Освіта

  • Міжнародні економічні відносини (бакалавр, магістр), Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
  • Кандидат економічних наук, спеціальність 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини), ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».
  • Доктор економічних наук (спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини), ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

Робота

Із січня 2019

Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

2011 – до сьогодні

Запрошений професор Університет Ліверпулю / Laureate Online Education.

2010-до сьогодні

Член Наукової ради МОНУ, секція «Економіка».

2013 – 28 грудня 2018

Декан факультету міжнародної економіки Дніпровський національний університет ім. О. Гончара.

2016-2017 рр.

Т.в.о. директора Бізнес та менеджмент школи Університет Рохемптон Онлайн (Лондон) / Laureate Online Education.

2015–2019 рр.

Член Науково-методичної підкомісії 292 «Міжнародні економічні відносини» МОНУ.

2013-2016 рр,

Член експертної ради МОНУ з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку.

2011-2014 рр.

Зав.кафедрою міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

2009-2011 рр.

Професор кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

2001-2009 рр.

Заступник декана з наукової роботи, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

1998-2001 рр.

Викладач/старший викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара.

Участь у громадських та професійних організаціях

  • Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація європейських студій».
  • Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників».

Завершені програми та міжнародні курси

1998, 1999 рр.

Університет Амстердаму (Нідерланди), TEMPUS/TACIS проєкт.

2001 р.

Гарвардський університет (США), Гарвардська літня школа.

2002 р.

Католицький університет Льовену (Бельгія), TEMPUS/TACIS проєкт.

2007 р.

Рада Європи (Страсбург, Франція), Літній університет демократії.

2009 р.

Болонський університет (Італія), Erasmus-Mundus.

2011, 2012 рр.

Корвінус університет Будапешту (Угорщина), науковий проєкт.

2014 р.

Варшавський університет (Польща), проект «Інноваційний університет та лідерство», фаза І.

2015, 2016 рр.

Вільний університет Брюсселю (Бельгія), Erasmus+ Staff Mobility for Training.

2018 р.

Міжнародна тренінгова програма “Italy Business Week” (Італія),  International Fund for Academic Cooperation.

Громадська діяльність

2017 – до сьогодні

Управляючий редактор журналу “Problems and Perspectives in Management journal”, що входить до SCOPUS.

2017 – 2019 рр.

Відповідальний редактор журналу “European Journal of Management Issues”.

2016 р.

Член організаційного комітету міжнародної конференції “International Relations 2016: Current issues of world economy and politics” (Словакія).

2000 – 2018 рр.

Спів-голова організаційного комітету щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні МЕВ: виклики розвитку та драйвери успіху».

2007 р.

Випускниця проєкту «Українська школа політичних студій».

2000-2003 рр.

Координатор Центру «Освітні студії» в рамках Мегапроекту Міжнародного фонду «Відродження».

Професійний досвід та сфера наукових інтересів

Академічне лідерство та освітній менеджмент; онлайн освіта та цифрові компетенції; виключні організаційні здібності та вміння вести зовнішні комунікації; стратегічне, креативне та гнучке мислення; орієнтація на досягнення результату, вміння керувати змінами; створення команд, у тому числі мультинаціональних, мотивація та розвиток співробітників; вміння ефективно планувати час та наявні ресурси, працювати й приймати рішення в стислі терміни; навички проектного менеджменту, розробки положень, стандартів та інших документів.

Участь у проєкті «Інноваційний університет і лідерство»

Жовтень 2014 – квітень 2015

Учасник проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І».
Тема проєкту: «Імператив онлайн освіти в інноваційному університеті».

Публікації

Автор та співавтор понад 150 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. монографій «Зелена економіка»: від глобальної концепції до реалій місцевого розвитку (2018), «Beyond the Borders: Ukraine and the European Neighbourhood Policy» (Польща, 2007), «Глобалізація світогосподарського розвитку: Cui Bono?» (2013), тощо.

Автор та співавтор публікацій присвячених проблемам освіти, у т.ч.  «Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти» (Варшава, 2016),  «Компаративний аналіз підходів до регулювання розвитку онлайн освіти» (2015), «Сучасні тренди глобального ринку онлайн освіти» (2015), «Унікальні освітні продукти як основа міжнародної конкурентоспроможності українських університетів» (2017).