Освіта

  • Міжнародні економічні відносини (бакалавр, магістр), Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
  • Кандидат економічних наук, спеціальність 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини), ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».
  • Доктор економічних наук (спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини), ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

Робота

Участь у громадських та професійних організаціях

  • Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація європейських студій».
  • Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Завершені програми та міжнародні курси

Університет Амстердаму (Нідерланди), TEMPUS/TACIS проєкт.

Гарвардський університет (США), Гарвардська літня школа.

Католицький університет Льовену (Бельгія), TEMPUS/TACIS проєкт.

Рада Європи (Страсбург, Франція), Літній університет демократії.

Болонський університет (Італія), Erasmus-Mundus.

Корвінус університет Будапешту (Угорщина), науковий проєкт.

Варшавський університет (Польща), проект «Інноваційний університет та лідерство», фаза І.

Вільний університет Брюсселю (Бельгія), Erasmus+ Staff Mobility for Training.

Міжнародна тренінгова програма “Italy Business Week” (Італія),  International Fund for Academic Cooperation.

Громадська діяльність

Управляючий редактор журналу “Problems and Perspectives in Management journal”, що входить до SCOPUS.

2017 – 2019 рр.

Відповідальний редактор журналу “European Journal of Management Issues”.

2016 р.

Член організаційного комітету міжнародної конференції “International Relations 2016: Current issues of world economy and politics” (Словакія).

2000 – 2018 рр.

Спів-голова організаційного комітету щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні МЕВ: виклики розвитку та драйвери успіху».

2007 р.

Випускниця проєкту «Українська школа політичних студій».

2000-2003 рр.

Координатор Центру «Освітні студії» в рамках Мегапроекту Міжнародного фонду «Відродження».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Академічне лідерство та освітній менеджмент; проблеми якості вищої освіти; онлайн освіта та цифрові компетенції; виключні організаційні здібності та вміння вести зовнішні комунікації; стратегічне, креативне та гнучке мислення; орієнтація на досягнення результату, вміння керувати змінами; створення команд, у тому числі мультинаціональних, мотивація та розвиток співробітників; вміння ефективно планувати час та наявні ресурси, працювати й приймати рішення в стислі терміни; навички проектного менеджменту, розробки положень, стандартів та інших документів.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту: «Імператив онлайн освіти в інноваційному університеті».

Публікації

Автор та співавтор понад 200 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. монографій «Зелена економіка»: від глобальної концепції до реалій місцевого розвитку (2018), «Beyond the Borders: Ukraine and the European Neighbourhood Policy» (Польща, 2007), «Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono?» (2013), тощо.

Автор та співавтор публікацій присвячених проблемам освіти, у т.ч.  «Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти» (Варшава, 2016),  «Компаративний аналіз підходів до регулювання розвитку онлайн освіти» (2015), «Сучасні тренди глобального ринку онлайн освіти» (2015), «Унікальні освітні продукти як основа міжнародної конкурентоспроможності українських університетів» (2017).