Studies – Foreign Affairs. Internship period: 01.09.22 – 01.12.22. 12 ECTS credits.

ВГО «Інноваційний університет», Офіс підтримки вченого. Голова Олеся Ващук. Сертифікат № 1213. Спікер курсу підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі». Період стажування: 21-27 листопада 2022 р. Дата видачі: 05.12.2022 р. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС.

НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-010-062. Тренінг «Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси». Підвищення методичного і практичного рівня компетентності з питань розроблення, перегляду, оновлення, моніторингу та акредитації освітньої програми; дотримання принципів академічної доброчесності. Дати: 17-24.11.2022 р. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС.

Рада молодих учених при МОНУ, Human, ВГО «Інноваційний університет», Міжн. фундація розвитку. Голова офісу підтримки вченого Олеся Ващук. Сертифікат № 141. Курс «Психологічна підготовка та дії цивільного населення у воєнних умовах – 3.0». Дата видачі: 25.10.2022 р. Період стажування: 01-25.10.2022 р. 120 годин/ 4,0 кредити ЄКТС.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, UNICHECK. Сертифікат № 4096. Форум академічної доброчесності. Дата видачі: 04.10.2022 р. 3 години / 0,1 кредити ЄКТС. URL: http://surl.li/dkevi

НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро, Державна Служба України з питань праці. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-009-083. Тренінг «Сталий розвиток підприємств на основі ефективної практики використання чинних норм законодавства». 28-29.09.2022 р. 30 годин / 1,0 кредит ЄКТС.

Київський університет імені Бориса Грінченка. Сертифікат № 2141/41. VI Фестиваль освітнього лідерства “Clever”. Отримані результати: розуміння поняття освітнього лідерства, розширення уявлення про можливості проведення занять у форматі онлайн, визначення вектору особистісного розвитку. 24.09.2022 р. 6 годин / 0,2 кредити ЄКТС.

Сумський державний університет, тренінг, сертифікат № 101048055-25-104. «Інституційна культура академічної доброчесності: національний досвід та кращі практики ЄС». Дата видачі: 25 травня 2022 р. Тренінг проводився у межах проєкту ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055. “AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe”. Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. Erasmus+ Jean Monnet Modules. Член Нац. агентства із забезп. якості вищої освіти, А. Артюхов, Кер. лабораторії дослідження академ. доброч. Сумського держ. універ., Ю. Волк. 6 годин/ 0,2 кредити ЄКТС.

Національне агентство спільно з Британським агентством QAA за підтримки British Council Україна, тренінг, сертифікат «Галузевий аспект акредитації: міжнародний досвід» для членів галузевих експертних рад. Сертифікат видано 03 лютого 2022 року. Період стажування: 02-03.02.2022 р. Обсяг 30 годин (1 кредит ЄКТС). Сергій Квіт, Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Реєстраційний № 0053 (QAA)/2022.

Українська асоціація маркетингу, Lifecell CAMPUS. Сертифікат № 102 від 16.12.2021 р. Участь у циклі тренінгів LIFECELL DIGITAL ACADEMY, успішне складення підсумкового тесту (форма віддалена), що засвідчує володіння у повному ступені сучасними знаннями і компетентностями у сфері цифрового маркетингу. Визначено особливості просування компанії в Інтернеті. Комплексно проаналізовано обчислення метрики / KPI цифрового маркетингу: показники CPC, SEO, ROI, CPT, CPI, CPM, CTR, CAC. Період стажування: 15.11.2021 р. – 16.12.2021 р., м. Київ (Україна). Президент ВГО «Українська Асоціація Маркетингу» Лилик І.В., Керівник напрямку digital маркетингу lifecell Брадулов П.О. 30 год / 1 кредит ЄКТС.

