Ірина Іванівна Доброскок, д.пед.н., професор, завідувачка кафедри професійної освіти Університету Григорія Сковороди в Переяславі у рамках Всеукраїнського тижня професійної освіти провела на базі академічного Центру інноваційного навчання та трансферу технологій науково-методичний семінар під назвою «Розробка і впровадження міждисциплінарних освітніх програм як шлях підвищення конкурентоздатності здобувачів професійної освіти», де було обговорено тригери освітніх трендів у забезпеченні міждисциплінарних підходів, питання міждисциплінарності освітніх програм як запоруки конкурентоздатності випускників, визначено базові характеристики для розробки і забезпечення міждисциплінарних освітніх програм, визначено унікальні особливості і переваги освітніх програм з професійної освіти в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі.

#Інноваційний_Університет #ІУ_Літня_Школа #Міжнародний_фонд_досліджень_освітньої_політики