За результатами Літньої школи «Кращі практики організації міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх і освітньо-наукових програм в Україні» І.Ф. Марченко – к.т.н., доцентка, деканеса Соціально-гуманітарного факультету ДВНЗ «ПДТУ», О.А. Ташкінова – к.соціол.н., доцентка, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи Приазовського державного технічного університету реалізували 18 листопада 2021 р. Круглий Стіл «Фахова підготовка соціальних працівників в системі навчання протягом життя», присвячений Дню фахівців/фахівчинь соціальної роботи та 21-річчю відкриття спеціальності «Соціальна робота» на кафедрі соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»!

Під час Круглого Столу відбулося успішне обговорення особливостей впровадження нової міждисциплінарної ОП на базі ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»!

#Інноваційний_Університет

#Співпраця_із_партнерськими_університетами #ІУ_Літня_школа_з_міждисциплінарності