Університет державної фіскальної служби України. Сертифікат №13-21/25.11.2021. Участь у підвищенні кваліфікації в межах міжнародного проєкту «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку», що реалізується за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США, в Університеті державної фіскальної служби України. Період стажування: вересень – листопад 2021 р., м. Ірпінь, Дніпро. Дата видачі: 25.11.2021. 90 годин / 3 кредити ЄКТС.

18.X.2021-21.X.2021 – Участь у тренінгу «Опитування учасників освітнього процесу як ефективний інструмент внутрішнього забезпечення якості освіти». Покращення навичок з дослідження та оцінки очікувань й рівня задоволеності учасників освітнього процесу якістю вищої освіти і станом освітнього процесу. 15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС, НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, м. Дніпро. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-003-08

07.VII.2021 – 02.XII.2021 – Благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Громадська організація «Інноваційний університет». Сертифікат щодо участі у підвищенні кваліфікації за програмою «Кращі практики організації міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх програм в Україні». 180 годин / 6 кредитів ЄКТС, м. Київ, Одеса. Сертифікат № 1074

03.IX.2021-17.IX.2021 – Тренінг «Гарант освітньої програми» НТУ «Дніпровська політехніка» (30 годин) Сертифікат № ЗКЦПР02070743-001-12

Бескидська асоціація екологічного виробництва та туризму Best Proeko (Польща). Освітньо-наукове стажування (форма віддалена). Посвідчення № 151/SN/18. Період стажування: 01.05 – 07.08.2021 р. 180 годин / 6 кредитів ЄКТС.

06.II. 2021 – 03.IV.2021 – Участь у підвищенні кваліфікації за програмою «Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність». Благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Громадська організація «Інноваційний університет». Сертифікат щодо 120 годин.

2020 – участь у семінарі на тему: «Присутність у науковометричній базі Scopus та рейтингування університетів за QS World University Rankings у призмі успішності ЗВО» у рамках Інформаційного дня Національного контактного пункту для центральних та східних областей України програми ЄС Горизонт 2020. Головний доповідач: Виконавчий директор (solution director) Холдингу Reed Elsevier країн Центральної та Східної Європи Пан Томаш Псонка (Tomasz Psonka).

2020 – практичний семінар «Ідеальний продукт та ефективна ціна для експорту» в рамках Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» за підтримки Export Promotion Office/Офіс з Просування Експорту у співпраці з Інститутом Маркетингу Естонії (Marketingi Instituut).

ІІ Зимова школа Української Асоціації Дослідників Освіти «Європейські індикатори якості освітніх досліджень», Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union. Сертифікат участі з підготовкою мікропроєкту і звіту на тему «Аналіз європейських індикаторів якості освітніх програм ЗВО України». Період стажування 23.01 – 28.01.2019 р., 48 год/1,6 кредитів ЄКТС.

НТУ «Дніпровська політехніка». Сертифікат участі. Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти у рамках проєктів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» Інституту вищої освіти НАПН України, Строк стажування: березень-квітень 2019 р.

Тренінговий центр T-Update, НТУ «Дніпровська політехніка». Сертифікат №37/2020 щодо участі у тренінгу «Інтерактивні методи викладання». 07-08 лютого 2020 р., м. Дніпро, 18 годин.

Університет митної справи та фінансів. Довідка про підсумки стажування №21/104 від 03.07.2018 р. Період стажування: 30.05 – 30.06.2018 р. відповідно до наказу від 31.05.2018 р. №316-к. 30 годин/кредитів ЄКТС

Публікації

Автор і співавтор 572 науково-методичних публікацій (монографій – 28, навчальних посібників – 1 (у співавторстві), фахових статей – понад 80, тез доповідей – понад 280 та ін.), зокрема:

Kasian Sergij. Innowacyjny Uniwersytet i Przywództwo: Ocena Jakości Międzydyscyplinarnych Programów Edukacyjnych na Ukraińskich i Polskich Uczelniach / Sergij Kasian // Biuletyn Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, Wydawca: Fundacja Edukacja dla Demokracji w ramach Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. – 2015. – Luty. – Numer 26. – S. 27–28. ISSN 1731-2094.

