Наталія КОМИХ, кандидатка соціологічних наук, доцентка Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ успішно провела у рамках ІІ Зимової Школи Методичний семінар: «Дуальна освіта: можливості та перспективи впровадження (кейс ЗВО зі специфічними умовами навчання)».

Мета проєкту: ознайомлення науково-педагогічних працівників з інституційними особливостями дуальної освіти та можливостями впровадження в закладах зі специфічними умовами навчання.

Зокрема, представлений історичний екскурс, здійснено аналіз правового підґрунтя для запровадження даної форми освіти. Зазначено концептуальні засади дуальної освіти в цілому та визначені особливості для закладів зі специфічними умовами навчання. Для збору актуальної інформації про стан та можливості впровадження дуальної освіти в закладах МВС застосовані методи інтерв’ю та спостереження.

В ході підготовки проєкту були проаналізовані практики та виокремлені проблеми впровадження дуальної освіти в закладах зі специфічними умовами навчання. З’ясовано, що ЗВО мають Положення про дуальну освіту, які оприлюднені на сайтах університетів. Серед учасників освітнього процесу є певне розуміння сутності та необхідності запровадження дуальної форми освіти через розробку ОП переважно для підготовки магістрів та, навіть, за окремими освітніми компонентами. Запровадження дуальної освіти сприяє підготовці кваліфікованого спеціаліста у якого сформовані теоретичні та практичні навички роботи, особливо це стосується сфери правоохоронної діяльності. З іншого боку є певні обмеження для закладів зі специфічними умовами навчання, які пов’язані зі специфікою освітнього процесу та змістом ОП

Україна понад усе!

#Інноваційний_Університет #ІУ_Зимова_Школа

#Рада_молодих_учених_при_Міністерстві_освіти_і_науки_України

@youngscientists.ua

#Stoprussia #stopwar #standwithUkraine

#We_will_win_the_aggressor_russia