ОСВІТА

2019 р. – вчене звання професора кафедри готельно-ресторанного бізнесу, атестат професора АП № 000879, Київський національний торговельно-економічний університет;

2015 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня д.е.н. за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», Київський національний торговельно-економічний університет. Тема дисертації «Управління інтеграційними процесами туристичних підприємств».

2011 р. – вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, атестат доцента 12 ДЦ № 029300, Київський національний торговельно-економічний університет.

2009 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», Київський національний торговельно-економічний університет. Тема дисертації «Управління якістю послуг підприємств готельного господарства».

2000 р. – магістратура, спеціальність «Менеджмент організацій», диплом магістра КВ  № 13956984 від 23.06.2000 р. (з відзнакою), Київський державний торговельно-економічний університет.

1999 р. – спеціальність «Менеджмент організацій», диплом  спеціаліста КВ № 13956984 від 23.06.1999 р. (з відзнакою), Київський державний торговельно-економічний університет.

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ (за останні п’ять років)

З 2015 р. по теперішній час – професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Державного торговельно-економічного університету МОН України.

З 2019 р. по теперішній час – голова галузевої експертної ради 24 «Сфера обслуговування» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

З 2019 р. по теперішній час – експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальностями 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 051 «Економіка».

З 2020 р. по теперішній час – член експертної групи МОН України для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження наукової діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки».

Експерт МОН України  з відбору проєктів наукових досліджень, прикладних наукових досліджень молодих вчених та науково-технічних (експериментальних) розробок (за напрямом Економіка).

Запрошений професор Вищої школи суспільно-господарчої у Пшеводську, Польща.

Член Вченої ради ДТЕУ; наукової експертної ради ДТЕУ; вченої ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ДТЕУ; гарант освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Лакшері менеджмент і маркетинг» за спеціальністю 073 «Менеджмент»; член груп розроблення і реалізації 2-х ОП першого (бакалаврського) рівня ВО, 4-х ОП другого (бакалаврського) рівня ВО, 1-єї ОП третього (освітньо-наукового) рівня ВО.

Член Спеціалізованої вченої ради Д.45.052.02 на захист дисертацій на здобуття наукового ступеня д.е.н. за спец. 08.00.04 та 08.00.07 у Кременчуцькому національному університеті.

Член редакційної колегії та рецензент наукових журналів ««SCIENTIA FRUCTUOSA», «Товари і ринки», «Зовнішня торгівля» (кат.Б).

SCOPUS
Rresearchgate
ORCID
Google Scholar

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член ВГО «Інноваційний університет».

Член ГО «Прогресильні».

Член ГО, Голова  ревізійної комісії «Український кулінарний союз».

СФЕРА НАУКОВИХ ТА ОСВІТНІХ ІНТЕРЕСІВ

Менеджмент, управління бізнесом, маркетинг, економіка бізнесу, управління персоналом, менеджмент якості, готельно-ресторанна справа, туризм.

УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ І ЛІДЕРСТВО»

2022-2023 рр. – Фаза VI: «Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя», група К,  http://www.edupolicy.org.ua/_dx/; диплом № 1/VII/2023. Тема мікропроєкту «Освітня програма як конкурентна перевага ЗВО».

РЕАЛІЗОВАНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ

Керівник, відповідальний виконавець, виконавець 30 науково-дослідних робіт, проєктів та грантів (Еразмус, USAID, МОН України, Національна туристична організація України, Прометеус, громадські організації та суб’єкти бізнесу).

СТАЖУВАННЯ

Участь у 88-ми міжнародних конференціях та форумах (США, Словаччині, Чехії, Польщі, Італії, Австрії, Болгарії, Латвії, Грузії, Словенії, Україна).

22 міжнародні стажування.