Kasian S. Logistics of Recycling and the Procedure of Marketing Communication Explanation of Energy Saving with the Use of Alternative Energy Sources / S. Kasian // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Серія: Логістика: Збірник наукових праць. Голова Редакційно-видавничої ради д.е.н., проф. Н. І. Чухрай. – Львів: Видав-во Львівської політехніки. – 2016. – №848. – С. 175–185. ISSN 0321-0499.

Kasian Y. Sergii. Interdisciplinarity of Training of the Personnel and Energy Efficiency of Marketing Communication and Logistic Services of the Enterprises : Chapter VI. Editors: Sokół Aneta, Figurska Irena, Drela Karolina : Contemporary Socio-Economic Issues and Problems. Management – Processes / Sergii Y. Kasian – Slovakia, Bratislava : KARTPRINT Publishing, January 2016. – P. 63–72. ISBN 978-80-89553-36-5.

Kasian Y. Sergii. Modern Economic Issues and Problems. Editors: Sergii Y. Kasian, Aneta Sokół, Anna Drab-Kurowska. – Slovakia, Bratislava : KARTPRINT Publishing, January 2016. – 135 p. ISBN 978-80-89553-37-2.

Касян С. Я. Якість інтердисциплінарних навчальних програм в українських та польських ВНЗ. Розділ 3. Якість освіти – стратегічний пріоритет реформування вищої школи України / С. Я. Касян. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти : колект. моногр. / Відповідальні редактори Т. Фініков, Р. Сухарскі. Факультет Artes Liberales Варшавського університету (Польща), Міжнародний фонд досліджень освітньої політики (Україна). – Варшава : Fundacja „Instytut Artes Liberales”, 2016. – 388 с. (С. 306–314). ISBN 978-83-63636-52-4.

Kasian Serhii. Determinanty jakościowe zarządzania marketingiem i logistyka dystrybucji przedsiębiorstw: jakość koordynowania potoków zasobów i usług / Serhii Kasian // Archiwum Wiedzy Inżynierskiej. Politechnika Częstochowska, katedra inżynierii produkcji i biezpieczeństwa. – Tom 2. – Nr 2 (2017). – S. 3–5. ISSN 2544-2449. Zasób elektroniczny. – Dostępnie na:https://www.qpij.pl/archiwum-wiedzy-inzynierskiej-tom-2-nr-2-2017/archiwum3

Касян С. Я. / Kasian S. Y. Міжнародна маркетингова комунікаційна та логістична інтеграція високотехнологічних підприємств / International Marketing Communication and Logistic Integration of the High-Tech Enterprises / С. Я. Касян / Serhii Kasian // Економічний Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Наукове видання факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» / Economic bulletin of National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Journal of Management and Marketing Faculty of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Голова редколегії, головний редактор професор О. А. Гавриш, відповідальний редактор, професор О. В. Зозульов / Chairman of an editorial board, Editor-in-chief, professor O. A. Gavrysh, Managing editor, professor O. V. Zozuliov. – 2018. – nr15. – С. 308–319 (637 с.) [Електронний ресурс / Digital Resource]. – Доступно на / Access: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/139967/137026. p-ISSN 2307-5651, e-ISSN 2412-5296.

Kasian Y. Serhii. The Sociological Assessment and Marketing Ensuring Effective Functioning of Higher Education Institutions in Ukraine and Poland / Serhii Y. Kasian, Larysa O. Kolisnyk. // Management and Education: Humanities and Social Sciences. Academic Journal. University “Prof. Dr Assen Zlatarov”. Technical Editor: Ivan Dimitrov, Penka Peeva. – Burgas, Bulgaria : Publishing Prof. Dr Assen Zlatarov University, 2019. – Vol 15 (4). – P. 7–13 (184 p.). – Access: http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol15/b4_v15.pdf, http://www.conference-burgas.com/maevolumes/vol15/b4_v15ed.pdf. ISSN 13126121

