Міжнародний круглий стіл «Постпандемічний та (пост)воєнний соціально-економічний розвиток: людино центризм & підтримка бізнесу»

Міністерство освіти і науки України

Міністерство економіки України

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Державний торговельно-економічний університет, Міжнародний європейський університет (м. Київ), ВГО «Інноваційний університет», “Launch Enterprises” (Spanish business accelerator for Ukrainian and EU innovations, Reus, Spain), Міжнародний благодійний фонд ФЛАММА   (м. Мадрид, Іспанія; м. Київ, Україна), ТОВ «Redko Industries»

Кафедра економічної теорії

Кафедра національної економіки та публічного управління

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародного круглого столу «Постпандемічний та (пост)воєнний соціально-економічний розвиток: людино центризм & підтримка бізнесу», який проводиться в межах наукового проєкту молодих учених «Постпандемічна парадигма соціально-економічного розвитку України в системі координат цифрової економіки» (№ держреєстрації: 0121U109496)

22 червня 2022 року

(дата може бути змінена, про що учасники будуть повідомлені завчасно)

Онлайн формат

Початок роботи – о 10:00 год.

Мета проведення заходу – обговорення актуальних питань і формулювання стратегічної візії про перспективи розвитку економіки та суспільства України в умовах постпандемії, воєнного та повоєнного періоду; напрацювання прикладних рекомендацій для економічної, соціальної, освітньої політики для цільової підтримки населення України, бізнесу, середнього класу в умовах воєнного стану та в період  повоєнного відновлення економіки.

Тематичні напрями дискусій:

 • трансформація пандемічної економіки у (пост)воєнну економіку в Україні;
 • економічна політика, оновлення її завдань та інструментів у постпандемічній та воєнній економіці;
 • наслідки російської агресії для України для глобальної економіки: нові формати міжнародної економічної політики;
 • роль країн-партнерів та міжнародної підтримки у відновленні економіки України;
 •  переосмислення демократії, цивілізаційних цінностей і розвитку: політико-економічний аналіз;
 • цифрова економіка, індустрія 4.0: інструменти постпандемічного та повоєнного відновлення економічного зростання;
 • освітня політика та інноваційні університети;
 • розвиток методології міжнародної статистики для аналізу економіки в умовах мультивикликів;
 • інші актуальні соціально-економічні та політичні проблеми нашого часу.

Форма участі: онлайн з публікацією тез доповідей в електронному збірнику матеріалів круглого столу.

Організаційний комітет збирає матеріали для публікації в електронному збірнику матеріалів круглого столу до його проведення і впродовж погодженого періоду за індивідуальними запитами авторів та учасників. Просимо надіслати:

 • реєстраційну форму https://forms.gle/A1f1PNdinvtRAGQMA на участь у роботі Круглого столу;
 • матеріали виступу і/або презентації (по можливості для практиків);
 • тези доповіді (для учасників зі сфери освіти і науки).