Касян С. Я. Енергоощадна цінність логістичних та комунікаційних детермінант маркетингової діяльності високотехнологічних підприємств в електронному бізнесі:Монографія. Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2020 – 232 с. http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/156079/CD1228.pdf?sequence=1&isAllowed=y ISBN 978-966-350-723-1

Kasian Serhii, Parkhomets Mykola, Pochynok Nataliia, Uniiat Liudmyla, Matviy Igor, Sybyrka Liudmyla. Business process: modelling based on logistics and management concepts. Studies of Applied Economics. University of Almeria, Spain 2021. Nr 3. Vol. 39 [Електронний ресурс]. Режим доступу, 17.05.2021:  http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4523. Journal Indexed in: Emerging Sources Citation Index, Scopus, EconLit, RePec, Isoc, Latindex, Dialnet, Redalyc. DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i3.4523

Освіта

2005 р. – доктор історичних наук, Запорізький державний університет.

1996 р. – кандидат історичних наук, Запорізький державний університет.

1993 р. – викладач історії, Запорізький державний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2010 р. по теперішній час – координатор міжнародної діяльності Бердянського державного педагогічного університету.

2006 р. по теперішній час – доктор історичних наук, професор Бердянського державного педагогічного університету.

2016 р. по теперішній час – завідувач кафедри історії та філософії Бердянського державного педагогічного університету.

Громадська діяльність

З 1997 р. – голова Бердянського регіонального відділення Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького.

З 2007 р. – член Міжнародної Асоціації Гуманітаріїв.

З 2019 р. – член Правління ВГО “Інноваційний університет”.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Історія церкви, історична регіоналістика (історія півдня України), соціальна історія, усна історія, міська історія, морська історія, історія міжнародних відносин, історіографія, археографія, історія освіти, модернізація системи освіти в Україні.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018-2019 рр. – Фаза IV: «Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Тема проєкту: «Модернізація взаємин університету зі школою в організації наукової діяльності: імплементація польського досвіду».

Реалізовані грантові проєкти

Проєкт ЕРАЗМУС+ КА2 «QUAERE: Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій». Координатор проектної команди БДПУ.

Проєкт «Німецькі консули в Північному Приазов’ї» (Генеральне Консульство Федеративної Республіки Німеччина).

ТЕМПУС-ІV «Підготовка педагогів та освітніх менеджерів до роботи з гетерогенними групами й організаціями».

Участь у міжнародному проєкті «Чорне море і його портові міста, 1774–1914. Розвиток, конвергенція та зв’язки зі світовою економікою» (співфінансований Європейським Союзом (Європейський Соціальний Фонд – ЄСФ) та Грецьким національним фондом Операційної програми «Освіта та навчання протягом усього життя» Національної стратегічної бази – Програма фінансування досліджень: THALES. Інвестиції в суспільство знань через Європейський соціальний фонд), очолюваний Іонічним університетом в Корфу, Греція.

Стажування

10-11.2019 р. – Стипендіальна програма Фонду прусської культурної спадщини (Берлін).

05.2019 р. – Erasmus + KA107. Мобільність персоналу для викладання та навчання між програмними країнами та країнами-партнерами (Wyzsza Szkola Techniczna w Katowicach, Польща).

02-03.2018 р. – Міжнародний проєкт «Прогресивне управління університетом» (Університет Масарика, Брно, Чехія).

10-12.2017 р. – DAAD, Наукові дослідження для університетських вчених та науковців (приймаюча організація: Лейбніц-Інститут історії та культури Східної Європи, Лейпциг).

10.2014 р. – професійне стажування у Віденському університеті (Unviersität Wien).

Освіта

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили

Спеціаліст з соціальної роботи.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

Аспірантура. Тема дисертації: «Механізми державного управління розвитком вищої освіти України» за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

2014 – нині – доцент б.в.з. кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління, Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Громадська діяльність

2019 – нині – член громадської організації «Інноваційний університет».

Сфера наукових та освітніх інтересів

Державне управління, механізми державного управління, вища освіта, діяльність вищих навчальних закладів, інноваційні механізми реформування вищої освіти

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2014–2015 – ІІ фаза проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Тема проєкту: «Система та процедури зовнішнього забезпечення якості вищої освіти».

Реалізовані грантові проєкти

2016–2018 – НДР для молодих науковців, що виконувалася за кошти державного бюджету на тему: «Реалізація євроінтеграційної політики України шляхом залучення до цього процесу громадянського суспільства в умовах необхідності зміцнення національної безпеки».

2019–2021 – НДР для молодих науковців, що виконується за кошти державного бюджету на тему «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України».

2020–2022 – проєкт «Академія досліджень ЄС для школярів та студентів» за Програмою Європейського Союзу Erasmus+ «Jean Monnet».

Стажування

2019 – стажування в «Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України».

2014–2015 – стажування у Варшавському університеті (Польща). Учасник проєкту Україна–Польща «Інноваційний університет і лідерство». Тема дослідницького проєкту: «Система та процедури зовнішнього забезпечення якості вищої освіти».

2015 – навчання у Salem State University (USA). Навчальний воркшоп для професіоналів, які працюють або планують працювати з військовослужбовцями у відставці.

Освіта

1998 р. – спеціаліст «Економіка підприємства», Харківський державний економічний університет.

2013 р. – докторантура за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Харківський національний економічний університет.

Професійна діяльність (за останні 5 років)

З 2019 р. по теперішній час – професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

2016-2019 рр. – завідувачка кафедри підприємницької діяльності Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця.

Громадська діяльність

З 2016 р. – Академік Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка промисловості».

З 2019 р. – член ВГО “Інноваційний університет”.

Сфера наукових та освітніх інтересів

Підприємництво: соціальний і економічний аспекти, підприємницька активність, інформаційно-комунікаційні технології, цифрова економіка, управління проєктами.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

2018-2019 рр. – Фаза IV: «Комунікаційні стратегії та відносини університет-школа». Тема проєкту: «Модель комунікації з бізнес-середовищем».

Стажування

2017 р. – Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку / United Nations Industrial Development Organization (UNIDO, Австрія) – участь у тренінгових програмах “Financial Analysis of Investment Project Scenarios with Application of COMFAR III Expert Software”.

2007 р. – в рамках проєкту TACIS програми підготовки менеджерів MTP4 – участь у тренінгах для тренерів “Methods and didactical tools of the trainers”, “Methods and didactical tools of providing In-company trainings and management coaching sessions”, “Marketing services for training providers”.

Біографія

Випускник історичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Ступінь доктора філософії (кандидата наук) отримав в Інституті історії Національної академії наук України в 1977 р. 

Впродовж 1977–1990 рр. викладав в університетах міст Чернівці та Києва. Є фундатором Університету економіки та права КРОК (м. Київ), де обіймав посаду проректора з міжнародних проєктів та першого проректора. В 2009–2010 рр. працював заступником міністра освіти і науки України, в сферу відповідальності якого входили  розробка стратегій та програмних документів щодо реформи галузі вищої освіти в Україні, координація і гармонізація національної системи вищої освіти України з Європейським простором вищої освіти, організація процесу ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів України. 

З 2009 є гостьовим науковим професором факультету Artes Liberales Варшавського університету.

Головною сферою наукових досліджень є:

У 2009–2010 та 2014–2020 був членом Колегії Міністерства освіти і науки України та Акредитаційної комісії України. 

У 2016 р. отримав почесне звання «Заслужений працівник освіти України»,

у 2014 р.- почесного професора Краківської Академії ім. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

З 2014 р. є координатором з української сторони міжнародного польсько-українського проєкту «Інноваційний університет і лідерство».

Публікації